Waarom niet roken?

Redenen voor het verbod op roken.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: Waarom niet roken?

De vraag die we in deze video zullen behandelen is de vraag waarom roken niet is toegestaan in de Islam.

Daarbij zullen we gaan kijken waarom de Islam roken heeft verboden en wat de effecten van roken zijn op u als individu, maar daarnaast zullen we ook kijken wat de effecten op de maatschappij zijn waarin gerookt wordt.

Wanneer we kijken naar de regelgeving over roken, dan zien we dat dit in de Islam niet is toegestaan. Nu zou men kunnen zeggen dat roken nog niet bekend was ten tijde van de openbaring en er dus geen bewijs aangevoerd kan worden voor een Islamitisch verbod op roken.

Maar dat er niet specifiek over roken wordt gesproken betekent niet dat er geen oordeel over geveld zou kunnen worden. We lezen namelijk in hoofdstuk 7 vers 157 van de Koran:

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الط َّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ

"Hij beveelt hun het behoorlijke en Hij verbiedt hun het verwerpelijke, en Hij staat hun de goede dingen toe en Hij verbiedt hun de slechte dingen"

Vanwege de schadelijke effecten van het roken wordt het in hetzelfde rijtje geplaatst als het gebruik van alcohol waardoor het dus valt onder de in het vers genoemde “slechte dingen”.

Nu weten we natuurlijk dat onderzoeken uitwijzen dat roken positieve kanten heeft. Zo is roken goed voor de concentratie, motorische controle en het leergedrag, aldus deze onderzoeken. Dat de verbetering van het concentratievermogen discutabel is op basis van andere onderzoeken laten we voor het gemak maar even in het midden. Laten we nu eens kijken of deze voordelen opwegen tegen de nadelen van het roken.

Om te beginnen: In een onderzoek dat gepubliceerd is op 9 februari 2011 en uitgevoerd is in opdracht van stivoro, wordt aangegeven dat in het jaar 2010 28% van de mannen rookte tegenover 26% van de vrouwen. Het feit dat er zoveel vrouwen roken is volgens het onderzoek de reden achter meer ziekten, bij vrouwen dus, die aan roken zijn gerelateerd zoals longkanker. Ook word het aangewezen als belangrijke oorzaak van de hoge babysterfte in Nederland.

Andere voorbeelden worden aangehaald door prof. Dr. Marc Willemsen in zijn oratie: “Roken in Nederland. De keerzijde van tolerantie” van begin 2011. Hij stelt dat er jaarlijks 19.000 mensen overlijden aan roken en 13% van de totale ziektelast in Nederland door de gevolgen van roken veroorzaakt wordt. Het is een jaarlijkse kostenpost voor de staatskas, namelijk 2,4 miljard euro, door ziektekosten, lagere productiviteit en arbeidsongeschiktheid. Deze schadepost is er één die van dusdanig grote omvang is, aldus prof. Willemsen dat geen enkele samenleving zich dit kan permitteren.

Als laatste is het onderzoek, dat werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS in 2009, noemenswaardig. Het was als volgt getiteld: Ranking van drugs: een vergelijking van de schadelijkheid van drugs. In het onderzoek werd gesteld dat het overlijdensrisico ten gevolge van kanker bij rokers 2-4 keer zo hoog is als bij niet-rokers. Het risico op longkanker is zelfs 13 keer voor vrouwen) en tot 23 keer voor mannen zo hoog vergeleken met niet-rokers. Ook stelt het onderzoek dat roken verantwoordelijk is voor 90% van de gevallen van longkanker bij mannen en voor 80% van de gevallen bij vrouwen. Dit komt overeen met jaarlijks 8000 doden in Nederland. Bij meer dan 90% van de mensen die overlijden aan chronische bronchitis en longemfyseem is dit te wijten aan roken.

Ongetwijfeld begint nu duidelijk te worden waarom roken valt onder datgene wat slecht en verwerpelijk is zoals in het vers wat we zojuist aanhaalden werd genoemd. Maar laten we nu we een aantal gevolgen hebben genoemd voor de volksgezondheid eens kijken naar de kosten die roken met zich meebrengt. Zoals gezegd kost roken de staatskas jaarlijks 2,4 miljard euro. Maar de rokers zelf geven natuurlijk ook erg veel geld uit aan tabakswaren. Zo wordt er in een artikel over lifestyle in de krant MetroNieuws van vrijdag 17 juni 2011 vermeldt dat de gemiddelde roker € 975 per jaar wegrookt. Dit bedrag is zelfs € 2190 per jaar als je een pakje per dag rookt, wat natuurlijk al snel gaat omdat een pakje sigaretten gemiddeld € 6 kost. Het is dus niet voor niets dat roken in de Islam als verspilling word gezien.

De vraag is natuurlijk: kunnen deze kosten voor de roker dan ervoor zorgen dat je kosten voor de staatskas tenminste geneutraliseerd worden? Het antwoord is nee, want inkomsten uit accijns op tabak leveren slechts 1.8 miljard per jaar op, er is dus een tekort van 600 miljoen om tenminste uit de kosten te komen die veroorzaakt worden door het roken. Beste kijker: Wereldwijd is roken de doodsoorzaak van naar schatting 5 miljoen mensen per jaar. In ruim 3 jaar tijd sterft er dus een hoeveelheid mensen die gelijk is aan de complete bevolking van Nederland vanwege de gevolgen van roken. Mocht u zich dus hebben afgevraagd waarom het moslims niet is toegestaan om te roken, dan hopen we dat die vraag bij deze verduidelijkt is.