De profeet Jozef - Deel 5

Jozef ontmoet zijn vader Jacob.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: De profeet Jozef, deel 5.

Salaamoe aleikoem, vrede zij met jullie en welkom terug bij het verhaal van Jozef vrede zij met hem. In deel 4 hebben we gezien dat Benjamin werd herenigd met zijn oudere broer Jozef. De vraag is nu natuurlijk; wat gaan de broers van Benjamin doen? Hun vader had ze bij Allah laten zweren dat ze Benjamin veilig thuis zouden brengen, maar ze hebben weer hun kleine broertje verloren. De eerste keer hadden ze hun kleine broertje Jozef in de put gegooid, nu hebben ze hun kleine broertje Benjamin verloren. Wat kunnen ze nu tegen hun vader vertellen? De broers raakten in paniek en kwamen bij elkaar om te overleggen. De oudste broer genaamd Robiel herinnerde hen aan de belofte die ze hun vader hadden gegeven. Hij vertelde hen dat hij zijn vader uit diepe, diepe schaamte niet onder ogen durfde te komen. Hij wist dat ze het jongere broertje Jozef ook al hadden verloren en dat ze toen ook hun vader hadden teleurgesteld.

Hij zei dan ook tegen zijn broers dat hij in Egypte zou blijven totdat zijn vader hem toestemming zou geven om terug te komen of totdat Allah de terugkeer van Benjamin besliste. Hij zei toen dat ze tegen hun vader moesten zeggen dat Benjamin gestolen had en dat zij van niks wisten en het dus ook niet hadden kunnen voorkomen. Het enige wat wij gedaan hebben is de vraag beantwoorden die over de vergelding ging. Toen ze terugkeerden naar hun vader vertelden ze hem het hele verhaal. Jacob was diep geraakt en heel erg verdrietig, hij zei tegen zijn zonen, zoals te lezen in hoofdstuk 12:83 van de Koran: “Welnee, jullie hebben voor jullie zelf iets moois verzonnen. (Mijn) geduld is goed...)”

Dit is precies dezelfde zin die Jacob gebruikte toen zijn zonen aankwamen met het bebloede hemd van Jozef. Jacob toonde weer een berg van geduld en vertrouwde op Allah dat Hij hem weer met zijn zonen zou herenigen, want Allah is tot alles in staat, de Schepper van de hemelen en aarde. Nadat Jacob het verhaal hoorde van Benjamin werd hij weer herinnerd aan Jozef en hij begon te huilen. Jacob huilde zo veel dat hij door het huilen blind werd. De zonen van Jacob zeiden dat hij moest stoppen met het denken aan Jozef, ze zagen dat zijn lichaam verzwakte en dat zijn gezondheid achteruit ging. Jacob reageerde hierop en zei:

“Hij zei: ‘Voorwaar, alleen bij Allah klaag ik over mijn ellende en verdriet, en ik weet van Allah wat jullie niet weten. O mijn zonen, gaat heen om nieuws in te winnen over Jozef en zijn broeder en wanhoopt niet aan de Genade van Allah. Voorwaar, niemand wanhoopt aan de Genade van Allah, behalve het ongelovige volk.’ ” (Hoofdstuk 12:86-87)

Jacob vertelde zijn zonen dat hij alleen zijn verdriet bij Allah neerlegt en dat hij meer kennis heeft over Allah dan zijn zonen. Vervolgens zei Jacob tegen zijn zonen dat ze over Jozef en zijn broertje moesten gaan informeren. Jacob gaf ze daarbij een heel belangrijk advies, een advies waar wij ook wat aan hebben. Jacob zei dat ze nooit, maar dan ook nooit de hoop en vertrouwen in Allah moesten opgeven. Weet dat Allah altijd met je meekijkt en weet dat Allah op de hoogte is van wat jij voelt en meemaakt. En weet dat niemand de hoop in Allah opgeeft, behalve de ongelovigen.

