De moeder in islam

Eerbiedigheid van de kinderen ten opzichte van hun moeder.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: de positie van de moeder in de islam.

Beste kijker, welkom bij deze video van waaromislam.nl. Het onderwerp dat in deze video besproken zal worden, is de positie die de moeder bekleedt binnen de islam. Binnen de islam zijn eerbied, achting en het respect voor het moederschap ontzettend groot. De Koran plaatst het belang van de vriendelijkheid tegenover de ouders op een hoge plaats; direct na het aanbidden van Allah, de Almachtige.

De islam moedigt respect en vriendelijkheid tegenover de ouders sterk aan, beter gezegd: de islam verplicht het! De rol van de moeder in een islamitisch gezin is immers net zo belangrijk als de rol van de vader die de kostwinner en beschermer is van het gezin. Niet alleen draagt de moeder de vreugde en de moeilijkheden van de zwangerschap en geboorte, ze is over het algemeen ook degene die haar leven in het teken stelt van het opvoeden en verzorgen van haar kinderen. Ook in Nederland, die soms graag van de traditionele rolverdeling af lijkt te willen, zien we dit terug.

De moeder is over het algemeen degene die kookt, schoonmaakt, opvoedt en onderwijst. En naast deze dingen zorgt ze in het algemeen ook voor het spirituele, emotionele en fysieke welzijn van haar kinderen. Het is dus niet voor niets dat de kinderen hun moeder met zorg, respect, dankbaarheid voor haar zorgen en gehoorzaamheid aan haar wensen moeten behandelen. Allah is heel duidelijk over dit onderwerp in de Koran:

“En Wij bevolen de mens (goedheid) jegens zijn ouders. Zijn moeder droeg hem in zwakheid op zwakheid (tijdens de zwangerschap dus), en het zogen van hem duurde twee jaren. Wees daarom Mij en jouw ouders dankbaar.”[Vertaling, Koran hoofdstuk 31:14]

WEn ook de profeet Mohammed was heel duidelijk over het hoge aanzien dat de moeder hoort te krijgen. Het is overgeleverd dat een man aan de profeet vroeg: “Wie moet ik het meest eren?” De profeet antwoordde: “Je moeder.” “En wie komt er daarna?” vroeg de man. De profeet antwoordde: “Je moeder.” “En wie komt er daarna?” vroeg de man. De profeet antwoordde: “Je moeder.” “En wie komt er daarna?” vroeg de man. De profeet antwoordde: “Je vader.”

Deze overlevering bevestigt dat de profeet Mohammed (vrede zij met hem) voorrang gaf aan een vriendelijke behandeling van de moeder boven een vriendelijke behandeling van de vader. Al wil dat natuurlijk niet zeggen dat de vader niet goed behandeld hoeft te worden. Het wil echter wel zeggen dat het belang van het goede gedrag ten opzichte van de moeder nog veel belangrijker is.

Een moslim die gehoorzaam is aan Allah kan niet slecht zijn voor zijn ouders. Er wordt een grote beloning beloofd aan degenen die goed voor hun ouders zijn. En dan vooral degenen die goed zijn voor hun moeders. Maar er wordt ook een strenge waarschuwing gegeven aan degenen die hun ouders slecht behandelen. Laat me afsluiten met nog een voorbeeld uit de Koran dat uitleg geeft voer het gedrag tegenover de ouders:

“En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem alleen aanbidden, en goedheid betrachten tegenover de ouders. Als één van de twee of beiden de ouderdom bereiken in jouw aanwezigheid, zeg dan nooit ‘foei’ tegen hen, snauw hen niet af en spreek tot hen een vriendelijk woord. En wees zachtmoedig voor beiden, en nederig en liefdevol, en zeg: “O mijn Heer, schenk hun Genade, zoals zij mij opvoedden toen ik klein was.”[Vertaling, Koran hoofdstuk 17:23-24]

Als je dit zo hoort ben je het vast wel met me eens; op basis van wat ik heb verteld, kunnen we stellen dat de islam echt een prachtige religie is. Een religie die de moeder de eer geeft die haar toekomt, zonder de vader daarbij te vergeten.