De profeet Jozef - Deel 3

Jozef en het uitleggen van de dromen.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: De profeet Jozef, deel 3.

De vorige keer zagen we dat Zulaiga Jozef probeerde te verleiden, maar dat Jozef weigerde en zei dat hij Allah vreesde. Vervolgens rende Jozef naar de gesloten deuren, maar Zulaiga rende achter hem aan en ze kreeg hem net te pakken met haar hand, op zo een manier dat het hemd van Jozef van achteren scheurde. Zulaiga verlangde naar Jozef en Jozef probeerde zich te verzetten en precies op dat moment deed iemand van buiten de deur open. Wie is het? Het is de man van Zulaiga, de minister-president, Al-3aziz. Stel je voor wat voor een scene dat geweest moet zijn. Al-a3aziz ziet zijn eigen vrouw met Jozef, afgesloten in één kamer.

Zulaiga speelde vervolgens een heel slim spelletje. Zij sprak haar man als eerst aan en zei: “Is er een vergelding voor hem die jouw familie kwaad wil doen, anders dan gevangenzetting, of een pijnlijke bestraffing?” Jozef vrede zij met hem reageerde gelijk en zei: “Zij verleidde mij tegen mijn wil.” Precies op dat moment sprak er iemand van de familie van Zulaiga en zei: “Als zijn hemd aan de voorkant is gescheurd, dan heeft zij gelijk en behoort hij tot de leugenaars. Maar als zijn hemd aan de achterkant is gescheurd, dan heeft zij gelogen en behoort hij tot de waarachtigen.”

Met andere woorden, als zijn hemd aan de voorkant is gescheurd, dan is hij niet tegen zijn wil in verleid, maar als het aan de achterkant is gescheurd, dan is het duidelijk dat zij hem probeerde te verleiden en dat Zulaiga zijn hemd van achteren had gescheurd toen Jozef probeerde te vluchten. En het laatste is natuurlijk precies wat er was gebeurd. Jozef vrede zij met hem probeerde te vluchten, maar Zulaiga kon hem net van achteren bij zijn hemd pakken waardoor zijn hemd scheurde.

Toen Al-3aziz dit hoorde en zag dat het hemd van Jozef aan de achterkant was gescheurd, berispte hij zijn vrouw en zei hij tegen haar dat ze berouw moest tonen voor de daad en deze sluwe leugens. Want ook al waren de Egyptenaren in die tijd veelgodenaanbidders, zij wisten dat alleen Allah de zonden kon vergeven. En hij beval Jozef vrede zij met hem om te vertrekken. Al-3aziz wilde de zaak natuurlijk sussen, hij wist dat dit verhaal niet naar buiten mocht komen, want anders zouden er problemen ontstaan. Maar toch kwam het verhaal naar buiten, de vrouwen met een hoge status in het paleis van de koning kwamen er achter. Toen zij dit hoorden gingen ze naar Zulaiga en zeiden tegen haar dat ze fout bezig was. Zij beschuldigden haar omdat ze haar eigen slaaf, Jozef vrede zij met hem, probeerde te verleiden tegen zijn eigen wil in.

Maar Zulaiga liet het hier niet bij zitten. Zij nodigde al deze vrouwen uit voor een banket en zij gaf vervolgens al die vrouwen een mes. Toen zei ze tegen Jozef dat hij de zaal in moest lopen. Toen de vrouwen Jozef vrede zij met hem zagen, waren ze verbaasd over hoe knap hij was. Hij was zo knap dat de vrouwen zichzelf in hun handen sneden met de messen die ze van Zulaiga hadden gekregen. De rijke vrouwen riepen uit verbazing: “Dit is geen mens! Dit is niets dan een nobele Engel!” En dit is precies wat Zulaiga wilde, zij wilde de rijke vrouwen laten zien dat Jozef vrede zij met hem niet zomaar een man was. Nee, dat hij een hele knappe man was, zo knap dat vrouwen zichzelf sneden omdat ze even vergaten dat ze een mes in hun handen hadden.

De rijke vrouwen begrepen het nu en stonden ineens aan de kant van Zulaiga, zij zeiden tegen Jozef dat hij moest luisteren naar zijn meesteres. Ze oefenden druk op hem uit, ze zeiden tegen hem dat als hij zou weigeren, hij naar de gevangenis zou moeten of dat hij zwaar bestraft zou worden. Maar Jozef vrede zij met hem weigerde en deed een beroep op Allah en zei: “Mijn Heer, de gevangenschap is mij liever dan waar zij mij toe uitnodigt, en als U hun list niet van mij afwendt, zal ik tot hen neigen, en zal ik tot de onwetenden behoren.”

