De profeet Adam

Een blik op het leven van de profeet Adam.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: De profeet Adam.

Salamoe aleikoem, vrede zij met jullie! Welkom allemaal bij een gloednieuwe serie over de profeten van  Allah, vrede zij met hen allen. Ik zal me eerst even voorstellen, mijn naam is Ali, ik ga jullie met de Wil van Allah iets vertellen over de profeten van Allah. Vandaag zullen we met de wil van Allah een korte blik werpen op het leven van één van de profeten die door Allah gezonden werd. Een profeet die in vele opzichten een bijzondere positie heeft. Het is namelijk een profeet die geen vader of moeder had. Een profeet die zich als eerste mens op de aarde bevond.

Een profeet die de eerste was van de lange lijn van profeten die de mensheid gekend heeft. Een profeet wiens vrouw was geschapen uit één van zijn eigen ribben en uit wiens nageslacht de gehele mensheid is voortgekomen. Jullie voelen 'm al aankomen, vandaag zullen we het gaan hebben over de profeet Adam, vrede zij met hem.

En wij zullen zijn verhaal aan de hand van de volgende punten bespreken:
- De schepping van de profeet Adam, vrede zij met hem.
- De schepping van zijn vrouw; Eva.
- Het verbod op het eten van de boom in de tuin en de rol van de duivel hierin.
- Het verlaten van het paradijs.
- De dood van Adam, vrede zij met hem.

De schepping van de profeet Adam, vrede zij met hem:
De schepping van Adam is een hele bijzondere om meerdere redenen. Met betrekking tot de schepping van de profeet Adam zien we dat hij de eerste van de drie mensen is die op een bijzondere wijze is geschapen. De wijze waarop dit plaatsvond is niet zoals de wijze waarop vrijwel de gehele mensheid tot stand is gekomen, namelijk vanuit een man en een vrouw. Integendeel, gezien Adam de eerste mens was moest zijn schepping wel op een bijzondere wijze plaatsvinden. Dit wordt dan ook op diverse plaatsen in de Koran aan ons omschreven zoals in hoofdstuk 15 vers 28 waarin wij lezen;

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ

“Gedenkt toen jouw Heer tot de engelen zei: “Voorwaar, Ik zal een mens scheppen van klei, uit zwart slijk gevormd.”

En in het daaropvolgende vers vermeld Allah dat Hij Zijn Geest in hem blies, Allah zegt:

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ

“‘En wanneer ik hem  gemodelleerd heb en in hem (Adam) Mijn ziel geblazen heb, vallen (de engelen) dan neer en kniel voor hem.”

Allah heeft Adam dus niet alleen met Zijn eigen handen geschapen en hem gevormd, nee, Hij heeft daarna ook nog eens de engelen bevolen om voor Adam te knielen. Daarnaast vertelt Allah ons ook in de Koran dat Hij Adam de namen van alles heeft geleerd, met namen wordt bedoeld dat de mensen definities hebben voor: mensen, dieren, aarde, vlakte, zee, berg, etc. Uit deze verzen wordt al duidelijk dat Adam vrede zij met hem een hele speciale positie had. Een vooraanstaande geleerde uit de 14e eeuw, Ibn Kathir, zegt dat ook dat het een grote genade is die Adam ontving van Allah, toen Hij hem met Zijn handen vormde, zijn geest in hem blies, hem de namen van alle dingen leerde en de engelen beval zich voor hem neder te werpen.

Daarnaast vinden we terug in een authentieke overlevering van de profeet Mohammed vrede zij met hem, dat Allah hem schiep uit klei, deze bestond uit diverse kleuren en kenmerken gezien het van diverse plaatsen van de wereld was genomen door de engelen. Dit is dan ook de reden dat de mens verschilt in huidskleur, karakter enzovoorts. Al met al, Allah heeft Adam dus op een bijzondere wijze geschapen en na hem zouden er nog slechts twee personen zijn die op wonderbaarlijke wijze ter wereld zouden komen. De schepping van een andere persoon die op wonderbaarlijke wijze ter wereld is gekomen gaan we nu bespreken, namelijk Eva, de vrouw van Adam. 

