Koran en Wetenschap - 7

Wetenschappelijke verzen over de schepping.

Assalaamu ‘alaykum (Vrede zij met jullie).

Welkom terug. We gaan verder met dezelfde slide waar we net gebleven waren, namelijk die over een aantal verzamelingen van interessante ontdekkingen of zaken die we hebben gevonden die zowel in de wetenschappen als in de Islaam overeenkomen.

We zien bij soorah An-Noor vers 40 dat de vertaling vanuit het Arabisch is: “Of als duisternis in een diepe zee, bedekt door golf boven golf, waarboven wolken zijn. Duisternis over duisternis. Wanneer men zijn hand uitstrekt, kan men hem bijna niet zien. En hij wie Allah geen licht geeft, voor hem is er geen licht.” Het gaat een beetje over datzelfde plaatje als over de zee. Een man die in de woestijn woonde, vertelt iets over hoe de zee in elkaar zit. Dit gaat over de verschillende golflagen in de zee. Het vers vertelt dat er lagen van golven zijn, bedekt met andere lagen van golven, en ook dit kan je niet zien met het blote oog. We weten dit sinds kort eigenlijk, misschien sinds een jaar of honderd of wellicht minder. En ook vertelt Allah dat de zee in de diepte heel donker is. En echte donkerte, echte daadwerkelijke donkerte, is pas zichtbaar na tweehonderd meter en zonder enige apparatuur - dus met zuurstof - kom je ook zelfs niet op die tweehonderd meter. Je komt maximaal op twintig meter en zelfs op twintig meter is nog voldoende licht. Dus we kunnen dit niet weten, dat het heel erg donker is op die tweehonderd meter zonder de huidige wetenschap. Dus je ziet hier één van de wonderen van de Koran. En Hij vergelijkt dus hiermee de ongelovige met de gelovige, dus de ongelovige die zich in zo’n situatie bevindt. Zonder Zijn licht is er gewoon geen licht. Zonder te leven naar Zijn leiding is het maar moeilijk te begrijpen wat Hij van jou verlangt. En dan ga je dat allemaal maar zelf uitzoeken in het donker. Waarom doe je gewoon niet het licht aan? Zoals Allah zegt: de Profeet, sallAllahu ‘alayhi wasallam (vrede en zegeningen van God zij met hem), is een licht voor onze schepping.

Goed, in soorah Al-Anbiyaa’ vers 32 zien we: “En wij hebben de hemel gemaakt tot een welbeschermd dak, en niettemin wenden zij zich af van deze tekenen.” Het gaat over dat plaatje waar je mooi de atmosfeer ziet. Waarvan we weten dat het bekend is dat de atmosfeer een - op dit moment weten we dat – dat het een beschermd dak vormt voor de aarde. En zonder dit zou de aarde er zo’n beetje als de maan uitzien, met vele kraters enzovoorts. Niet dat de aarde niet geraakt kan worden door meteoren… Dat zien we straks ook nog. Maar als je je bedenkt dat we per dag door vele duizenden meteoren bestookt worden zonder dat we er last van hebben, dan begrijp je eigenlijk wat Allah met dit vers bedoelt. Enige dankbaarheid is dan ook op zijn plaats. Dat is ook waar Allah naar oproept. Naast deze atmosfeer biedt ook het magnetische veld van de aarde bescherming. En je ziet dus dat Allah lagen van bescherming heeft gemaakt rond de aarde.

In soorah Ar-Ra’d vers 2 zegt Hij: “En Hij heeft de zon en de maan in dienst gesteld, elk volgt Zijn baan tot een vastgesteld termijn. Hij regelt dit alles. Hij legt de tekenen duidelijk uit zodat je zeker zult zijn van de ontmoeting met uw Heer.” SubhaanAllah (Verheven is Hij), dus Allah zegt… Ik weet niet of je weet wat hiermee bedoeld wordt, maar er is natuurlijk veel discussie geweest in de geschiedenis. Het gaat een beetje over dit plaatje hier, waarbij Allah zegt… Het plaatje over de sterrenstelsels. Vroeger dacht men namelijk dat de aarde vaststond, dus vast, en dat de zon eromheen ging. En hier staat zelfs dat de zon een baan heeft. Niet zozeer dat de zon op en onder gaat, maar dat de zon een baan heeft en ook een vastgesteld termijn heeft. Dit kan je alleen uitrekenen in de relatie tot het gehele universum. Ook de zon heeft inderdaad een baan in het melkwegstelsel, namelijk het draait rond. Het draait, zoals duizenden miljoenen sterren en planeten, rond het centrum van de Melkweg. Dus de conclusie uit dit vers is dat alles een baan heeft ofwel een weg, en ook wij, en aan het einde van die weg is de aankomst bij Allah Zelf. Dus als wij dood zijn, dan is onze weg, onze bestemming is bij Allah.

