Waarom geen alcohol?

Redenen voor het verbod op alcohol.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: Waarom geen alcohol?

In naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met een ieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Welkom bij de “Waarom categorie”. Het onderwerp dat we in deze video zullen bespreken is de vraag: “Waarom drinken moslims geen alcohol?” In de Nederlandse maatschappij is alcohol iets wat algemeen geaccepteerd is als het gaat om het drinken ervan. En het is voor veel mensen dan ook bijzonder als ze van moslims horen dat het hen niet toegestaan is om alcohol te drinken. In deze video willen we niet alleen ingaan op de vraag: “Wat is specifiek de reden en wijsheid dat moslims geen alcohol mogen drinken?” maar willen we ook naar alcohol in het algemeen gaan kijken.

Het verbod:

Wanneer het gaat om het antwoord op de vraag: waarom moslims geen alcohol mogen drinken? dan is het antwoord vrij duidelijk. Het is moslims simpelweg door Allah verboden om alcohol te drinken. Dit kunnen we dan ook terugvinden in de Koran waar het verbod op het drinken van alcohol naar de gelovigen is geopenbaard met het volgende vers:

"O jullie die geloven! Voorwaar, de wijn en het gokken en de afgodsbeelden en pijlen om te verloten zijn onreinheden die tot het werk van de satan behoren, vermijdt deze zaken dus. hopelijk zullen jullie welslagen."

In dit vers wordt gesproken over wijn, dit betekend echter niet dat andere alcoholische dranken wel mogen, integendeel! De wijn hier staat symbool voor alle andere soorten producten die bedwelmend werken, zoals we bijvoorbeeld kunnen lezen in het boek van intoxicatie waar de volgende uitspraak wordt aangehaald:

"Alles wat bedwelmend werkt in grote hoeveelheden, is verboden. Zelfs in kleine hoeveelheden."

Om het achterliggende idee van dit verbod te begrijpen moet men het volgende weten: het leven van de mensheid op deze aarde afhankelijk is van 5 noodzakelijke fundamenten.

Het gaat hierbij om:

Het geloof

Het leven

Het verstand of het intellect

Het nageslacht

En het eigendom

Deze vijf fundamenten zijn per definitie van essentieel belang voor de orde in de samenleving en voor het voortbestaan en het welzijn van individuen. Als één van deze fundamenten wordt vernietigd zal dit leiden tot chaos en ineenstorting. Deze vijf noodzakelijke zaken zijn dan ook de doelstellingen van de islamitische wetgeving … die deze waarmaakt, onderhoud en beschermt. Laten we eens kijken naar het derde fundament: het verstand. Het verstand heeft in de islam een belangrijke plaats omdat het de mens verantwoordelijk maakt.

Het verstand behoort tot de meest noodzakelijke aspecten in het leven, want middels het verstand kan er onderscheid gemaakt worden tussen het goede en het slechte. Middels het verstand kan men werken aan de opbouw van de samenlevingen en het is dus zeer noodzakelijk dat het verstand gehandhaafd blijft. Wanneer de hersencellen afsterven gaat het verstand van de mens achteruit. Het is algemeen bekend dat bij dronkenschap duizenden hersencellen afsterven. Vrijwel alle cellen in ons lichaam worden regelmatig vernieuwd, behalve hersencellen. Die ben je voor eeuwig kwijt! Daarom is de islamitische wetgeving gekomen met het verbod op alcohol en alles wat hieraan gerelateerd is wat dezelfde werking heeft. En dit zonder twijfel in het belang van het beschermen van het verstand.

Goed/slecht

De laatste jaren zijn er veel onderzoeken gedaan naar de slechte, maar ook naar de goede eigenschappen die alcohol zou kunnen hebben voor de mens. Twee voorbeelden hiervan zijn:

(1) Een lage alcoholconsumptie vermindert de kans op aderverkalking en hartaandoeningen. Je moet je dan houden aan de norm voor verantwoord alcoholgebruik. Drink je meer dan een of twee glazen alcohol, dan verdwijnt dit positieve effect en ontstaat een negatief effect.

(2) Ten tweede: Een aantal alcoholhoudende dranken bevat een hoeveelheid aan flavonoïden. In het menselijk lichaam zijn deze bijvoorbeeld essentieel voor de stofwisseling van vitamine C. Daarnaast zijn flavonoïden krachtige antioxidanten, die hebben een zelfde soort werking als vitaminen.

