De profeet Jezus - Deel 3

De verwerping van Jezus' boodschap en het moordplan.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: De profeet Jezus - Deel 3.

Salamoe aleikoem, vrede zij met jullie en welkom allemaal bij een nieuwe video over het leven van Jezus vrede zij met hem. In de vorige video hebben we o.a. gezien welke tekenen Jezus aan de Kinderen van Israël liet zien met de wil van Allah. In deze video zullen we gaan zien hoe de Kinderen van Israël reageerden op de boodschap van Jezus en wat de discipelen vroegen aan Jezus. En tot slot, wat heeft Jezus ons verteld over zichzelf en over Allah?

De meerderheid van de Israëlieten geloofden niet in de boodschap van Jezus:

In de vorige video hebben we gezien dat Jezus, vrede zij met hem, hulp kreeg van Allah door duidelijke tekenen die hij liet zien aan de Kinderen van Israël. Vele tekenen, de een na de ander. Eerst zou Jezus spreken in de wieg, vervolgens zou Jezus de blinden en de leprozen genezen. Jezus, zou zelfs de doden tot leven wekken met de wil van Allah. Het enige wat Jezus van zijn volk vroeg was dat zij in Allah geloofden en Hem zouden aanbidden en dat zij in Jezus vrede zij met hem zouden geloven als profeet en boodschapper van Allah, met als boodschap het Evangelie. Maar ondanks deze duidelijke en overtuigende tekenen bleef de meerderheid van de Israëlieten vasthouden aan hun ongeloof en arrogantie.

Al deze duidelijke bewijzen en nog geloven jullie niet in hem? Wat wil een mens nog meer, stel je voor dat je in de tijd van Jezus vrede zij met hem leeft, en vergeet niet, in die tijd hadden ze nog niet eens paracetamol, maar dan komt er een man langs genaamd Jezus. Hij komt uit een familie die bekend staat om hun vroomheid en het aanbidden van Allah. Hij vertelt jullie dat hij een profeet is van Allah en hij geneest allerlei ziekten en laat zelfs de doden opstaan uit hun graf. Hoe kan je niet geloven in het profeetschap van Jezus vrede zij met hem? Sterker nog, de Israëlieten zouden niet alleen de boodschap van Jezus vrede zij met hem verwerpen, nee, dit was niet genoeg in de ogen van de Israëlieten, ze zouden er alles aan doen om het leven van Jezus en zijn vrome moeder Maria zuur te maken.

Ze zouden Jezus en Maria op allerlei manieren belachelijk maken en tegenwerken in het verspreiden van de boodschap, namelijk; aanbidt Allah en neem Hem als jullie Enige ware God, en volg de boodschap die aan mij geopenbaard is, dan zullen jullie slagen in het wereldse leven en het hiernamaals.

De discipelen vragen Jezus om een Teken van Allah:

Maar, niet iedereen had de boodschap van Jezus verworpen, nee er waren ook gelovigen, gelovigen die Allah hebben aanbeden als de Enige ware God, de Schepper van de hemelen en aarde. De bekendste onder de gelovigen in de tijd van Jezus vrede zij met hem waren natuurlijk de discipelen. Allah vertelt ons in de Koran dat toen de Israëlieten volhardden in hun ongeloof Jezus het volgende zei tegen de Israëlieten: “Toen Jezus ongeloof bij hen ontdekte, zei hij: ’Wie zijn mijn helpers (op het rechte Pad) naar Allah? Zijn metgezellen zeiden: ‘Wij zijn helpers van Allah, wij geloven in Allah en getuigen dat wij ons overgegeven hebben. Onze Heer! Wij geloven in wat U neergezonden hebt en wij volgen de boodschapper (Jezus) en schrijf ons daarom op bij de getuigen (van de eenheid van Allah).’” Dit is terug te vinden in hoofdstuk 3 vers 52 en 53.

De discipelen steunden Jezus en geloofden in zijn boodschap, ze verdedigden hem en leefden samen met hem, totdat op een dag de discipelen een verzoek hadden. Wat was het verzoek van de discipelen? Zij kwamen op een dan bij Jezus vrede zij met hem en zeiden: O Jezus, zoon van Maria, wij willen een teken aanschouwen van onze Heer. En daarvoor had Jezus hen opgedragen om 30 dagen te vasten. Nadat ze 30 dagen gevast hadden, vroegen ze aan Jezus of Allah een gedekte tafel met voedsel rechtsreeks uit de hemel kon neer zenden. Allah zegt hierover in de Koran in hoofdstuk 5 vers 112-114, dit lange hoofdstuk in de Koran heet trouwens “De gedekte tafel”, vernoemd naar deze gebeurtenis in de tijd van Jezus.

