De profeet Abraham - Deel 3

De kinderen van Abraham en zijn overlijden.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: De profeet Abraham - Deel 3.

Salamoe aleikoem, vrede zij met jullie en welkom allemaal bij een nieuwe aflevering over verhalen van de Profeten. Welkom terug allemaal bij het verhaal van Abraham vrede zij met hem. In de vorige aflevering hebben we deel 2 van het verhaal van Abraham besproken en vandaag zullen doorgaan met deel 3. Voor diegenen die deel 1 en deel 2 nog niet hebben gezien, jullie kunnen deze bekijken op de site, deze video’s zijn allemaal terug te vinden onder het kopje verhalen over de Profeten.

Vandaag zullen we verder gaan met deel 3 en dat zullen we met de Wil van Allah doen aan de hand van de volgende punten:
- Het verhaal van het offer van Ismael
- De geboorte van Isaac
- Het onderwerp van leven geven aan de doden
- De dood van Abraham

Het verhaal van het offer van Ismael:
Toen Abraham emigreerde uit het land van zijn volk verzocht hij Allah hem een rechtschapen zoon te geven. Toen gaf Allah hem goed nieuws over een zoon. Die zoon was Ismael. Dit was een nieuwe beproeving voor Abraham. Eerst werd hem bevolen zijn vrouw en zijn enige zoon Ismaël in een onvruchtbaar en onbewoonbaar land achter te laten en hij voerde het bevel uit, terwijl hij zijn hoop op Allah richtte en zich aan Hem overgaf. Vervolgens verzachtte Allah het leed van de moeder en het kind en voorzag hen van bronnen die zij zich nooit hadden kunnen voorstellen. En nu beval Allah Abraham zijn enige zoon op te offeren, die geboren werd, toen Abraham al heel oud was.

Abraham haastte zich echter het bevel van Allah uit te voeren en besprak de zaak daarna met Ismaël om de psychologische druk te verzachten, in plaats van het bevel met geweld uit te voeren. Allah zei hierover in hoofdstuk 37 vers 102: “O mijn zoon! Ik heb een droom gezien, dat ik jou slacht, wat denk jij daarvan?” Ismael antwoordde meteen zonder aarzeling: “O mijn vader! Doe wat jou bevolen is, als Allah het wil, zul jij mij onder de geduldigen vinden.” Dit laat zien hoe goed en gehoorzaam de zoon was tegenover zijn Heer en zijn vader.

Toen, terwijl zij zich allebei onderworpen hadden aan Allah liet Abraham zijn zoon knielen en legde hem daarna op zijn schoot, zodat hij tijdens het slachten niets kon zien. Toen Abraham het mes op de keel van Ismaël zette, sneed het niet en op dat ogenblik riep Allah tot Abraham: “O Abraham! Jij hebt de droom vervuld!”.. (Hoofdstuk 37 vers 105) hetgeen betekent, dat het doel van de droom al vervuld is, d.w.z. jouw overgave aan de wil van Allah en jouw gehoorzaamheid tegenover Hem. Allah heeft toen in plaats daarvan een offerdier aan hem gegeven. En dit is terug te vinden in hoofdstuk 37 vers 105: “En Wij hebben hem vrijgekocht met een groot offer...”

De geboorte van Isaac:
Allah zei in hoofstuk 37 vers 112 en 113: “En Wij gaven hem het goede nieuws van Isaac, een profeet van de rechtvaardigen. Wij zegenden hem en Isaac en van hun be¬schermelingen zijn er die goed doen en sommigen doen zichzelf duidelijk onrecht aan.” Ibn Kathir, de vooraanstaande geleerde zei, dat het goede nieuws over Isaac aan Abraham en Sarah overgebracht werd door de engelen, en zo schonk Allah aan Abraham zijn tweede zoon genaamd Isaac.

Het onderwerp van leven geven aan de doden:
Allah zei in hoofdstuk 2 vers 260: 

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِـي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَـكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“En (gedenk,) toen Abraham gezegd had: 'Mijn Heer! Laat mij zien hoe U leven aan de doden geeft.' Hij zei: 'Geloof je niet?' Hij zei: 'Ja, maar om sterker in mijn geloof te zijn.' Hij zei: 'Neem vier vogels, slacht ze en snij ze in stukken en leg dan een deel van hen op elke heuvel, en roep hen, en zij zullen zich haasten om naar jou toe te komen. En weet dat Allah Almachtig is, Alwijs.”

