Ramadan introductie

Een introductie tot de serie.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: de maand ramdan.

Beste kijkers, de profeet Mohammed zei eens: “De islam is op vijf (zuilen) gebouwd: getuigen dat er geen god is (die het recht heeft aanbeden te worden) dan Allah en dat Mohammed de boodschapper van Allah is, het verrichten van de gebeden, het betalen van de zakaat, het verrichten van de bedevaart naar het Huis (in Mekka) en het vasten in de maand ramadan.”

We gaan het nu hebben over: de maand ramadan.

Beste kijkers, de maand ramadan is de maand waarin de Koran is geopenbaard. Het is de maand van barmhartigheid, de maand van vergeving. Het is de maand waarin de dienaar zich tot Allah wendt, hopende op Zijn Barmhartigheid en Genade! Het is de maand van geven, de maand van delen. De maand ramadan is een maand waarin de zonden ongedaan worden, het is de maand waarover de profeet Mohammed, vrede zij met hem, heeft overgeleverd: “Degene die gedurende de maand ramadan vast uit oprechtheid van geloof, in de hoop beloning te verkrijgen, al diens begane zonden zullen vergeven worden.” 

Waarom vasten moslims eigenlijk? Allah heeft het vasten met een beduidende wijsheid voorgeschreven, namelijk het verkrijgen van godsvrucht. Hij zegt (interpretatie van de betekenis): “O jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was vor hen voor jullie, hopelijk zullen jullie Godsvrucht verkrijgen.” [H2:183]. Het vasten is een daad van aanbidding die verricht wordt door degenen die over een zuivere intentie beschikken. De profeet Mohammed (vrede zij met hem) zegt in een overlevering dat Allah zegt:

“Alle daden van de zoon van Adam (de mens) zijn voor hem, behalve het vasten, dat is voor Mij en Ik geef er beloning voor. En het vasten is een bescherming. Als iemand van jullie op een dag vastende is, laat hem dan niet schelden en laat hem zijn stem niet verheffen. Als iemand hem dan uitscheldt of hem bevecht, laat hem dan zeggen: ‘Ik ben een persoon die vastende is. Bij Degene in Wiens Handen Mohammed’s ziel ligt, de geur die afkomstig is uit de mond van een vastende, is geliefder bij Allah dan de geur van muskus. De vastende kent twee blijde momenten; tijdens het verbreken van het vasten en wanneer hij zijn Heer ontmoet.” 

Vasten is dus een middel om vroomheid te verkrijgen en dit betekent datgene doen wat Allah heeft bevolen en vermijden wat Hij verboden heeft. Door het nastreven van het nalaten van de verboden en het nakomen van religieuze plichten, wordt uiteindelijk vroomheid, taqwa, verkregen. De maand ramadan is daar een uitstekende gelegenheid voor. Vasten is één van de grootste middelen in het helpen van een persoon om de geboden van de Islam na te leven en te vervullen. Zoals ik eerder al zei, valt er heel veel te vertellen over de maand ramadan. Daarom gaan we ons elk jaar (met de wil van Allah) richten op één specifiek onderwerp. Het onderwerp van dit jaar is: De medische voordelen van het vasten in de maand ramadan.

De ramadan beïnvloedt de gezondheid van moslims op diverse manieren, daarom zijn er vele onderzoeken naar de maand ramadan verricht. Deze onderzoeken zijn dan ook de basis waarop de filmpjes van deze reeks op zijn gebaseerd. Verder is het goed om in je achterhoofd te houden dat de medische voordelen van de ramadan geen invloed mogen hebben op de intentie om te vasten. De medische voordelen zullen het soms aantrekkelijk laten lijken om mee te doen aan de ramadan, maar het is niet de reden waarom moslims vasten. Zoals ik al eerder heb vermeld, vasten we namelijk slechts voor de tevredenheid van Allah. De medische voordelen zijn slechts een goede bijkomstigheid.