Koran en Wetenschap - 6

De introductie van de tweede reeks over wetenschap.

“Assalaamu ‘alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu (Vrede zij met jullie en Gods genade en zegeningen). Bismillah Ar-Rahmaan Ar-Raheem (In de Naam van God, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle).

Welkom bij de tweede reeks van de wonderen van de Koran. We gaan hier een andere kant op dan wat wij eerst gedaan hebben. In de eerste reeks hebben we gekeken naar: hoe bewijs je dat Allah bestaat, überhaupt bestaat vanuit de huidige wetenschap. Wij hebben een aantal elementen daarvan genomen en we zijn er - dat is slechts een keuze natuurlijk, er zijn heel veel dingen die je daarover kan zeggen - maar in shaa Allah (met Gods wil) hebben we kunnen aantonen, met die aantal stappen, dat je mooi kan zien dat Allah wel moet bestaan volgens de wetenschap.

In dit gedeelte gaan we een andere kant op. We gaan de wetenschap vasthouden, maar we gaan nu wat meer inzoomen op de Koran zelf. En bij de Koran zien we dat - dat was één van mijn triggers, voor mijn bekering - er verzen zijn in de Koran die parallel lopen met de wetenschap, in ieder geval, de feitelijke wetenschap. Dus deze slides die je hier ziet, deze plaatjes zijn een aantal linken met de wetenschap die veel Moslims eigenlijk kennen. Dus in eerste instantie gaan we daar een beetje op inzoomen.

Ik pak de eerste over de vlieg, een plaatje over de vlieg, en dat is wellicht een introductie voor een derde reeks. Dat is namelijk niet specifiek uit de Koran maar dat is een hadeeth (overlevering) die naar voren komt van onze Profeet, vrede zij met hem. Namelijk onze Profeet, vrede zij met hem, heeft gezegd: “Als er een vlieg in je drinken valt met de ene vleugel, dan doop je ook zijn andere vleugel erin.” En men, in die tijd, de volgelingen, de discipels, de sahaaba (metgezellen) van onze Profeet, vrede zij met hem, die volgden dat omdat ze hem in alles volgden. Ook zijn manier van lopen, zijn manier van eten, zijn manier van haren kammen, alles werd eigenlijk gedaan.

Nu kunnen we ook soms iets, zeker in dit geval, iets meer onderzoek verrichten naar waarom die dat heeft gezegd, of wellicht, wat is nog een andere achtergrond om daarin te ontdekken. Een van die dingen die hij zei, is van: ‘Want in de ene vleugel zit een ziekte en in de andere ziekte zit een genezing.’ Als wij de vlieg gaan bekijken, ontleden onder een microscoop, en de chemicaliën analyseren, dan zien we inderdaad dat in de ene vleugel er een ziekte zit, zitten er bepaalde ziektekiemen, en in de andere vleugel, of als je de vleugel onderdoopt, dan barsten een aantal belletjes open waarin een antimiddel zit voor dezelfde ziekte die de vlieg meedraagt. Dus ondanks dat we toen niet wisten wat onze Profeet, vrede zij met hem, daarmee bedoelde, kunnen we dus nu een mooie link maken wat met wat daarmee werd bedoeld. Dat is een mooie link tussen wetenschap en Islaam, of andersom.

Het andere plaatje is surah Ar-Rahmaan, hoofdstuk 55, vers 19. “Hij heeft de twee zeeën gescheiden, zout en zoet, die elkaar ontmoeten. Daartussen is een versperring geplaatst welke zij niet kunnen passeren. Welke van de gunsten van de Heer wilt gij dan ontkennen?” En dit gaat over het feit dat zout water en zoet water niet met elkaar mixen. Je ziet hier een plaatje, dat is de straat van Gilbatrar, waarbij de Middellandse zee de oceaan ingaat, en voor honderden kilometers mixt dat zouterige Middellandse zeewater niet met het zoetere oceaan water. Allah zegt, “Ik heb daar een scheidingswand tussen gemaakt, iets wat niet overbrugd kan worden”. Het feit dat we dus in de oceaan zelfs zoet water, rivieren stromen, zien we dat Allah hiermee aangeeft: ‘Ondanks dat jullie iets niet kunnen zien, betekent het nog niet dat het niet bestaat. Ik geef aan dat de Koran kennis bevat over dingen die jullie niet zien, maar wel die jullie van nut zijn.’ Een mooi iets voor iemand die in een woestijn woont, die praat over zaken die in een oceaan voor kan komen.

Goed, we gaan straks de andere plaatjes ook behandelen. In shaa Allah (met Gods wil) zal dit een interessante reeks zijn voor jullie, zowel voor moslims als niet-moslims. Voor mij was dit, echt waar, dit soort van verzen waren de triggers oAlm te komen tot meer begrip. Meer begrip van: hoe kan je nu zien dat van al die religieuze boeken die er bestaan, hoe kan je nou diegene eruit kiezen welke van de Schepper moet zijn. En wat ik altijd gedacht heb, was dat: als een boek enigszins afwijkt, of enigszins met zichzelf in tegenspraak is, dan kan dat dus niet een boek zijn van een Schepper. Of Degene die de Uitvinder van het Heelal is, kan niet zeggen, “hier moet je rechts afgaan”, en op de volgende bladzijde zegt die over dezelfde plaats dat je er links af moet gaan. Het moet altijd in overeenkomst zijn met schepping, met de instructies, met de zaken die voorgeschreven worden. Het moet ook een duidelijk boek zijn.

Zoals we ook gezien hebben in de introductie van reeks 1, wordt er gezegd. Allah zegt in de Koran: “Dit is een duidelijk boek waarover geen twijfel is.” Dat geldt dus niet alleen voor die tijd, voor die tijd waarin het geopenbaard werd, maar dat geldt ook voor nu, dat geldt ook voor de toekomst, en voor iedereen is er een houvast in de Koran. Een wonder van de Koran. Namelijk dat, hoe je hem ook leest, vanuit psychologisch oogpunt, vanuit wetenschappelijk oogpunt, vanuit rechtvaardigheidsoogpunt, je kan altijd de Koran herkennen dat het van de Schepper moet zijn. Er is rechtvaardigheid. Er is op dit moment - in de tijd van de wetenschap, in de tijd dat we denken dat we het hoogste bereikt hebben op wetenschappelijk niveau - zien we dat zelfs nu de Koran ons triggert om te blijven uitdagen. De teksten te blijven uitdagen om te kijken: is het ook in dit opzicht van de Schepper? En het antwoord zal zijn: ja. We zien dat zelfs in dit opzicht het bewijs is dat deze Koran van de Schepper is.

In shaa Allah (met Gods wil) neem ik jullie mee in een aantal verzen. Het is natuurlijk beperkt, we kunnen er duizend opnoemen. Maar in dit geval, we nemen jullie mee in een aantal verzen en hopelijk in shaa Allah (met Gods wil) zullen jullie tot dezelfde conclusie komen als ik. Voor degenen die al tot dezelfde conclusie gekomen zijn, namelijk dat dit het boek van Allah is, het boek van God is, dan feliciteer ik degenen die deze keuze al gemaakt hebben. En voor de anderen nodig ik jullie uit.

Goed, we gaan zo verder met het tweede gedeelte. Assalaamu ‘alaykum wa rahmatullaah (Vrede zij met jullie en Gods genade).”