De positie van de vrouw

Op een voetstuk of als een voetveeg?

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: de positie van de vrouw in de islam.

De discussies over de positie van de vrouw in de islam wordt al een tijdlang gehouden. In deze video wil ik graag wat algemene informatie met u delen als het gaat om wat de islam leert over de omgang met de vrouw en de positie van de vrouw. Om te beginnen wil ik zeggen dat de vrouw binnen de islam een positie krijgt die erg mooi is. Ze is er als het ware om geëerd en gerespecteerd te worden. En zij heeft bepaalde gunsten gekregen die de man niet heeft ontvangen.

Is het bijvoorbeeld niet zo dat zij het vermogen heeft om kinderen te baren. Een eer die Allah niet aan de man gaf maar aan de vrouw. En is het niet zo dat algemeen bekend is dat de vrouw vanwege haar natuurlijke affectie met het door haar gebaarde kind een beter vermogen heeft het kind op te voeden? En dat heeft gelijk heel concrete gevolgen. Daarmee heeft zij dus namelijk ook een groot aandeel in het slagen of falen van de maatschappij. Want een goed begin, een goede opvoeding in dit geval, is het halve werk zoals men zegt.

Het is daarnaast ook de moeder die het meeste recht heeft op een goede behandeling, meer nog dan de vader. Het wordt vermeld dat er een keer een man bij de profeet Mohammed kwam en zei “O Boodschapper van Allah, wie onder de mensen heeft het meeste recht op mijn goede gezelschap?” Hij (de profeet) zei: “Jouw moeder.” De man vroeg: “En wie dan?” De profeet zei: “Jouw moeder.” De man vroeg: “En wie dan?” Hij (de profeet) zei: “Jouw moeder.” De man vroeg: “En wie dan?” Waarop de profeet zei: “Dan jouw vader.”

Dit geeft duidelijk aan hoeveel zorg en eerbied er gegeven wordt aan de vrouw. De islam spoort de mannen dan ook aan om hun vrouwen goed te behandelen. De islam heeft de vrouwen ook geëerd als zijnde echtgenotes. De profeet Mohammed, vrede zij met hem, heeft gezegd: “De besten onder jullie zijn degenen die zich het beste gedragen tegenover hun vrouwen, en ik ben de beste onder jullie tegenover mijn vrouwen.”

We kennen in Nederland vele uitdrukkingen die kleinerend zijn ten opzichte van de vrouw zoals het welbekende “het enige recht van de vrouw is het aanrecht”. Alsof zij slechts goed zou zijn om te koken. Zulke uitspraken zijn niet acceptabel in de islam om meerdere redenen. En het was de profeet Mohammed zelf die liet zien hoe een man zich in het huishouden hoort op te stellen. Door zijn vrouwen is verteld dat hij regelmatig zelf zijn kapotte kleding naaide, dat hij zelf zijn schoenen repareerde en ook zelf de geiten melkte.

En dit sluit volledig aan bij wat de Koran ons daarover leert. Namelijk een goede omgang met jouw vrouw. En niet alleen maar een goede omgang met haar als het makkelijk is, maar ook het benadrukken van haar positieve kanten wanneer je moeite hebt met iets wat ze doet. In hoofdstuk 4:19 van de Koran staat vrij vertaald naar het Nederlands: “En behandelt hen volgens de voorschriften. En wanneer jullie een afkeer van hen hebben, dan kan het zijn dat jullie een afkeer hebben van iets, terwijl Allah daarin veel goeds gelegd heeft.”

Met andere woorden: heb je moeite met een bepaalde eigenschap van jouw vrouw, of natuurlijk jouw man, ga dan niet gelijk moeilijk doen. Het kan zijn dat het iets is wat eigenlijk goed is, maar wat je gewoon niet leuk vindt. En daarnaast: als het zo is dat iemand een minder leuke eigenschap heeft, dan heeft die persoon alsnog veel mooie eigenschappen, probeer jezelf daar dan op te richten.

Een andere belangrijke gunst die de vrouw heeft gekregen vanuit de islam is het recht op onderhoud. Uiteraard mag zij werken, studeren etc. maar uiteindelijk is de man de eindverantwoordelijke voor haar onderhoud. Allah zegt daarover in hoofdstuk 24 van de Koran, vers nummer 33: “En geeft hen (de vrouwen) van de rijkdom die Allah jullie gaf.”

En natuurlijk is dit alles in het redelijke, de vrouw kan dus niet zomaar alles eisen wat ze wilt, maar ze heeft wel dit recht gekregen van haar Schepper. En als zij samen met haar man de kosten van hun huishouden wenst te dragen dan is dat ook prima en zal zij hiervoor natuurlijk ook haar beloning ontvangen van Allah. Mocht u meer zaken willen teruglezen over de positie van de vrouw in de islam, lees dan eens hoofdstuk vier van de Koran. Dat hoofdstuk heet vrij vertaald “de vrouwen”. En nee, er is geen hoofdstuk dat “de mannen” heet.

Aan het einde van deze video gekomen hebben we dus kort een aantal onderwerpen genoemd die stuk voor stuk aangeven wat de islam zegt over de omgang met vrouwen. In andere video’s gaan we op sommige onderwerpen wat uitgebreider in. Ik hoop in ieder geval dat u op basis van wat zojuist gezegd is alvast een goed algemeen beeld heeft van de manier waarop de islam over vrouwen spreekt. En verdere informatie? Die volgt zoals gezegd in andere videos! Bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.