Waarom 'zoveel' verboden?

Is er een reden voor de verboden en zijn het er echt veel?

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: Waarom 'zoveel' verboden?

Beste kijker, de vraag die we vandaag gaan beantwoorden is: Waarom zijn zo veel zaken verboden in de islam? Wat betekent halal en haram? En waarom horen we dat zo vaak bij moslims? 

Als ik vandaag de dag om me heen kijk in de maatschappij zie ik dat er veel vrijheid is om van alles te doen en te laten wat je wilt. Gelukkig zou je zeggen. Alles is toegestaan, iedereen heeft rechten in Nederland. Niet voor niets horen we veel mensen zeggen: ‘Je leeft maar één keer’. Als een persoon dat zegt is hij of zij meestal van mening dat je allerlei gekke dingen moet proberen voordat je dood gaat. Zo zie je mensen die op een feestje die super veel drinken of drugs gebruiken.

Je ziet mensen die alerlei extreme dingen uitproberen onder het mom van ‘je leeft maar één keer’. Je hebt mensen die vreemdgaan en dat rechtvaardigen omdat ze maar één keer leven. We zien ook dat dit gedrag gestimuleerd wordt door de maatschappij. Je hebt tegenwoordig zelfs datingsites om vreemd te gaan. Waarom? Omdat die vrijheid bestaat in Nederland. Het is wettelijk gezien niet verboden. Je kan getrouwd zijn en tien vriendinnen hebben. Het enige wat de partner kan doen die belazerd wordt is de relatie verbreken, maar het is in ieder geval niet strafbaar.

Met al deze voorbeelden wil ik iets duidelijk maken; namelijk dat er in onze maatschappij heel veel is toegestaan. Zelfs zaken die iedereen slecht vindt. Want er is geen persoon die het leuk zou vinden als zijn partner vreemd zou gaan, om maar een voorbeeld te noemen. Maar toch is het toegestaan volgens de Nederlandse wetgeving. We vinden het moreel gezien slecht, maar het is niet strafbaar. We zien ook dat dit soort gedrag, daarmee bedoel ik het gedrag van ‘doe lekker gek, je leeft toch maar één keer’ overal gestimuleerd wordt. Zelfs het bekende sportmerk Nike roept het: “Just do it!’

Dat brengt ons op de vraag van deze video; “Waarom zijn er zoveel verboden zaken in de islam?” Want, als we een moslim op de een willekeurige middag een borrel aanbieden zal die hoogstwaarschijnlijk netjes afzien en roepen: ‘Doe mij maar wat fris’. De meeste mensen snappen dat niet en hebben het idee dat de islam een heel zwaar geloof is met allerlei regeltjes waar je je aan moet houden. Sommige mensen denken dan ook dat de islam je belemmert in het dagelijks leven. Waarom niet gewoon meedoen met allerlei zaken? Daardoor ontstaat bij sommige het idee dat de islam saai is.

Maar als we even het voorbeeld van alcohol nemen. We kunnen hameren op het feit dat alcohol verboden is in de islam. Maar, beste kijker, als we gewoon even stilstaan en even nadenken, hoeveel soorten dranken liggen er in de supermarkt? En hoeveel daarvan zijn er nou niet toegestaan in de islam? Als we deze vergelijking maken zien we dat voor iedere drank die verboden is in de islam er 100 andere dranken zijn die wel toegestaan zijn. Het is dus niet zo dat er zoveel in de islam is verboden, het is juist andersom. Alles in de islam is juist toegestaan, behalve een aantal uitzonderingen. En als we deze uitzonderingen bekijken zien we dat deze allemaal slecht zijn voor een persoon en/of  de maatschappij waarin deze persoon leeft. Daarnaast, als de islam iets verbiedt, dan is er altijd een alternatief voor handen dat beter is. De islam is er dus om de zaken makkelijker te maken en om de mens te beschermen voor schadelijke zaken.

Allah zegt in de Koran dat Hij het gemakkelijk voor ons wilt maken en niet moeilijk. En in hoofdstuk 7 vers 32 zegt Allah: “Zeg (O Mohammed): ‘Wie heeft de mooie kleding die Allah voor Zijn dienaren heeft gebracht en de goede dingen van de voorzieningen verboden verklaard?" Hier zien we dat Allah ons vertelt, door middel van een vraag te stellen, dat zuiver voedsel en gepaste versierselen zijn toegestaan in de islam. Vervolgens zegt Allah in vers 33 van hetzelfde hoofdstuk: “Zeg: voorwaar, Mijn Heer heeft slechts de zedeloosheden verboden, wat er openlijk van is en wat er verborgen van is; en de zonde; en de overtreding zonder recht; en dat jullie Allah deelgenoten toekennen, waarvoor Hij geen bewijs heeft neergezonden en dat jullie over Allah zeggen wat jullie niet weten.”

Uit deze verzen van de Koran wordt het ons duidelijk waarom Allah bepaalde zaken heeft verboden. We zien dat Allah sommige zaken heeft verboden omdat deze slecht zijn en omdat deze schadelijk zijn voor de mens. Allah is onze Schepper en de Schepper van de hemelen en de aarde, Hij weet als de beste wat goed voor ons is en wat slecht voor ons is. In Zijn genade heeft Hij ons verteld en toegestaan wat goed voor ons is en heeft Hij ons verteld en verboden wat slecht voor ons is.

Dat brengt ons gelijk op de volgende vraag. Waarom spreken moslims over halal en haram? Halal is het arabische woord voor toegestaan, haram is het arabische woord voor iets wat verboden is. Als een moslim spreekt over iets wat halal of haram is, dan bedoelt hij iets wat verboden of toegestaan is door God. Een moslim geeft hier simpelweg mee aan wat God heeft verboden of heeft toegestaan. Als we dus zeggen dat alcohol haram is, dan bedoelen we dat alcohol verboden is door God.

De reden waarom dit een onderdeel in het leven van een moslim is, is omdat de islam een levenswijze is. Het is niet simpelweg een geloof dat je één keer in de week praktiseert, de islam is een levenswijze geopenbaard door God. In Zijn genade en welwillendheid richting de mens heeft Hij ons een handleiding gegeven voor dit wereldse leven, zodat wij niet spoorloos zullen zijn, moedeloos worden of verdwaald raken. Een onderdeel van deze prachtige levenswijze is halal en haram. Zo beschermt God ons van de zaken die schadelijk voor ons zijn. Dat is de wijsheid en reden achter halal en haram.

Bedankt voor het kijken en vergeet niet terug te komen voor een nieuwe video van waaromislam.nl. Salamoe aleikoem, vrede zij met jullie.