De profeet Mozes - Deel 5

Wat we kunnen leren van het verhaal van de profeet Mozes?

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: De profeet Mozes - Deel 5.

Salamoe aleikoem, vrede zij met jullie en welkom terug bij waaromislam. In de vorige aflevering hebben we deel 4 van het verhaal van Mozes vrede zij met hem besproken. We hebben toen o.a. gezien dat de Torah geopenbaard was door Allah aan Mozes, een heilig geschrift geopenbaard door de Enige ware God, de Schepper van de hemelen en de aarde. Vandaag zullen we de laatste deel,  deel 5, van het verhaal van Mozes gaan bespreken.

Dit deel wil ik gebruiken om eventjes stil te staan bij een aantal leerpunten uit het verhaal van Mozes vrede zij met hem.

Als je goed kijk naar het verhaal van Mozes dan zul je enorm veel levenslessen uit zijn verhaal kunnen halen. Deze levenslessen zijn heel erg belangrijk, ze zijn niet alleen prachtig om naar te luisteren. Nee, ze zijn bovendien nog steeds van onschatbare waarde voor ons dagelijks leven. Wij leven in een andere tijd dan Mozes, maar deze verhalen zijn aan ons verteld in de Koran, het Woord van de Schepper van de hemelen en aarde. De Enige ware God die het recht heeft om aanbeden te worden. De Koran is van kracht tot aan de Dag des Oordeels. Sinds de openbaring van de Koran tot aan de Dag des Oordeels zal het een handleiding zijn voor de mens in allerlei zaken en zo ook het verhaal van Mozes.

In deel 1 hebben we bijvoorbeeld gezien dat Mozes gevlucht was vanuit Egypte. Mozes was namelijk net gewaarschuwd dat de Farao en zijn handlangers hem wilde vermoorden. Mozes was bang en vluchtte onmiddellijk uit Egypte. Mozes bleef net zo hard lopen totdat zijn benen loodzwaar aanvoelden. Op een gegeven moment kwam hij aan bij een waterput. Bij de waterput stonden schaapherders die hun kudde water te drinken gaven. Mozes zag verderop twee meisjes. Deze twee meisjes waren aan het wachten tot de schaapherders klaar waren met hun kudde. Mozes zag dat de twee meisjes hulp konden gebruiken, de meisjes stonden daar namelijk al heel lang te wachten.

Mozes was een persoon die graag andere mensen hielp en zo ook deze twee meisjes. Hij hielp dan ook de twee meisjes met het te drinken geven van hun kudde. Je zou kunnen denken, nou en? Hij hielp twee meisjes met het drenken van hun kudde, zo een grote daad van liefdadigheid is dat toch niet. We moeten alleen niet vergeten onder welke omstandigheden Mozes deze daad van liefdadigheid voor deze twee meisjes verrichte. Mozes had zojuist het advies gekregen om de stad te verlaten omdat de Farao hem wilde vermoorden. Dat is één. Mozes was zelf lichamelijk uitgeput en had loodzware benen door het vluchten van de Farao. Dat is twee.

Bovendien was het hart van Mozes vervuld van angst doordat de Farao hem wilde vermoorden. Dat is drie. Mozes had ook door het vluchten enorme dorst en honger gekregen. Dat is vier. Stel je nu voor beste lezer, dat jij in de schoenen van Mozes stond en dat al die zaken die ik net heb genoemd jou overkomen waren. Had jij onder deze omstandigheden de twee meisjes geholpen met het drenken van hun kudde? Of zou je denken: ik heb mijn eigen problemen die ik nu zelf moet oplossen. Ik denk dat de meesten van ons het tweede zouden doen en voor zichzelf zouden kiezen. Maar Mozes vrede zij met hem niet, hij was ondanks dat alles tegenzat nog steeds bereid om de twee meisjes te helpen met het drenken van hun kudde.

Dit is het gedrag dat wij vandaag de dag zo hard nodig hebben. We moeten wat vaker klaarstaan voor onze medemens, ook al betekent dat soms dat je extra moeite moet doen omdat je zelf ook problemen hebt. Denk dus aan Mozes en aan zijn behulpzaamheid, probeer dan ook wat vaker je medemens te steunen in zware tijden, dan zul je zien dat Allah jou een uitweg zal schenken uit al je moeilijkheden.

Een andere levensles die we kunnen trekken uit het verhaal van Mozes is dat fouten maken menselijk is. Zo zagen we dat Mozes vrede zij met hem iets goeds probeerde te doen maar daarbij een man doodsloeg. Maar wat deed Mozes? Hij keerde zich direct tot Allah en vroeg om vergiffenis waarop Allah hem vergaf, want hij is de Meest Vergevensgezinde, de Meest Barmhartige. Vandaag de dag maken wij dagelijks fouten, soms kleine fouten, soms grote fouten. Maar kijk naar Mozes, Allah heeft hem vergeven omdat hij direct vergiffenis vroeg aan Allah. Ook wij, ondanks grote fouten die sommigen van ons kunnen maken, als zoiets gebeurt  moeten we direct terugkeren naar Allah en de hoop niet opgeven.

Want Allah is in staat om ook van een zondaar een goed mens te maken. Berouw tonen voor fouten is de eerste stap richting het worden van ‘een beter mens’. Maar, zolang wij ons blijven terugkeren tot Allah zal Hij al onze fouten vergeven, al zijn deze onze zonden zo groot als bergen. Zelfs als je iets of iemand anders dan Allah hebt aanbeden in het verleden en daar berouw voor toont, zal Allah je dit vergeven. Maar, als je wil dat Allah je zonden vergeeft en je Zijn Barmhartigheid schenkt dien je wel in Hem te geloven en berouw te tonen tegenover hem. Keer je dan ook tot Allah, toon berouw. Hij is Degene die jou en de hemelen en de aarde geschapen heeft.

Volg dus niet je verlangens, aanbidt geen stenen, koeien, de maan of de zon, maar aanbidt de Enige ware God die dit hele universum geschapen heeft en Hij zal je alles vergeven en je het Paradijs doen binnen treden. Denk goed na over deze leerpunten en probeer ze in praktijk te brengen. Je zult je verbazen over de dingen die dagelijks gebeuren in ons leven en die op de een of andere manier altijd te koppelen zijn met een verhaal van een profeet. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer, dan zullen we verder gaan met een nieuwe profeet. Salamoe aleikoem, vrede zij met jullie.