Allah verhoorde de smeekbede van zijn vrome dienaar Jozef vrede zij met hem. Jozef werd vervolgens wel ten onrechte in de gevangenis gegooid, Al-3aziz dacht dat het beter zou zijn als Jozef voor een tijdje uit de buurt van Zulaiga zou zijn, zodat Zulaiga hem niet meer kon zien. Zulaiga was namelijk stapel verliefd op Jozef vrede zij met hem. Toen Jozef de gevangenis in moest werden twee andere mannen tegelijkertijd met Jozef in de gevangenis gezet. Eén van hen was de bekerdrager van de koning en de ander de bakker van de koning.

Deze twee mannen hadden op een gegeven moment op dezelfde dag beide een droom. De bekerdrager droomde dat hij wijn aan het maken was, de bakker droomde dat hij brood op zijn hoofd had en dat vogels van het brood aten. Zij vertelden deze dromen aan Jozef vrede zij met hem, omdat ze dachten dat hij dromen kon uitleggen. Jozef vertelde zijn medegevangenen namelijk wat ze zouden eten voordat het eten aan de gevangenen werd gegeven. Hij vertelde dit in details, precies wat voor voedsel en of het zoet of zuur was. En de medegevangenen van Jozef hadden gelijk, Jozef was namelijk in staat om met de wil van Allah dromen uit te leggen.

Jozef vrede zij met hem nodigde eerst zijn medegevangenen uit naar de islam. Naar het aanbidden van de Ene ware God; Allah, de Schepper van de hemelen en aarde, zonder daar iets of iemand anders naast te aanbidden. Jozef nodigde ze dus eerst uit naar de islam voordat hij antwoord gaf op hun vragen. Vervolgens gaf hij hun de uitleg over de dromen. Tegen de persoon die gedroomd had dat hij wijn zou maken zei hij: ‘Jij zal wijn voor je heer (koning) schenken.’. Tegen de bakker zei hij: ‘Jij zal gekruisigd worden en de vogels zullen van jouw hoofd eten.’ Vervolgens zei Jozef vrede zij met hem tegen de wijnmaker dat hij Jozef bij de koning moest noemen. Maar Allah zegt dat de duivel het deze persoon deed vergeten waardoor Jozef nog een paar jaar in de gevangenis verbleef.

Op een gegeven moment had de koning van Egypte ook een droom. Allah zegt hierover in de Koran: “En de koning zei: ‘Ik zag (in een droom) zeven vette koeien, die verslonden werden door zeven magere koeien, en zeven groene korenaren en (zeven) andere verdorde. O jullie vooraanstaanden, legt mijn droom uit, als jullie kenners van droomuitleg zijn.” Maar alle mensen die dichtbij de koning stonden, konden deze droom niet uitleggen, niemand snapte deze droom. Op dat moment herinnerde de bekerdrager Jozef vrede zij met hem. De koning stuurde hem vervolgens naar Jozef, toen de bekerdrager bij Jozef aankwam zei hij: “O Jozef, de zeer waarchtige, leg ons uit over de zeven vette koeien die verfslonden werden door zeven magere koeien en over de groene korenaren en de andere (zeven) verdorde, opdat ik terug zal gaan naar de mensen. Hopelijk zullen zij (het) weten.”

Jozef vrede zij met hem legde uit dat er in Egypte zeven achtereenvolgende jaren veel graan en eten zou zijn. Zoveel zelfs, dat jullie een groot gedeelte van jullie voedsel zullen opslaan, behalve datgene wat jullie zullen eten. Daarna zullen er zeven droge jaren zijn waarin het land geen oogst meer zou geven. Jozef vreze zij met hem gaf hen het advies om de oogst van de zeven vette jaren te bewaren voor de zeven droge jaren, zodat ze dan wat te eten zullen hebben. Vervolgens vertelde hij hem dat er daarna een jaar zou komen waarin het overvloedig zal gaan regenen en mensen weer een goede oogst zouden hebben. Toen de koning dit hoorde beval hij dat Jozef bij hem gebracht zou worden.

De koning stuurde een boodschapper naar Jozef om Jozef naar de koning te brengen, maar Jozef weigerde. De vraag is natuurlijk waarom? Je zit in de gevangenis, je kan eindelijk naar buiten maar je weigert! Wil jij weten waarom Jozef weigerde, vergeet dan niet terug te komen voor deel vier van Jozef vrede zij met hem. Salamoe aleikoum, vrede zij met jullie!