De schepping van zijn vrouw Eva:
Toen Allah Adam geschapen had verbleef Adam in z'n eentje in het paradijs. Enkele metgezellen van de profeet Mohammed vrede zij met hem vertellen dat Adam er in zijn eentje rondliep zonder een partner waarbij hij rust kon vinden. Op een keer sliep hij en toen hij wakker werd, zag hij een vrouw aan zijn hoofdeinde zitten, die Allah geschapen had uit een rib van hem. Hij vroeg haar: 'Wat ben jij?' Zij zei: 'Een vrouw.' Hij vroeg: 'Waarom ben je geschapen?' Zij antwoordde: 'Opdat je rust bij mij mag vinden.' De engelen vroegen hem toen om zijn kennis te meten: 'Wat is haar naam, Adam?' Hij antwoordde: 'Eva (Hawa').' Zij vroegen: 'Waarom wordt ze zo genoemd?' Hij antwoordde: 'Omdat ze is geschapen van iets levends.'" Ook is er overgeleverd dat de profeet Mohammed hierover zei: "Wees goed voor vrouwen, omdat de vrouw is geschapen uit een rib. Eva was dus uit een rib geschapen, en niet zomaar een rib, nee de rib van Adam. To zover de schepping van Eva, we gaan nu verder met het volgende punt.

Het verbod op het eten van de boom in de tuin en de rol van de duivel hierin:
Allah zei hierover in hoofdstuk 7 vers 19:

وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَـذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

‘En, o, Adam! Woon met je vrouw in het paradijs en eet wat jullie beide wensen, maar nader niet deze boom, want anders zullen jullie beide tot de overtreders behoren.’

En in het vers 20 van hetzelfde hoofdstuk vertel Allah ons dat de duivel naar Adam en Eva kwam zeggend: “Jullie Heer heeft jullie deze boom verboden, omdat jullie anders engelen zouden worden of tot de onsterfelijken zouden behoren”. Toen Allah het dus aan beide toestond, Adam en Eva, het paradijs binnen te gaan, vond Hij het goed dat ze van alle vruchten aten behalve van het fruit van een bepaalde boom. Iblis (de duivel), de vervloekte, was jaloers op Adam en Eva en bracht het zover met allerlei strategieën en listen dat zei ongehoorzaam zouden zijn aan Allah.

Het verlaten van het paradijs:
Toen Adam en Eva in het paradijs vertoefden, aten ze rijkelijk van het voedsel, wat ze maar wilden. Toen ze van de verboden boom aten, werd hun de gunst afgenomen die zij vroeger bezaten en werden ze naar de aarde gestuurd. Het vers van Allah in hoofdstuk 2 vers 36:

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ

”Toen liet de duivel hen daaruit (het paradijs) 'glijden' en verwijderde hen van waar zij waren”.

Dat betekent, dat zij werden beroofd van hun verblijfplaats van rust en gelukzaligheid en afdaalden naar de aarde die de verblijfplaats van vermoeidheid en droefheid is. Dit was het resultaat van hetgeen de duivel hen influisterde en hen aanspoorde te doen. Allah riep vervolgens Adam en Eva samen aan en zei (Koran 7:22-23)

أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَآنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ‏ قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Heb Ik jullie die boom niet verboden en jullie verteld: "Waarlijk, Sheitan is een openlijke vijand voor jullie?' Zij zeiden: 'O Heer, wij hebben onszelf onrecht aangedaan, als U ons niet vergeeft en ons Uw genade schenkt, behoren wij zeker tot de verliezers.”

Hiermee werd de zonde toegegeven en berouw getoond aan Allah in bescheidenheid en overgave. Dit is een traditie die de kinderen van Adam tot het goede leidt in het wereldse leven en in het hiernamaals. En toen Allah eenmaal Adam en Eva naar de aarde had gestuurd kregen zij kinderen. De bekendste van hun kinderen zijn natuurlijk Kain en Abel. Op hun verhaal zullen we nu echter niet ingaan omdat we het specifiek over Adam hebben maar hun verhaal zal zeker nog besproken worden.

De dood van Adam
Ibn Kathir zei: "Adam stierf op een vrijdag, en op die dag brachten de engelen balsem en een doodskleed uit het paradijs. Zij (de engelen) wasten hem, wikkelden hem in het doodskleed en balsemden hem. Vervolgens groeven ze een gleuf in de grond en legden zijn lichaam erin, waarna ze voor hem baden. Daarna legden ze hem in zijn graf, gooiden aarde over hem heen en zeiden: "O kinderen van Adam! Dit is de begrafenisceremonie die jullie moeten volgen."" De engelen hebben ons dus geleerd hoe we onze geliefden moeten begraven en dit is natuurlijk een enorme barmhartigheid van onze Heer.

Dit was in het kort het verhaal van de profeet Adam, vrede zij met hem, er zijn veel mooie lessen te leren en we hadden jullie veel meer informatie kunnen verschaffen maar er staan nog heel wat andere profeten in de rij, en die gaan we met de Wil van God allemaal behandelen. Bedankt voor het kijken, en vergeet niet terug te komen voor de volgende profeet, want dat is wederom een prachtig verhaal. Salamoe aleikoem, Vrede zij met jullie en tot de volgende keer!