De profeet Jezus - Deel 2

De oproep van Jezus en de reactie van de kinderen van Israël.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: De profeet Jezus - Deel 2.

Salamoe aleikoem, vrede zij met jullie en welkom bij een nieuwe video van waaromislam.nl. In de vorige video hebben we een start gemaakt met het verhaal van Jezus, vrede zij met hem. We hebben gekeken naar het leven van de vrome en kuise Maria en naar de geboorte van Jezus. In deze video zullen we gaan kijken wat de boodschap van Jezus was, hoe de Kinderen van Israël reageerde op de boodschap van Jezus, vrede zij met hem. En tot slot, welke tekenen Allah gaf aan Jezus om deze boodschap te verkondigen.

Jezus nodigt uit naar de aanbidding van Allah:

In de vorige aflevering hebben we gezien dat Jezus als baby in die wieg al sprak tot de mensen. Toen dit eenmaal gebeurd was, verspreidde het nieuws over deze baby razendsnel onder de Kinderen van Israël. De mensen begonnen te praten over Maria en haar jonge zoon Jezus, Jezus die tot de mensen sprak terwijl hij nog als baby in de wieg lag. De Kinderen van Israël waren verbaasd, wat is het verhaal van deze baby, die tot de mensen sprak terwijl hij pas net geboren was? Hoe is het mogelijk dat een baby als een volwassen man de mensen heeft aangesproken? Het is een teken van Allah, Allah heeft Maria op deze manier vrijgesproken van de beschuldigingen en tegelijkertijd Jezus tot profeet gemaakt. Maar wat was de boodschap van deze profeet, Jezus vrede zij met hem.

De boodschap van Jezus was simpelweg; Oh Kinderen van Israël! Ik ben een profeet en boodschapper van Allah, Hij heeft mij gestuurd om dezelfde boodschap te verkondigen die Mozes en de profeten daarvoor verkondigden. Oh Kinderen van Israël, aanbid daarom Allah, Hij is jullie God, jullie hebben geen andere God dan Hij, de Schepper van de hemelen en de aarde. Dit alles vinden wij terug in de eerste woorden van Jezus vrede zij met hem, de allereerste woorden van Jezus vinden we terug in de Koran in hoofdstuk 19 vers 30:

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيّاً “Hij (Jezus) zei: ‘Voorwaar, ik ben een dienaar van Allah. Hij heeft mij het Schrift gegeven (de Indjiel) en mij tot een profeet gemaakt.” En in vers 36 van datzelfde hoofdstuk zien we dat Jezus het volgende zei:

وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

‘(Jezus zei):’  “En voorwaar, Allah is mijn Heer en jullie Heer, aanbidt Hem dus, dit is het Rechte pad”.

En op meerdere plaatsen in de Koran en in de authentieke overleveringen vinden we dezelfde boodschap van Jezus vrede zij met hem terug. Jezus speelt dan ook een hele belangrijke rol in het leven van een moslim. Allah heeft over Jezus vrede zij met hem gesproken, Allah heeft hem en zijn vrome moeder geëerd in de Koran. De profeet Mohammed vrede zij met hem heeft vol lof en respect gepraat over de profeet Jezus vrede zij met hem. Sterker nog, je kunt geen moslim zijn als je niet in Jezus en zijn moeder Maria gelooft. Het geloof in Jezus is een onderdeel van het geloof waarin elke moslim dient te geloven, dit geldt trouwens voor alle profeten, dus ook voor Mozes, Abraham, Noach enz.

Dus beste kijker, het enige wat Allah van jou vraagt is dat je in Allah gelooft en in de profeten en openbaringen die zijn meegegeven aan de boodschappers. Accepteer Jezus vrede zij met hem als een machtige profeet en geloof in hetgeen Allah over hem verteld in de Koran, als je dat doet, dan heb je de belofte van Allah dat Hij je het Paradijs zal doen binnentreden.

De eerste reactie van de Kinderen van Israël:

Jezus bleef in de tussentijd als jongeman wonderen verrichten, toen het nieuws de Kinderen van Israël deze keer bereikte, besloten ze om samen te zweren tegen de kuise Maria en haar zoon, Jezus vrede zij met hem. Toen Maria dit hoorde was ze bang dat ze haar jonge zoon iets zouden aandoen. Allah inspireerde Maria dan ook om te vluchten met Jezus naar een veilige plaats. Hierover zegt Allah in de Koran in hoofdstuk 23 vers 50:

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

“En Wij maakten de zoon van Maryam (Maria) en zijn moeder tot een Teken en Wij gaven hun een onderkomen op een hooggelegen plaats, bewoonbaar met stromend water.”

Jezus en zijn moeder Maria waren dus gevlucht, waarom? Omdat de Kinderen van Israël samen zweerden tegen hen, voor hen eigen veiligheid moesten ze wel vertrekken. Jezus en Maria verbleven op deze veilige plaats totdat Allah hen beide openbaarde om weer terug te gaan naar Jeruzalem. In de tussentijd was Jezus vrede zij met hem een jongeman geworden, hij begon dan ook de mensen wederom uit te nodigen naar het aanbidden van Allah, de Schepper van de hemelen en aarde.

