De profeet Jozef - Deel 4

Jozef komt vrij en ontmoet zijn familie.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: De profeet Jozef, deel 4.

De vorige keer hebben we gezien hoe Jozef onterecht in de gevangenis terecht kwam. We hebben gezien hoe Jozef de droom van de koning heeft uitgelegd. Maar we hebben ook gezien dat Jozef weigerde om mee te gaan naar de koning. De vraag is natuurlijk waarom? Je zit in de gevangenis, je mag eindelijk naar buiten, niemand minder dan de koning vraagt om je, maar toch weiger je. Jozef vrede zij met hem weigerde uit de gevangenis te gaan voordat zijn onschuld bewezen was. Hij stuurde de boodschapper van de koning terug naar de koning.

Jozef zei tegen hem dat hij de koning moest vragen te onderzoeken of hij echt Zulaiga wilde verleiden. Jozef zei tegen de boodschapper dat Al-Aziz ook wist dat Jozef onschuldig was. Nadat de koning het verhaal van zijn boodschapper had gehoord ging hij direct het verhaal onderzoeken bij de vrouwen die Jozef probeerde te verleiden. De koning zei tegen hen: “‘Wat was er met jullie toen jullie probeerden Jozef te verleiden, tegen zijn wil?’ Zij zeiden: ‘Heilig is Allah, wij weten geen kwaad van hem!’”

Op dat moment gaf Zulaiga, de vrouw van Al-Aziz toe dat Jozef niet schuldig was en dat hij onterecht gevangen was genomen. Zulaiga zei vervolgens:“‘Nu is de waarheid gebleken, ik probeerde hem tegen zijn wil te verleiden. En voorwaar, hij behoort zeker tot de waarachtigen.’ (Jozef zei:) ‘Dat is opdat hij (Al-Aziz) weet dat ik hem niet heb verraden tijdens zijn afwezigheid. En voorwaar, Allah leidt de list van de verraders niet.’” Toen de koning dit hoorde uit de mond van Zulaiga stuurde hij weer iemand naar Jozef om hem te halen. De koning wilde de dappere, eerlijke en betrouwbare Jozef graag ontmoeten.

Nu hoorde Jozef dat zijn onschuld bewezen was en dat de waarheid naar buiten was gekomen. Nu kon Jozef de gevangenis eervol verlaten. Nadat Jozef bij de koning aankwam zei de koning tegen hem: “‘Voorwaar, vandaag ben je aan onze zijde een geëerde en betrouwbare.’ Hij zei: ‘Maak mij (beheerder) over de schatten van het land. Voorwaar, ik ben een kundige beheerder.’” Jozef vroeg aan de koning om hem aan te stellen als beheerder van de opslagruimtes aangezien er zeven zware en droge jaren aan zaten te komen. Op deze manier werd Jozef de enige en hoogste beheerder in Egypte, als het aankwam op het verdelen van het voedsel in zware tijden.

Na vele jaren van welvaart braken dan uiteindelijk de zeven jaren van hongersnood aan. De hongersnood breidde zich zelfs uit naar de omringende landen. Door de hongersnood gedreven kwamen de broers van Jozef uit Kan’aan om graan te kopen. De broers van Jozef die hem vele jaren terug in de put hadden gegooid als klein jongetje. Jozef herkende zijn broers, maar zijn broers herkenden Jozef niet en ze hadden ook nooit gedacht dat hij nu minister was van het grote Egypte. Jozef gaf zijn broers de normale portie die hij aan alle mensen gaf. Jozef vroeg ze ook naar hun situatie, hoe het leven is in Kan’aan, met hoeveel familieleden ze zijn etc. Zij vertelden hem dat ze met zijn twaalven waren, dat een broertje verdwenen was en de andere bij hun vader verbleef. Zij bedoelde daarmee het kleine broertje van Jozef, Benjamin.

Jozef zei tegen zijn broers dat ze volgend jaar het andere broertje ook moeten meenemen, anders zouden ze geen graan meer krijgen. Jozef stelde dit dus als voorwaarde voor het krijgen van graan. De broers gaven aan dat ze toestemming van hun vader zullen vragen om hem de volgende keer mee te nemen. Nadat ze eenmaal waren aangekomen vertelden ze hun vader wat Jozef, de beheerder van het voedsel ze verteld had. Ze vertelden hun vader dat ze volgend jaar het kleine broertje Benjamin moesten meenemen om weer graag te krijgen. De broers zeiden dat ze Benjamin zouden beschermen en dat er niks met hem zou gebeuren. Jacob vrede zij met hem zei tegen zijn zonen:“ ‘Ik zal hem niet aan jullie toevertrouwen, zoals ik jullie eerder zijn broeder aan jullie toevertrouwde. Allah is de beste Waker, en Hij is de Meest Barmhartige der Erbarmers.’ ”

Jacob wilde zijn zoon Benjamin niet meesturen omdat hij bang was dat hetzelfde zou gebeuren als hetgeen met zijn oudere broer Jozef was gebeurd. Maar uiteindelijk liet hij hem toch meegaan met zijn broers, doordat de familie in hongersnood zat, had Jacob geen andere keus. Hij liet zijn zonen wel bij Allah zweren dat ze Benjamin terug zouden brengen zolang ze daar zelf toe in staat waren. Zo gezegd, zo gedaan, de broers van Benjamin namen Benjamin mee naar Jozef. Nadat de broers en Benjamin waren aangekomen bij Jozef nam Jozef Benjamin apart en vertelde hem dat hij zijn broer was en Jozef vertelde hem wat er gebeurd was.

Jozef zei tegen Benjamin dat hij tegen niemand moest vertellen dat het kleine jongetje Jozef nu een belangrijke man is in het koninkrijk van Egypte. Jozef vertelde Benjamin dat hij niet bang moest zijn en dat hij een plannetje had zodat Benjamin bij hem kon blijven. Jozef had bedacht dat hij de beker van de koning in de tas van zijn broertje Benjamin zou stoppen. Nadat de broers waren vertrokken riep iemand van het koningshuis hen terug en beschuldigde hen van diefstal. De broers van Benjamin ontkende dit en zeiden dat ze echt niks hadden gestolen. Vervolgens vroeg de persoon van het koningshuis:

“Wat zal zijn vergelding zijn als jullie leugenaars zijn?”(Koran, hoofdstuk 12:74)

Het antwoord op deze vraag was dat diegene die de beker had gestolen gevangen genomen zou worden. De goddelijke wet die de broers van Jozef volgden eiste dat de dief overhandigd zou worden als slaaf aan diegene die bestolen was. Dit was precies wat Jozef wilde. Om niet verdacht over te komen begon Jozef de tassen van zijn broers te doorzoeken, als laatste begon hij met de tas van zijn broertje Benjamin en daar vond hij de beker van de koning. Toen de broers van Jozef dit zagen begonnen ze Jozef te smeken om Benjamin vrij te laten en één van hen gevangen te nemen, maar Jozef gaf aan dat hij een schuldige niet vrij kan laten om vervolgens een onschuldige gevangen te nemen.

Dat was het plan van Jozef en het werkte met de wil van Allah, Jozef kende de wet die zijn broers volgden en op die manier werd hij met zijn kleine broertje Benjamin herenigd. Dit was deel vier van Jozef vrede zij met hem, wil jij weten hoe dit verhaal afloopt en hoe de broers van Benjamin dit gaan uitleggen aan Jacob? Hou dan de site in de gaten voor deel vijf.

Salaamoe aleikoem, vrede zij met jullie.