Allah zegt (vrije vertaling): “Toen de metgezellen zeiden: ‘Oh Jezus, zoon van Maria, kan jouw Heer voor ons een gedekte tafel (met eten) doen neerdalen uit de hemel? Hij (Jezus) zei: ‘Vreest Allah, indien jullie gelovigen zijn. Zij zeiden: ‘Wij willen (alleen maar) dat wij daarvan eten en onze harten tot rust gebracht worden en wij willen) weten of jij ons waarlijk de Waarheid hebt verteld en dan behoren wij tot de getuigen daarvan. Jezus, de zoon van Maria zei: ‘O Allah, onze Heer, doe een tafel uit de hemel neerdalen opdat er voor de eerste tot en met de laatste van ons een plechtig feest is, als een Teken van U. En geeft ons voorziening en U bent de Beste van de Voorzieners.’

Allah zond vervolgens een tafel vanuit de hemel en de mensen zagen hoe de tafel tussen twee wolken naar beneden kwam. De gedekte tafel kwam zo steeds dichterbij totdat de tafel voor Jezus vrede zij met hem kwam. En dit was natuurlijk niet zomaar een tafel, nee dit was een tafel gedekt uit de hemel. Toen de mensen de tafel zagen waren ze verbaasd, allerlei soorten voedsel. Allah heeft hen met dit grote teken voorzien van soorten voedsel zoals walvissen, brood, granaatappels, fruit enz. En dit is wat de discipelen wilden, ze wilden een teken van Allah aanschouwen en dat kregen ze ook, maar Allah waarschuwt ze voor ongeloof en ondankbaarheid indien de discipelen niet dankbaar zouden zijn voor de gedekte tafel.

Allah zegt hierover in de Koran in hoofdstuk 5 vers 115: “Allah zei; ‘Ik zal hem (de gedekte tafel) tot jullie doen neerdalen, maar wie van jullie daarna ongelovig is: Ik zal hem straffen met een bestraffing waarmee Ik niemand in de werelden gestraft heb. “ Nou hadden de discipelen wel dankbaarheid getoond voor de gedekte tafel, maar hoe zit het met ons? Zijn wij dankbaar tegenover Allah?

Wij vragen, net als de discipelen, veel zaken aan Allah. Het probleem is alleen dat wij vaak niet de dankbaarheid tonen als Allah onze smeekbeden verhoord. We roepen Allah aan in tijden van nood, maar als Hij ons helpt en ons steunt vergeten wij vaak achteraf dat wij Hem gevraagd hadden en vergeten wij om Hem te bedanken. En ook al bedanken we hem, vaak tonen we niet de gepaste dankbaarheid, ga maar eens voor jezelf na, wanneer heb je voor het laatst Allah bedankt nadat Hij een smeekbede van je had verhoord? Laten we dus Allah blijven aanbidden in tijden van nood, maar vergeet niet Hem te bedanken en te prijzen nadat Hij je smeekbede heeft verhoord.

Een groep onder de Israëlieten wil Jezus vermoorden:

Jezus, vrede zij met hem bleef na al deze grote tekenen en na het grote wonder van de gedekte tafel de Israëlieten uitnodigen naar de Islam. Hij bleef de Israëlieten herinneren aan Allah en spoorde hen aan om Allah te aanbidden. Toen een groep onder de Israëlieten zag dat de mensen zich bleven verzamelen rondom Jezus vrede zij met hem werden ze jaloers en begonnen ze zich samen te spannen tegen Jezus, zoals ze dat al eerder hadden gedaan, toen ze Jezus en zijn vrome moeder Maria het leven zuur probeerde te maken met allerlei beschuldigingen en leugens. Maar Jezus zou zich niks aantrekken van deze groep en Jezus bleef ze op de meest mooie manier uitnodigen naar Allah.

Maar deze groep Israëlieten was het zat, ze zagen dat er steeds meer mensen Jezus gingen volgen en konden dit niet verdragen. Zij kwamen toen met het idee om de ongelovige koning in die tijd op de hoogte te brengen van Jezus vrede zij met hem. Zij gingen naar de ongelovige koning en vertelden hem dat er een man was die de mensen op de verkeerde weg bracht en ze vertelden hem dat Jezus voor problemen zorgde in het koninkrijk door de mensen op te hitsen tegen de koning. Nadat de koning dit hoorde werd hij woedend. Hij besloot toen om Jezus te laten vermoorden en dit allemaal omdat deze groep onder de Kinderen van Israël het niet konden verdragen dat er steeds meer mensen de boodschap van Jezus vrede zij met hem gingen volgen.

Namelijk, het aanbidden van Allah, die Ene ware God, de Schepper van de hemelen en aarde. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer, dan zullen we o.a. gaan kijken of het de Israëlieten gelukt is om Jezus vrede zij met hem te laten vermoorden.