We kunnen dan natuurlijk zeggen “waarom moet het dan verboden worden, het is toch goed voor ons?” De realiteit zit net iets gecompliceerder in elkaar. Op de eerste plaats zou je jezelf af moeten vragen waarom je aderverkalking en/of een hartaandoening hebt. Is dit niet het gevolg van een ongezonde levenswijze die verbeterd zou moeten worden? Het nuttigen van alcohol is uiteraard hiervoor niet de juiste oplossing. Neem in plaats daarvan contact op met je huisarts, die kan je vertellen wat je hier het beste aan kan doen.

Flavonoïden daarentegen zijn inderdaad erg goed voor de mens maar zijn te vinden in een grote hoeveelheid aan producten. Denk hierbij aan thee, olijfolie, fruit, groenten, kruiden, noten en zo nog veel meer levensmiddelen. Zou alcohol dan de beste keuze zijn om deze voedingsstoffen binnen te krijgen? Uiteraard niet. Iedereen met gezond verstand zou hier vraagtekens bij zetten.

Islamitisch perspectief:

Dit waren twee specifieke voorbeelden van wat bepaalde stoffen die aangetroffen worden in alcoholische dranken voor effect kunnen hebben.

- Maar wanneer we kijken naar de Islam dan zien we dat deze uitgaat van het grote goed.

- Dat de islam hetgeen voorschrijft wat het beste is voor de gehele maatschappij.

- Dat de regelgeving binnen de islam toegespitst is op datgene wat mensen al dan niet zullen doen met in dit geval alcohol specifiek.

Allah geeft in de Koran, in hoofdstuk de koe vers 219, ook aan dat wijn voordelen heeft:

“Zij vragen u over wijn en kansspel. Zeg hen: "In beide is groot nadeel en ook enig voordeel voor de mensen, maar het nadeel is groter dan het voordeel."

Natuurlijk, het is in deze maatschappij heel gewoon om alcohol te nuttigen. Maar heeft u wel eens stil gestaan bij de maatschappelijke gevolgen hiervan? De islam gaat dus niet alleen uit van datgene wat aangenaam en goed is voor een persoon op een bepaald moment, maar ook van datgene wat goed is voor de maatschappij. En het gebruik van alcohol heeft, zo leert de Islam, meer negatieve dan positieve gevolgen. Dus als het de keuze is van een persoon om dit niet te doen op basis van zijn religie dan moet daar niet vreemd tegenaan gekeken worden. Daarnaast zie je ook steeds vaker dat vele mensen die geen moslim zijn ook zelf de keuze maken om geen alcohol te drinken. Denk daarbij ook bijvoorbeeld aan de BOB en de reden die daarachter ligt. Hier is niks mis mee, sterker nog het is juist een goede keuze zoals we hierna zullen aantonen.

ONDERZOEK 1

Laten we eens kijken naar een onderzoek uit 2011 van de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. Hierin staat onder andere het volgende:

- “Alcohol is verantwoordelijk voor bijna 4% van alle sterfgevallen wereldwijd, bijna 2,5 miljoen mensen per jaar. Dat is meer dan aids, tuberculose of geweld.”

- “Alcohol is doodsoorzaak nummer een onder mannen van 15 tot en met 59 jaar.

Nog veel meer mensen dan die 2,5 miljoen drinken zo veel dat ze ziek worden of bij een ongeluk betrokken raken.”

- “Overmatig drankgebruik is vooral een probleem in de ontwikkelde landen, en in toenemende mate van de jongere generaties. In de leeftijdsgroep 15 tot en met 29 jaar is alcohol in 9% van de sterftegevallen de doodsoorzaak.”

Dit alleen al zou een zeer goede reden zijn om het gebruik van alcohol achterwege te laten. Maar er is meer. Graag haal ik dan ook een tweede onderzoek erbij en samen met het eerste onderzoek vormt dit voldoende bewijs om de wijsheid te zien achter het verbod op alcohol binnen de Islam.

ONDERZOEK 2

Het tweede onderzoek is een eindrapport van KPMG, een bureau voor economische argumentatie, een onderzoek dat werd uitgevoerd in 2001.

De naam van het onderzoek is “Kosten en Baten van alcohol, Zorg en Preventie”. Het onderzoek werd verdeeld onder de volgende thema’s:

Verslavingszorg

Gezondheidszorg

Werk

Misdrijven/overtredingen

EN Overige kosten

Voor een compleet inzicht van het onderzoek verwijs ik u graag naar het onderzoek zelf.