Het resultaat van dit verzoek was dat Allah aan Abraham liet zien hoe hij leven geeft aan de doden. Hij beval hem vier soorten vogels te brengen en hun vlees en veren te verscheuren, en deze te mengen, in vier porties te verdelen en elke portie op een heuvel te leggen. Toen Abraham dit gedaan had, beval Allah hem de vogels te roepen met verlof van zijn Heer. Ieder deel van de vogels en iedere veer verzamelde zich, totdat de lichamen van de vogels weer helemaal volledig waren. Vervolgens kwamen de vogels wandelend naar hem toe, zodat hij ze goed kon zien. Er wordt ook gezegd, dat Abraham het bevel kreeg de koppen van de vogels in zijn hand vast te houden. Toen iedere vogel naar hem toe kwam gooide hij iedere kop apart en die werd vastgezet aan de betreffende vogel.

De dood van Abraham:
De profeet Mohammed vrede zij met heeft ons verteld dat de Profeet Abraham vrede zij met hem op 200 jarige leeftijd overleed. Abraham was dus overleden op 200 jarige leeftijd. Er zijn veel leermomenten te halen uit het verhaal van Abraham. Zo kunnen we uit het verhaal van Abraham leren dat het allerbelangrijkste in dit wereldse leven het aanbidden van Allah is zonder daarbij iets of iemand anders te aanbidden. En het is deze belangrijke boodschap waarvoor Abrahm zijn leven letterlijk en figuurlijk gaf. We hebben gezien dat de profeet Abraham opgroeide bij een volk wat afgoden aanbad, zij aanbaden de zon, de maan en beelden die ze zelf gemaakt hadden.

Allah gaf hem leiding, en het eerste wat Abraham deed was de mensen in zijn directe omgeving uitnodigen naar het aanbidden van Allah, waaronder zijn vader. Zijn vader wilde hem niet volgen en bedreigde hem zelfs met de dood waardoor Abraham afstand van zijn vader moest nemen. We zien dat zijn volk een poging doet om hem levend te verbranden vanwege de daad die hij verrichte. Abraham deed dit alleen om zijn volk wakker te schudden en Abraham had ze daarvoor al talloze keren uitgenodigd naar de Islam, dus hij moest wel met iets nieuws komen om zijn volk te laten beseffen dat het aanbidden van iets anders naast Allah, of dat nou de zon, de maan, een mens of beelden zijn, niet toegestaan is omdat Allah de mens heeft geschapen en dus alleen Allah het recht heeft om aanbeden te worden.

Een andere belangrijke les die we kunnen halen uit het verhaal van Abraham is het vertrouwen in Allah. Je moet je het volgende voorstellen: Abraham nodigde als profeet zijn vader en zijn gehele volk uit naar de islam, zij accepteerden zijn uitnodiging niet en bedreigden hem zelfs met de dood. Het ging zelfs zo ver dat ze hem levend in het vuur gooiden. Maar wat was de reactie van Abraham, Abraham stelt zijn vertrouwen in Allah, hij weet dat Allah tot alles in staat is. Het is soms moeilijk te geloven en de duivel wil de mens laten geloven dat hij er alleen voor staat in zulke benarde situaties. Maar Allah is voldoende voor ons. Hij kent jouw situatie en alleen Hij is in staat om jou te redden en Abraham vrede zij met hem, wist dit.

Heb je het dus een keer moeilijk en begeef je jezelf in een situatie waarvan je denkt, dit komt nooit meer goed. Denk dan aan Abraham, hij werd in het vuur gegooid en vertrouwde op Allah, en wat is hier het resultaat van, Allah redde Abraham en gaf een duidelijk teken af aan zijn volk dat hetgeen zij aanbaden vals was. Stel dus je vertrouwen in Allah en weet en geloof dat Hij in staat is om jouw zorgen en problemen weg te nemen. Je hoeft je alleen maar tot Hem te keren zoals Abraham dat deed en Hij zal je helpen. En dat brengt ons aan het einde van het verhaal van de profeet Abraham, een prachtig verhaal dat als honing voor de oren is. Ik hoop dat jullie goed nadenken over dit verhaal en deze wijze lessen in de praktijk brengen.

Bedankt voor het kijken en vergeet niet terug te komen voor de volgende Profeet. Het volgende verhaal dat we gaan bespreken is namelijk dat van Mozes, mis het dus niet. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Salamoe aleikoem, vrede zij met jullie!