Diabetes

Diabetes en de ramadan; effect en advies.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: Diabetes en de ramadan.

Ramadan en diabetes is een veel besproken onderwerp. Er zijn honderden onderzoeken over gedaan. Het zal mij niet lukken om alles over dit onderwerp te vertellen in dit korte filmpje, maar ik zal aandacht schenken aan twee belangrijke punten. Maar eerst; wat is diabetes? Officieel heet de ziekte diabetes mellitus en staat het in de volksmond bekend als suikerziekte. Het is een ziekte waarbij het lichaam de suikerwaarde van het bloed niet goed kan reguleren. Daardoor hebben patiënten vaak een te hoge suikerwaarde in het bloed, leidend tot schade aan het lichaam. Het is een ziekte wat vaak voorkomt. Ongeveer één miljoen Nederlanders lijden hier aan.

Hoe gaat het in zijn werk? Normaal gesproken stijgt de bloedsuikerwaarde, nadat iemand heeft gegeten. Hierdoor zal het lichaam insuline produceren. Insuline zal de suikerwaarde laten zakken, doordat het de suiker omzet in andere stoffen. Bij diabetes is dit proces verstoord. Er kan sprake zijn van onvoldoende of geheel geen productie van insuline, dan noem je het diabetes type 1. Dit is de ergste vorm van diabetes. Er kan ook sprake zijn van verminderde gevoeligheid voor insuline, dan noem je het diabetes type 2. Dit verloopt vaak milder dan type 1.

Wat is de voordeel van de ramadan op diabetes? Studies laten zien dat de ramadan de insulinegevoeligheid verbeterd. Een verminderde insulinegevoeligheid is nou net het hele probleem bij diabetes type 2. De ramadan zorgt dus voor een verbetering van de ziekte en een vermindering van de klachten bij diabetes type 2. Maar dit moet ik niet te hard schreeuwen, want het meedoen aan de ramadan kan ook ernstige nadelen hebben voor diabetespatiënten. Daarom heb ik ook uitgezocht welke patiënten wel en welke niet mee mogen doen aan de ramadan volgens artsen.

Alle studies zijn het er over één punt met elkaar eens, namelijk dat patiënten met diabetes type 1 hoe dan ook NIET mogen meedoen met de ramadan. Want zij lopen een erg grote kans op ernstige complicaties, zo ernstig dat het tot de dood kan leiden. Patiënten met diabetes type 1 hoeven dan ook niet te vasten. Zo geldt er bij chronische ziekten, waarbij er een kleine kans op genezing op korte termijn is, dat patiënten voor elke dag die zij niet vasten een maaltijd aan een behoeftige persoon geven. Zo zien we dat de islam ook rekening houdt met zieken en dat regels in de islam zelfs rekening houden met uitzonderingsgevallen hierin. Dit laat de compleetheid van de religie van onze Schepper zien, dit laat de compleetheid van de islam zien.

Om terug te komen op het onderwerp, hoe zit het dan met diabetes type 2? Studies laten zien dat patiënten met een stabiele, goed gereguleerde ziekte kunnen meedoen aan de ramadan. Bij deze patiënten kan de ramadan ook tot een verbetering van de ziekte leiden, zoals ik eerder vertelde. Maar ook bij deze patiënten mag er slechts mee worden gedaan aan de ramadan na overleg met de behandelende arts, want er kunnen altijd patiëntfactoren aanwezig zijn die tot nadelige gevolgen kunnen leiden. De arts kan het beste een overweging maken en al dan niet toestemming geven aan de patiënt.

Concluderend kan de ramadan de insulinegevoeligheid verbeteren en daarmee voordelig zijn voor diabetespatiënten, maar patiënten met diabetes type 1 worden streng verboden om mee te doen aan de ramadan. Bepaalde patiënten met diabetes type 2 kunnen meedoen, maar alleen na overleg met de arts!

Referenties:
Alkandari JR, Maughan RJ, Roky R et al. The implications of Ramadan fasting for human health and well-being. J Sports Sci. 2012;30 Suppl 1:S9-19.
Zantar A, Azzoug S, Belhimer F et al. Diabetes and Ramadan. Presse Med. 2012 Nov;41(11):1084-8.
Azizi F. Islamic fasting and health. Ann Nutr Metab. 2010;56(4):273-82.
Shariatpanahi ZV, Shariatpanahi MV, Shahbazi S et al. Effect of Ramadan fasting on some indices of insulin resistance and components of the metabolic syndrome in healthy male adults. Br J Nutr. 2008 Jul;100(1):147-51.