De totale kosten per thema wil ik graag nog even benadrukken:

1. De eerste kostenpost die in het eindrapport naar voren word gebracht zijn de kosten van hulpverlening aan probleemdrinkers, oftewel verslavingszorg. Totale kosten: 68 miljoen euro per jaar.

2. De tweede kostenpost die naar voren werd gebracht waren de algemene gezondheidskosten zoals ziekenhuisopname en huisartsenhulp die nodig was vanwege het gebruik van alcohol. Totale kosten: 106 miljoen euro per jaar.

3. De DERDE kostenpost was de kosten voor WERK.

Daarbij kunnen we denken aan verzuim: iemand is flink doorgezakt in het weekend en kan de volgende dag niet op zijn werk verschijnen . Ziekte als gevolg van alcoholconsumptie, werkloosheid, mensen die door hun alcoholverslaving niet meer aan het werk kunnen en uitkeringen voor deze mensen. Dit zijn kosten die gemaakt worden en die ten nadele zijn van de gehele maatschappij waarin een persoon leeft. Totale Kosten: 1556 miljoen euro per jaar.

4. En als vierde en laatste kostenpost in dit eindrapport, de kosten voor misdrijven en overtredingen. Vernielschade, verkeersongevallen en justitiële kosten worden er weergegeven onder dit kopje. Totale kosten: 843 miljoen euro per jaar.

Opgeteld komen we hierbij op een totaal van 2.6 miljard euro per jaar als het gaat om alcoholmisbruik. Kosten die door de maatschappij moeten worden gedragen en dat betekend zo’n 2347 euro per persoon per jaar. En dat tien jaar geleden! De kosten zullen nu ongetwijfeld nog veel hoger liggen.

ONDERZOEK 3

Dit waren slechts de kosten als het gaat om Nederland;  2.6 miljard euro per jaar!

Het derde onderzoek van Anderson en Baumberg getiteld “Alcohol in Europa” heeft de economische kosten van drankmisbruik in de vijfentwintig lidstaten van de Europese Unie berekend.

In het jaar 2003 bedroegen die kosten 125 miljard euro, 66 miljard euro directe kosten en 59 miljard euro aan productieverliezen zoals mensen die afwezig zijn van hun werk, werkeloosheid, voortijdig overlijden en ga zo maar door.

125 miljard euro over het jaar 2003 als het gaat om de lidstaten van de Europese Unie. En volgens de uitvoerders van het onderzoek, bedragen de immateriële kosten als gevolg van drankmisbruik uitgedrukt in geld, circa 270 miljard euro.

Conclusie

Wanneer we dus kijken naar het verbod op het gebruik van alcohol in de islam dan zien we dat er misschien wel zaken kunnen zijn die goed kunnen zijn of plezier mogen geven voor een persoon maar zien we dat over het algemeen de mens niet in staat is om op een juiste wijze met het gebruik van alcohol om te gaan. De positieve kanten worden overschaduwd door de negatieve.

Het tijdelijk geluk wat matig gebruik van alcohol tijdelijk kan geven slaat daarnaast ook vaak om in persoonlijke immateriële schade. Dan gaat het dus om zaken als ruzies met schadelijke afloop, dan gaat het om huwelijken die stuklopen, dan gaat het om kinderen die mishandelt worden en ga zo maar door. Drankmisbruik is daarnaast, na hoge bloeddruk en roken, het derde gezondheidsprobleem van de Europese Unie. Een belangrijke reden en een grote wijsheid waarom een verbod geldt op het drinken van alcohol voor moslims.

Dit geeft niet alleen aan dat de islam iets afkeurt wat over het algeheel genomen niet goed is voor een persoon zelf en niet goed is voor de maatschappij, maar ook dat het niet de vraag zou moeten zijn van een persoon aan een moslim gericht, waarom drink jij geen alcohol? Maar het zou een vraag moeten zijn van een moslim richting een persoon die wel alcohol gebruikt, waarom drink jij wel alcohol? Want het is ten nadele van jezelf, en ten nadele van de maatschappij waarin jij leeft. En zo zien we slechts een van de vele wijsheden binnen de islamitische regelgeving.

Misschien zet dit je aan tot nadenken wanneer je hoort dat iemand jouw aanbod om wat te drinken af slaat. En denk jij even terug aan de cijfers die we zojuist in de onderzoeken hebben genoemd. En besef je dat je niet de vraag moet stellen, waarom drink je dan niet? Maar zal je beseffen dat het ook voor jou verstandig is om dat glaasje te laten staan. Dankjewel voor het kijken, en tot een volgende aflevering.