In soorah An-Naba  vers 6 en 7 zegt Allah: “Hebben Wij de aarde niet als een bed verspreid en de bergen als pinnen?” En in soorah An-Naziaat vers 32: “En Hij maakte de bergen verankerd.” Goed, dat gaat over het plaatje wat we hier zien, het plaatje van de bergen die eigenlijk dus nog in de aarde steken. We denken dat - misschien vroeger dachten we dat de aarde, de bergen een hoopje stenen waren bovenop de grond. Alleen sinds kort, of sinds dat we goed onderzoek kunnen doen, weten we dat ongeveer net zoveel berg dat we daarboven zien, we ook beneden in de aarde zien. Het zakt daarbinnen en daar verstevigt het zich ook ten opzichte van de aarde. Dus geen mens had dat 1500 jaar geleden kunnen onderzoeken. We kunnen dat pas nu eigenlijk goed zien.

In soorah Al-Mu’mineen vers 13 en 14 zeggen we: “Dan plaatsen Wij hem als een kleine levenskiem in een veilige plaats. Vervolgens vormen We die levenskiem tot een klonterbloed. Daarna vormen We het gewonnen bloed tot een klomp. Daarna vormen Wij beenderen uit deze klomp. Daarna bekleden we deze beenderen met vlees. En vervolgens ontwikkelen Wij het tot een nieuwe schepping. Gezegend zij Allah, de beste Schepper.” Het gaat natuurlijk over de ontwikkeling van de foetus in de baarmoeder van de moeder. Ik denk dat elke bioloog, dokter, wetenschapper die iets te maken heeft met kennis op het gebied van embryologie, weet dat deze beschrijving exact klopt met hoe een embryo zich in de baarmoeder ontwikkelt.

Als je denkt: ‘Ja, dat had men toen ook wel kunnen weten, misschien door onderzoek in zwangere vrouwen in die tijd’. Dan begrijp je niet hoe klein zo’n embryo is. We hebben het hier over tot 2 mm tot 1 cm. Dat zit allemaal tussen de moederkoek en tussen die baarmoeder, dat kun je niet goed onderscheiden van de rest. Maar je weet ook niet wanneer iemand zwanger is gemaakt. Dus die stadia, precies zoals die omschreven zijn, komen exact overeen met hoe we het nu weten, hoe we nu onderzocht hebben hoe die ontwikkeling gaat. En je ziet dus ook eerst de botten en daarna pas de spieren, en niet andersom. Terwijl je wellicht had kunnen denken: ‘Ja, je hebt toch eerst vlees misschien nodig en dan ontwikkel je daar die spieren in’. Maar neen, het is zo dat eerst vanuit het bloed die botten gelijk worden ontwikkeld tot… en daaromheen wordt het bekleed met spieren. Dus in shaa Allah (als God het wil), dit is een mooi slide, een mooie introductie voor ons verhaal hierna. We gaan hierna in op een aantal verzen die sommigen van jullie wel kennen, en sommigen van jullie kennen die wellicht niet, maar goed…

We beginnen met deze volgende slide. Dit is een plaatje van het huidige… een beetje hoe we het nu noemen, het ecosysteem. En in soorah Al-Hidjr , in vers 22, zegt Allah: “En Wij zenden zaaiende winden en daarna zenden Wij water uit de wolken neder en geven het u dan te drinken. En Gij zijt niet degenen die het vergaart.” Wat bedoelt Allah hiermee? In een aantal verzen wordt eigenlijk de bijzondere rol van de wind ten opzichte van de wolken aangehaald. Hier wordt de wind ‘zaaiend’ genoemd, het kan natuurlijk zijn dat het gaat over zaadjes. Dus zaadjes die opgeblazen worden of ver weg geblazen worden en dat het dan zaait. Maar hier wordt het specifiek in de relatie tot de wolken vermeld, namelijk dat het een andere rol is van de wind. Wat wij leren op school is dat warm water wordt verdampt, naar boven gaat, en dan condenseert het en eenmaal opgestegen koelt het daar dus af, en dan condenseert het. Maar wat we weten nu, of wat we nu veel beter begrijpen, is dat condensatie - het vormen van die regeldruppels – niet kan zonder dat het ergens aan vast plakt. Het condenseert niet zonder iets.

Het heeft een zaadje nodig en de wind verzorgt die zaadjes. Overal in de wereld. Boven land gaat het over stofdeeltjes, maar ook zelfs bij de zee. De zee laat Allah namelijk golven vormen en omslaan en die bubbeltjes, die ontstaan door het omslaan. Dat zie je als je in het vliegtuig vliegt, dan zie je op de zee al die witte schuimkopjes. En die worden omhoog geblazen, waardoor miljoenen kilo’s zout per dag de atmosfeer ingaan. En die golvende wind… Je ziet, het grootste gedeelte van de aardoppervlakte is namelijk water. Dus zelfs zonder de stof van de grond - of sommige plekken zijn niet zo stoffig - dus zelfs zonder de stof van de grond, kan Allah dus, zegt Allah hier, de wind laten zorgen voor het zaaien voor de wolken. Het kan dus ook water condenseren boven de oceaan en zelfs daar kan het dus ook regenen zonder enige stof van het land.

Goed, dus eerste paar verzen behandeld. Eerste paar ayaat behandeld. En in shaa Allah (als God het wil),  gaan we zo door met het vervolg. Assalaamu ‘alaykum (Vrede zij met jullie).”