Jezus kreeg hulp door duidelijke tekenen:

We weten nu wat de boodschap van Jezus was, net zoals elke profeet kreeg ook Jezus vrede zij met hem hulp van Allah, hulp door middel van duidelijke tekenen waardoor de Kinderen van Israël zeker zouden weten dat Jezus inderdaad een profeet en boodschapper van Allah is, gekomen met de waarheid van Zijn Heer. Jezus vrede zij met hem werd net als iedere profeet gestuurd door Allah met tekenen die in overeenstemming waren met de tijd en plaats waarin het volk van de profeet leefden. Zo werd Mozes vrede zij met hem gestuurd in een tijd waarin tovenarij wijdverspreid was, de meeste mensen in de tijd van Mozes waren op de hoogte van tovenarij en waren er bekend mee in het dagelijks leven.

Daarom liet Allah hem wonderen verrichten, wonderen waar de beste tovenaren in die tijd zelfs verbaasd over waren. Daardoor wisten de tovenaren en de mensen in de tijd van Mozes dat het tekenen waren van Allah, en dat Mozes inderdaad een profeet en boodschapper is van de Enige ware God. Toen de mensen de tekenen van hun Heer zagen volgden zij Mozes en gaven zij zichzelf over aan Allah. Op dezelfde wijze werd Jezus vrede zij met hem gezonden in een tijd van dokters en genezers. Allah liet Jezus daarom wonderen verrichten die zo ongelooflijk waren, dat ze niet anders konden dan te geloven dat Jezus vrede zij met hem een profeet en boodschapper van Allah is. Stel je voor dat je dokter bent in de tijd van Jezus, je geeft een bepaald medicijn mee aan iemand, vervolgens komt Jezus vrede zij met hem langs en hij geneest die persoon ter plekke met de wil van Allah. 

Hoe kan een dokter de blinden en leprozen genezen, sterker nog, hoe kan een dokter iemand tot leven brengen. Het antwoord is simpel, dat kan niet, behalve met de wil van Allah, zo ook Jezus vrede zij met hem, hij verrichte ongelofelijke wonderen met de wil van Allah, wonderen waaraan de beste doktoren niet aan kunnen tippen.

 Over naar de tekenen van Jezus vrede zij met hem. Het eerste teken van Jezus was de geboorte van Jezus, Jezus was op een wonderbaarlijke manier geboren. Vervolgens zou Jezus als baby in de wieg spreken tot de mensen. Maar er zouden nog vele tekenen volgen in het leven van Jezus vrede zij met hem. Zo zou Jezus de mensen op de hoogte brengen van hetgeen zij thuis hebben gegeten en wat ze thuis allemaal bewaren. Jezus vrede zij met hem vertelden mensen dus over dingen die niemand zou kunnen weten. Het nieuws over Jezus bleef zich dan ook verder en verder verspreiden onder de Kinderen van Israël.

Maar Jezus zou nog meer wonderen verrichten met de wil van Allah. Allah zegt hierover in de Koran, in hoofdstuk 3 vers 46 e.v.: “En hij spreekt tot de mensen vanuit de wieg en als volwassene en hij behoort tot de rechtschapenen. […]En Hij onderwijst hem het Schrift, en de Wijsheid en de Taurât (Torah) en de Indjiel (Evangelie). En (hij, Jezus, is) als een Boodschapper voor de Kinderen van Israël, (zeggende); "Voorwaar, ik ben tot jullie gekomen met een Teken van jullie Heer, ik maak voor jullie (iets) uit de klei, gelijkende op de vorm van een vogel en ik blaas erin, en het zal met verlof van Allah een vogel zijn. En ik genees de blinden en de leprozen en ik doe de doden met het verlof van Allah tot leven komen. En ik vertel jullie wat jullie eten, en wat jullie in jullie huizen bewaren. Voorwaar, daarin is een Teken voor jullie als jullie gelovigen zijn.”

Uit het lezen van deze verzen is het duidelijk dat Jezus vrede zij met hem veel wonderen heeft verricht met de wil van Allah. Zo zien we dat Jezus zowel de Torah die geopenbaard was aan Mozes als de Indjiel (Evangelie) beiden uit het hoofd kende. Allah vertelt ons dat hij speciaal gezonden is naar de Kinderen van Israël. Sterker nog, Jezus vrede zij met hem was de laatste profeet die gestuurd was naar de Kinderen van Israël. Jezus heeft met wil van Allah vogels gevormd uit klei, vervolgens zou hij erin blazen en het zou een echte vogel worden. Hij genas de blinden, de leprozen, en zelfs de doden bracht hij tot leven, allemaal met de wil van Allah, dit zijn de Tekenen van Zijn Heer, Allah, de Schepper van de hemelen en de aarde.

Tot zover deel 2 van het verhaal Jezus, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer, dan gaan we verder met het verhaal van Jezus vrede zij met hem.