Longfunctie

Een vergroot longvolume middels vasten.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: Het effect van vasten op het longvolume.

Ik ga het vandaag hebben over de longen. Ik zal eerst kort de werking van de long uitleggen. De long is het orgaan waar gaswisseling in plaats vindt tussen lucht en bloed. Bij het inademen komt er onder andere zuurstof in de longen. Daar wordt het zuurstof vanuit het ingeademde lucht afgegeven aan bloed. Vervolgens wordt zuurstof gebruikt bij vele processen in het lichaam. Daarentegen wordt koolstofdioxide, uit het bloed, afgegeven aan de lucht. Vervolgens wordt het uitgeademd en verlaat koolstofdioxide het lichaam. Concluderend kun je zeggen dat de mens ademt om er voor te zorgen dat het lichaam zuurstof opneemt en koolstofdioxide afgeeft.

Wat heeft dit met de ramadan te maken? Onderzoek laat zien dat de Ramadan een blijvende verhoging geeft van de longfunctie. De Ramadan geeft een verhoging van de waarden van Fev1 en PEF oftewel de expiratoire piekstroom en de vitale capaciteit. Niet schrikken van al die termen, ik zal uitleggen wat het allemaal betekent. Het zijn allemaal waarden die door artsen worden gebruikt om te bepalen hoe goed de longfunctie van een patiënt is. De Fev1 staat voor de maximale hoeveelheid lucht die iemand binnen één seconde kan uitblazen als hij zijn best doet. Als dit hoger wordt, dan betekent het dat de long zich sneller kan samentrekken en als het ware dus “sterker” wordt.

De PEF heeft hier ook mee te maken. De PEF staat voor de maximale stroomsterkte die bereikt kan worden bij het uitademen. Als dit groter wordt, dan betekent het ook dat de long zich sneller kan samentrekken. Tot slot is de vitale capaciteit een maat voor de inhoud van de longen. Als de vitale capaciteit groter wordt, dan betekent het dat de longen meer lucht kunnen bevatten. Maar wat betekent dit in de praktijk?

Als de longen beter werken, dan kan er sneller gaswisseling plaatsvinden en ben je minder snel buiten adem. Dit is vooral handig bij sporters. Maar ook ouderen kunnen hier voordeel bij hebben, ze zullen namelijk minder snel last krijgen van kortademigheid. Tot slot zal iemand met een betere longfunctie, minder snel last krijgen van een longziekte, omdat die persoon meer reserves heeft. Je vraagt je misschien af: “hoe kan de ramadan nou effect hebben op de longen? Tijdens de ramadan eet je alleen maar anders, dat heeft toch niks met de longen te maken?”

Volgens onderzoekers is het effect van de ramadan op de longen samenhangend met het gewichtsverlies tijdens de ramadan. Dus doordat je afvalt tijdens de ramadan, krijg je een betere longfunctie. Al met al zorgt de ramadan voor een verbeterde longfunctie, daardoor zul je minder snel buiten adem raken en zul je minder snel last krijgen van longziekten.

Referenties:
Moosavi SA, Kabir A, Moghimi A, Chehrei A, Rad MB. Evaluation of the effect of Islamic fasting on lung volumes and capacities in the healthy persons. Saudi Med J. 2007 Nov;28(11):1666-70.