Remming van ontstekingen

Preventief effect van vasten op ontstekingen.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: de ontstekkingsremmende werking van vasten.

Een ontsteking is een reactie van het lichaam op beschadiging van weefsel of op prikkels van buitenaf. Zo ontstaat er een ontsteking als reactie op micro-organismen zoals bacteriën, virussen en schimmels. In dat geval wordt het een infectie genoemd. Er kan ook een ontsteking ontstaan als reactie op chemische factoren (zoals irriterende stoffen) en fysisch factoren (zoals hitte). In al deze gevallen is de ontsteking een natuurlijke reactie met als doel om het lichaam te beschermen en te herstellen van schade.

Maar een ontsteking kan ook nadelige effecten hebben. Er kan namelijk ook een onnatuurlijke ontstekingreactie ontstaan. Hierbij ontstaat er een ontstekingsreactie tegen het eigen lichaam. Je lichaam valt dus zichzelf aan en er ontstaat dus een ziekte waarbij jouw lichaam zichzelf beschadigd. Dit soort ziekten worden ook wel auto-imuunziekten genoemd. Veel voorkomende voorbeelden van dit soort ziekten zijn reuma en diabetes type 1. Daarnaast kan er ook een onnatuurlijke ontstekingsreactie zijn tegen onschadelijke stoffen. Dit leidt vaak tot allergieën zoals hooikoorts. Tot slot spelen ontstekingsreacties een rol bij het ontstaan van kanker. Mensen die bijvoorbeeld ontstekingsremmers als medicijn gebruiken, hebben minder kans op kanker.

Een ontsteking is dus voordelig bij het beschermen van jouw lichaam tegen schade van buitenaf, maar bij gezonde mensen kan het ook nadelen hebben, namelijk auto-imuunziekten, allergieën en het ontstaan van kanker. Wat heeft dit met de ramadan te maken? Studies hebben aangetoond dat de ramadan zorgt voor een vermindering van de witte bloedcellen, interleukine 2, interleukine 8 en TNF-α (spreekt uit als; alfa). Al die namen zeggen u misschien niet veel, maar dat zijn cellen en stoffen in het lichaam die een ontsteking stimuleren.

Doordat deze stoffen verminderen tijdens de ramadan heb je een onstekingsremmend effect op het lichaam. Dit heeft als gevolg dat er minder kans is op auto-imuunziekten, minder kans op allergieën en minder kans op het ontstaan van kanker! Dit is dus een heel groot voordeel voor de gezondheid! Maar er is wel een nadeel bij patiënten met een infectie, want de ontstekingsreactie van het lichaam wordt geremd, daardoor zal het lichaam zich dus minder goed kunnen beschermen tegen de infectie en zal het herstel trager verlopen. Maar God is Barmhartig en belast de mens niet boven zijn kunnen, daarom hoeven zieken niet mee te doen aan de ramadan. Dus iemand met een infectie, waarbij het nadelig is om te vasten hoeft niet mee te doen met de Ramadan tot hij is hersteld. De dagen die hij heeft gemist, kan hij inhalen wanneer hij weer beter is.

Concluderend, zorgt de ramadan er voor dat er minder ontstekingsstimulerende cellen en stoffen in het lichaam aanwezig zullen zijn. Bij gezonde mensen is dit erg voordelig, want het vermindert de kans op auto-imuunziekten, allergieën en het ontstaan van kanker! Bij mensen met een ernstige infectie kan het wel nadelige gevolgen hebben. Zij hoeven dan ook niet te vasten.

Referenties:
Unalacak M, Kara IH, Baltaci D, Erdem O, Bucaktepe PG. Effects of Ramadan fasting on biochemical and hematological parameters and cytokines in healthy and obese individuals. Metab Syndr Relat Disord. 2011 Apr;9(2):157-61