Koran en Wetenschap - 2

Wetenschap en de islam/Koran: een introductie.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: Koran en wetenschap deel 2

Welkom bij het volgende gedeelte van deze lezing. We gaan gelijk beginnen met dit vers, surah (hoofdstuk) an Nisa vers 82. Er staat: was deze van iemand anders dan van Allah, dan hadden zij zeker menige tegenstrijdigheden daarin ontdekt. Vandaag, in het tweede gedeelte van deze lezing, ga ik vooral in op de tweede zin die Allah ons meedeelt, namelijk de uitdaging die Hij ons meegeeft. Hij zegt dat de Koran wel van Allah, God, moet zijn omdat er anders tegenstrijdigheden in zouden staan. Iedereen heeft wel eens een lesboek gelezen, of een managementboek of zelfs ook fantasie boeken.

Denk dan even aan de inleiding van deze boeken. Vaak, niet altijd, wordt daar kort uitgelegd wat het verschilt ten opzichte van een eerdere druk. Namelijk bepaalde spelfouten, bepaalde berekeningen die anders hadden moeten zijn, wellicht zelfs hele theorieën die herzien zijn. Dit is allemaal voor de zelfde reden, namelijk omdat de auteur niet perfect is en fouten kan maken. Deze fouten.. En deze fouten ook daadwerkelijk maakt.

We weten dat een wetenschappelijke ontdekking slechts als een wetmatigheid gezien wordt tot dat het tegendeel bewezen is. Ofwel als een tegenstrijdigheid bestaat van één ontdekking ten opzichte van een andere ontdekking is tenminste één van de twee onwaar. Die surah (hoofdstuk)  daagt ons uit. Dit, zegt Allah, is niet mogelijk in de Koran. Hij daagt ons uit om dit te ontdekken. We hebben 1500 jaar de tijd gekregen tot de dag van vandaag. En velen hebben het geprobeerd en vele, kan ik je garanderen, zijn moslim geworden omdat het hen niet gelukt is om die fouten te ontdekken. Andere beleven verder zoeken omdat de rest van de boodschap van de Koran hen te veel tegen staat.

Kijk de Koran is natuurlijk geen wetenschapsboek, maar het bevat wel wetenswaardigheden die wetenschappelijk gebruikt zijn of onderzocht worden of nog ontdekt moeten worden. Kijk één ding staat vast. Met de toenemende wetenschappelijke kennis van onze omgeving komen we erachter dat bepaalde zaken in de Koran met recente wetenschap een extra dimensie krijgen. We moeten bij wel letten dat als in de wetenschap iets voorkomt wat niet in overeenstemming is met de Koran dat de Koran gelijk heeft. Als de wetenschap of iets anders er iets anders zegt dan is de wetenschappelijk theorie onjuist en zal men, in shaa Allah later, ontdekken dat de Koran inderdaad gelijk heeft.

Ik zeg dit niet zomaar, ik zeg dit omdat we dit laten zien in een aantal voorbeelden. Later zal dat ook blijken in shaa Allah. In de volgende surah zien we, in Al baqara vers 2:3, staat dit is het boek waarin geen twijfel is. Een richtlijn voor de godvrezende. Een ander aspect van de Koran is dat er geen twijfel bestaat over de inhoud. Kijk dit is een stellige stelling die maar weinig gebruikt worden door auteurs. De meeste van ons kennen de discussie die bij de Christenen die zelfs over de bijbel, zelf over de bijbel hebben gevoerd door de geschiedenis heen. Er zijn bepaalde verzen weg gehaald omdat men daar over twijfelde of het wel onderdeel is van de oorspronkelijke woorden van Jezus (vrede zij met hem) of andere profeten.

Sterker nog hele boeken, boeken wat wij nu zien als hoofdstukken, hele boeken die oorspronkelijk deel uitmaakte van de bijbel zijn weggehaald omdat het niet overeenkwam met de toen geldende tijdsgeest. Er bestond gewoon veel twijfel onder de gelovige. Was het woord van God? Of het geïnspireerde woord van God? Of geïnspireerde dromen? Etc. Etc. En zelfs nu heb je natuurlijk veel stromingen die verschillende verklaringen aanhangen. Men heeft eerst zelf een conclusie over de waarheid moeten trekken voordat ze tot de beslissing gekomen zijn om bepaalde zaken te verwerken of niet. Men wist gewoon niet meer wat wel of niet oorspronkelijk was.

De definitieve vastlegging van het evangelie is ongeveer 350 jaar na de dood van de Jezus (vrede zij met hem) gevormd. Bij de Koran is dat niet het geval. De huidige Koran is exact hetzelfde als de koran van 1500 jaar geleden. Stukken tekst geschreven op de dag van bepaalde openbaring zijn hetzelfde als welke koran in de wereld dan ook, in welke eeuw dan ook, in welk land waar dan ook. Er is geen twijfel over. Dat bedoeld ook dit vers. Het bewijst ook dat het nu in de wereld zo is. Er is geen twijfel. Zowel niet aan de authenticiteit als aan de inhoud als aan de boodschap van islam. Gedurende deze reeks zullen we ingaan, in shaa Allah, op een aantal zaken. Drie zaken eigenlijk.

In de eerste instantie zal ik ingaan op de fossiele geschiedenis. Dus eigenlijk hopelijk dat het duidelijk wordt de laatste 150 jaar een beetje zeg maar dat we voor de gek gehouden zijn en we gaan in of je God kan bewijzen en we gaan in op de Wonderen van de Koran. Kijk, die 150 jaar voor de gek gehouden worden. Dat was eigenlijk dat voor Darwin was het echt zeldzaam dat niet in God gelooft werd en na hem is er meer geld gestoken in het ontkennen van het bestaan van god dan dat er geld in het voeren van oorlogen is gestopt en we weten allemaal hoeveel geld er in oorlog gestopt is. En ik heb hier echt over al het wetenschappelijk onderzoek wat gedaan is om zeg maar god te ontkennen, indirect dan wel.

Op dit moment is het vrijwel onmogelijk om geld te krijgen voor een universitair onderzoek om het bestaan van god te bewijzen. Het tegenovergestelde is absoluut waar. Of in ieder geval er wordt geen enkele theorie serieus genomen als het element God er in meegenomen wordt. En dat is natuurlijk teleurstellend als we zien in de Koran juist die twee goed met elkaar passen. We beginnen met het volgende plaatje. En ik vraag jullie om zelf na te denken wat dit is. Het is een fossiel, maar welk fossiel? Het is een fossiel van de trilobite, Dit exemplaar wat je hier zit is in Marokko gevonden overigens dus het bewijs ligt in een islamitisch land wellicht, maar we zien deze beesten door de geschiedenis over grote gedeelte van de wereld. Het plaatje wat ik liet zien is het oog van de trilobite. Het oog van de trilobite is een van de grootste verschrikkingen van de evolutionisten. Maar weetje ook waarom?

Kijk omdat men zo ontzettend graag wil bewijzen dat we allemaal langzaam geëvalueerd zijn uit meer simpele soorten dat men de fonds van de trilobite eigenlijk liever niet had willen doen. men ontkomt er niet aan. Want wat is er aan de hand? Zoals je wellicht weet denken veel mensen in de wereld, op dit moment, dat de mens van simpele levensvormen afstammen. Laten we die theorie over die simpele levensvormen wat nader bekijken. Kijk dit plaatje zullen we straks in de volgende gedeelte wat verder op ingaan en dan zullen jullie zien dat hier veel fouten, of zeg maar twijfels in kunnen bestaan wat betreft de bewijsvoering daarachter.

Tot het volgende deel.