Cholesterol

Vasten of elke dag margarine op brood?

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: het effect van vasten op je cholesterol gehalte.

We zien tegenwoordig veel reclame op de televisie langskomen over allerlei voedingsmiddelen die goed zouden zijn voor je cholesterol. Je kent ze wel: Becel®, margarine enzovoorts. Maar wat is cholesterol eigenlijk en waarom wil ik het hier überhaupt over hebben? Cholesterol is een vetachtige stof die het lichaam als bouwsteen gebruikt. In de volksmond is het vooral bekend omdat een verhoogd cholesterol de kans op hart- en vaatziekten verhoogt. Er zijn meerdere soorten cholesterol, maar de twee beroemdste soorten zijn LDL en HDL. LDL wordt de ‘slechte cholesterol’ genoemd, want als LDL hoog is, dan verhoogt het de kans op hart- en vaatziekten. HDL wordt ‘goede cholesterol’ genoemd, want als HDL hoog is, dan verlaagt het juist de kans op hart- en vaatziekten.

Waarom heb ik het hierover? Uit onderzoek blijkt dat vasten tijdens de ramadan de cholesterol op de meest ideale manier veranderd. Want het zorgt er ten eerste voor dat het totale cholesterol lager wordt, dat is goed voor je gezondheid, want hoe minder cholesterol hoe beter. Ten tweede zorgt het er voor dat de slechte cholesterol, oftewel LDL, ook wordt verlaagd. Dat is ook goed voor je gezondheid, want hoe lager LDL hoe beter. Ten derde zorgt het ervoor dat de goede cholesterol, oftewel HDL, juist wordt verhoogd. Zoals ik net vertelde is het goed voor de gezondheid als HDL hoog is, dus dat is ook goed voor je gezondheid.

Al met al kunnen we zeggen dat de Ramadan het lichaamscholesterol op een ideale manier verbetert en daarmee de kans op hart- en vaatziekten verlaagd!

Referenties:
Kul S, Savaş E, Oztürk ZA, Karadağ G. Does Ramadan Fasting Alter Body Weight and Blood Lipids and Fasting Blood Glucose in a Healthy Population? A Meta-analysis. J Relig Health. 2013 Feb 20.
Trabelsi K, El Abed K, Trepanowski JF, Stannard SR et al. Effects of Ramadan fasting on biochemical and anthropometric parameters in physically active men. Asian J Sports Med. 2011 Sep;2(3):134-44.