Waarom moslim worden?

Bekeren: de achterliggende redenen.

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle en vrede en zegeningen zij met eenieder van de profeten en met de laatste profeet die naar de mensheid is gestuurd, Mohammed, vrede zij met hem. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: Waarom bekeren mensen zich tot de Islam?

De reden waarom mensen zich tot de islam bekeren is heel duidelijk en simpel. Allah, geprezen en verheven is Hij, leidt wie Hij wilt, wanneer Hij dat wilt. En aangezien dit de enige ware reden is waarom mensen daadwerkelijk de islam binnentreden is dit eigenlijk genoeg om deze video op dit moment te beëindigen. De vraag is simpelweg beantwoord.

Wat we wel nog even kunnen doen is een aantal van de beweegredenen en/of omstandigheden weergeven die vaak vooraf gaan bij iemand die interesse gaat tonen in de islam en zich vervolgens ook nog eens bekeerd. Want de cijfers liegen niet.

De afgelopen tien jaar zie je in heel veel landen in de wereld dat het aantal mensen dat bekeerd tot de islam zich heeft verdubbeld. Naar schatting zijn er zo’n 125.000 Britten al moslim geworden en neemt het aantal met minimaal 5.000 per jaar toe. Alleen al in London wordt dit geschat op zeker 2.000 per jaar.

Onderzoeksresultaten in andere landen laten een gelijke trend zien. Dicht bij huis zien we bijvoorbeeld dat zowel in Duitsland als Frankrijk ongeveer 4.500 mensen zich jaarlijks bekeren tot het islamitisch geloof en al meer dan 200.000 zich reeds hebben bekeerd. Het totaal aan bekeerde moslims in Belgie ligt zelfs vele malen hoger dan in Nederland, zo’n 50.000 Belgen tegenover 15.000 Nederlanders. Net als in Belgie bekeren volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS, zo’n 500 tot 750 mensen per jaar zich tot de islam in Nederland en dit getal is elk jaar weer stijgende. Naar verhouding zien we dat over het algemeen meer vrouwen dan mannen zich bekeren tot de islam.

De onderzoeksresultaten zijn schattingen die door verschillende organisaties worden bevestigd. Op internet kan je hier heel gemakkelijk veel over terugvinden, maar kijk ook maar eens goed om je heen, dan zie je het zelf ook. De vraag die rijst is dan ook hoe dat nou toch kan?

  • In de islam dien je respect te hebben voor je buurman ongeacht zijn geloof.
  • In de islam dien je je in de maatschappij te gedragen met hoge normen en waarden, verplicht.
  • In de islam bestaat een ongelofelijke hoeveelheid respect voor vrouwen, meer dan ik ooit ergens anders ben tegengekomen in mijn leven.
  • In de islam wordt op een eerlijke en zeer rechtvaardige manier geoordeeld en beoordeeld.

En zo zou ik nog wel even door kunnen gaan maar er is zo veel om op te noemen dat je beter zelf eens onderzoek zou moeten doen naar wat de islam nou werkelijk inhoud.

Nou kan je denken, huh, maar is islam niet dat geloof waar zo slecht over wordt gepraat en geschreven? Is de islam niet dat geloof dat altijd maar direct gekoppeld wordt aan terreur? En is de islam niet dat geloof waar vrouwen niet gerespecteerd worden? Is de islam niet dat geloof waar we allemaal zo bang voor moeten zijn?

Dat is precies wat ook ik dacht toen ik geen enkele kennis over de islam had, alleen datgene wat in de media terecht kwam. Als Pim Fortuyn sympathisant had ook ik een negatief gevoel over de islam zoals vele mensen met mij en nadat er een zeer negatieve film over de islam en de Koran uitkwam ben ik mij eens gaan verdiepen over hoe dat nou precies zit met de islam en de Koran.

Het is precies die kennis die voor mij een nieuwe wereld opende en het is precies die kennis die vele andere mensen doet en deed besluiten om de islam te omarmen. Simpelweg dus gewoon kennis opdoen over de islam. Hoe meer je leest en te weten komt over de islam hoe meer je beseft dat veel van wat je hoort en in de media leest vaak totaal niet de waarheid is wat er daadwerkelijk in de islam onderwezen wordt.

Wist je bijvoorbeeld dat het monotheïsme, oftewel het geloof in één enkele god, vanuit de basis precies hetzelfde is als wat het jodendom, christendom of de islam ons leert. Dat deze basis in de loop van de tijd veelvoudig valselijk aangepast is en alleen in de islam gecorrigeerd en puur is gebleven.

Dat er zeer opmerkelijke en bijzondere wonderen in de Koran staan. Zaken waarvan ze in de afgelopen eeuw pas kennis hebben opgedaan maar dus al eeuwen daarvoor in de Koran gemeld werden. Wist je dat de islam niet alleen een geloof is maar ook een compleet leefsysteem die voor ieder persoon maar ook voor de hele maatschappij, rust, reinheid en regelmaat biedt.

En zo zijn er nog vele vele zaken die ik er bij zou kunnen halen waarom mensen zich bekeren tot de islam. Verdiep je maar eens in de islam en je zal deze zaken en nog veel meer allemaal zelf tegenkomen. Op deze site vind je meerdere bekeringsverhalen van Nederlanders die dit zelf hebben ervaren en die hun weg naar de islam hebben gevonden. Graag nodig ik je dan ook uit deze te bekijken en de personen achter deze verhalen en hun beweegredenen zelf te horen.

Iedereen heeft zo zijn eigen specifieke verhaal in zijn leven en allerlei omstandigheden zorgen er voor dat iemand bepaalde keuzes maakt. Zoveel mensen, zoveel verhalen. Voor bekeerlingen leidde dit uiteindelijk naar de islam. Wat ze allemaal gemeen hebben is het opdoen van kennis over de islam in welke vorm dan ook.

Hoe meer mensen zich gaan verdiepen en kennis opdoen over de islam hoe meer bekeerlingen er zullen volgen. De cijfers liegen niet, de islam groeit en groeit. En zo zou ik nog wel even door kunnen gaan maar er is zo veel om op te noemen dat je beter zelf eens onderzoek zou moeten doen naar wat de islam nou werkelijk inhoud.

Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.