Met dit advies in handen vertrokken de broers van Jozef naar Egypte. Nadat ze daar waren aangekomen en Jozef hadden ontmoet klaagden ze bij hem over het feit dat het land zo onvruchtbaar was waardoor er een tekort aan voedsel was. Ze hadden wel geld bij zich om de prijs van het voedsel te betalen, maar het was niet veel. Zij vroegen aan Jozef om hen veel voedsel te geven voor weinig geld. Jozef zag dat ze in een benarde situatie zaten en dat ze echt hulp nodig hadden. Toen hij dat allemaal hoorde werd hij verdrietig en had hij medelijden met zijn broers, zijn vader en de hele familie. Op dat moment besloot Jozef zijn identiteit bekend te maken aan zijn broers. Hij vroeg hen: “Beseften jullie wat jullie met Jozef en zijn broeder gedaan hebben, toen jullie onwetend waren?”

De broers van Jozef waren heel erg verbaasd toen ze dit hoorden. Ze vroegen toen aan hem of hij Jozef was? Ze waren verbaasd dat de hoge ambtenaar die over het voedsel gaat hun kleine broertje Jozef was die ze zelf in de put hebben gegooid. Ze konden het niet geloven dat het Jozef was, na al die jaren. Maar Jozef bevestigde het en gaf aan dat hij Jozef was en dat Allah goed gezorgd had voor hem en zijn kleine broertje Benjamin. Vervolgens gaven de broers van Jozef toe dat ze fout zaten. Jozef had hen al vergeven, maar gaf nogmaals aan dat de broers vergeven zullen worden door Allah, want hij is de meest Genadevolle, meest Vergevingsgezinde. Daarna vroeg Jozef aan zijn broers om de hele familie te halen, inclusief zijn vader Jacob die blind was geworden door het huilen. Jozef gaf zijn hemd mee aan zijn broers en zei dat ze dit over het gezicht van Jacob moesten gooien zodat hij zijn gezichtsvermogen weer zou terug krijgen.

Toen de broers van Jozef uit Egypte vertrokken, gaf Jacob aan dat hij de geur van Jozef rook. De karavaan was heel ver weg, maar Jacob rook de geur van Jozef dat afkomstig was van het hemd dat de broers van Jozef bij zich hadden. Uiteindelijk kwamen ze aan bij hun vader en ze gooiden het hemd van Jozef over zijn gezicht waardoor hij weer kon zien. Toen dat gebeurde zei Jacob: ‘Heb ik jullie niet gezegd: ‘Ik weet van Allah wat jullie niet weten’. De broers vroegen aan hun vader om voor hen vergiffenis te vragen bij Allah. Vervolgens vertrok de hele familie richting Egypte.

Toen ze eenmaal aangekomen waren bij Jozef, liet Jozef zijn ouders op zijn troon zitten. Vervolgens knielden alle broers en zijn ouders voor hem neer bij wijze van respect. Toen Jozef dit zag zei hij: “O mijn vader, dit is de uitleg van mijn vroegere droom; waarlijk, mijn Heer heeft het werkelijkheid laten worden. En waarlijk, mijn Heer heeft goed voor mij gezorgd toen Hij mij vrijgelaten heeft uit de gevangenis en toen Hij jullie uit de woestijn bracht…” (Koran, hoofdstuk 12:100)

Dit was dus de uitleg van de droom die Jozef, als klein jongetje, aan zijn vader vertelde. Die droom was nu uitgekomen met de wil van Allah. Jozef vrede zij met hem was Allah zeer dankbaar voor alles wat Hij hem had gegeven en voor alle moeilijke tijden waarin Allah Jozef hielp en steunde. Zo zien we het verhaal van het kleine jongetje Jozef dat begon met een droom en eindigde met de vervulling van die droom, allemaal volgens het plan van Allah.

Dat was het prachtige en leerzame verhaal van Jozef vrede zij met hem, salaamoe aleikoem, vrede zij met jullie.