Van haat naar liefde

Hoe een vijand van de islam zich tot de islam bekeerde.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: Van haat naar liefde.

Welkom beste lezer bij het 13de deel van deze serie over het leven van profeet Mohammed. We zijn nog steeds in de Mekkaanse periode waar de moslims nog steeds onderdrukt, vervolgt en gemarteld werden. Maar er zat een lichtpunt aan te komen. Twee prominente en krachtige strijders van de Quraysh stonden op het punt moslim te worden. Een van deze twee was een oom van Mohammed: Hamza ibn Abi Taalib, een grote sterke krijger die veel aanzien had bij de Qurayshieten. De ander was Umar ibn al Khattaab. Deze laatste had enorm veel aanzien bij de Quraysh. Hij was een zeer krachtige strijder en had een enorme status onder zijn volk. Veel mensen waren zeer angstig voor Umar. En zo ook vele van de moslims.

Umar was een man die de islam verafschuwde en haatte, hij haatte het zo erg dat hij ook deelnam aan het martelen van moslims. Zo had hij een slavenmeisje die hij martelde omdat ze de boodschap van Mohammed had geaccepteerd. Op een dag sloeg hij haar constant met een zweep tot een moment dat hij ging zitten. Hij zei tegen haar: “ik ben niet gestopt omdat ik medelijden met je heb. Ik ben gestopt omdat ik uitgeput raak.”

Dit was Umar voordat hij de Islam als religie aannam. En iemand kan zich voorstellen dat hij niet zo snel zou denken dat Umar ooit een moslim zou worden. Zo zien we vandaag de dag ook sommige mensen erg vijandig tegenover moslims door middel van hun woorden en sommige zelfs fysiek. Mensen waarvan ik en jullie kunnen denken dat ze nooit moslim zullen worden. Maar toch bereikt de waarheid van de islam ook hun harten. En je zult de haat zien veranderen in liefde voor islam. Er zijn vele mensen die eerst een afkeer hadden van de islam, maar later toch moslim zijn geworden? Hoe kan dat? Omdat je niet om de waarheid heen kunt. De waarheid van ‘la ilaaha illa Allah’ (er is niets en niemand die het recht heeft om aanbeden te worden, behalve Allah).

Ook al is je haat zo groot, wanneer de waarheid in je hart komt zie je haters veranderen in mensen met liefde voor de Islam. En de moslims dachten ook zo over Umar. Dat zelfs een metgezel reageerde op een vermoeden van iemand dat Umar mogelijk moslim zou kunnen worden, met de woorden: “Umar zal pas moslim worden als de ezel van zijn vader moslim wordt” Dit laat zien hoe onwaarschijnlijk ze het achtte dat Umar moslim zou worden. Maar ook zijn hart stond open voor de waarheid. En ondanks de dikke laag onwetendheid, haat en trots voor zijn stam en voorvaderen op zijn hart, wist het lichtpuntje van de waarheid en de realiteit van het leven toch deze dikke laag te verwijderen.

Vlak voordat Umar moslim werd was hij eigenlijk op weg naar Mohammed om hem te vermoorden. Met zwaard en al liep hij zijn richting op. Tot hij onderweg een bekende tegen kwam. Deze vroeg wat hij ging doen en Umar antwoordde dat hij Mohammed wil vermoorden. Waarop de passant Umar aansprak op het feit dat hij zich maar beter bezig kon houden met zijn zus die reeds met haar man moslim was geworden.

Na dit gehoord te hebben snelde Umar naar het huis van zijn zus om dit van haar te horen. Bijna bij haar huis hoorde hij de recitatie van de Koran. Hij ging naar binnen en vroeg wat hij zojuist hoorde. Maar zij ontkenden. Daarna zei hij dat hij had gehoord dat zij en haar man moslim zijn geworden en viel de man meteen aan. Zijn zus probeerde haar man te verdedigen maar ook zij kreeg een harde klap op haar gezicht waardoor ze een bloedende wond opliep. Vervolgens bevestigde zij dat ze moslims waren. Umar verzachtte en wilde weten wat er zojuist gereciteerd werd. De verzen werden aan hem voorgelezen en zijn hart begon te verzachten. Ook mede door eerdere teksten die hij van de profeet zelf had gehoord tijdens zijn recitatie.

Umar ging nu weer op pad naar de Mohammed. Daar aangekomen waren de metgezellen in shock om Umar aan de voordeur te zien, maar uiteindelijk gaf de profeet de opdracht om hem binnen te laten. Daar zei Umar: “O boodschapper van Allah ik ben naar jou toegekomen om te geloven in Allah en zijn boodschapper en in dat wat hij van zijn Heer heeft gebracht.” En van blijdschap riepen de profeet en zijn metgezellen Allahu Akbar uit: (Allah is de grootste).

Ook hier zien we hoe vergevingsgezind de profeet was. Een moment eerder wilde Umar de profeet vermoorden en martelde hij de metgezellen. En nu ziet hij de realiteit van het leven in en de waarheid van de boodschap van Mohammed, waardoor de profeet Umar vergaf en hem blij onthaalde. En dit is ook wat de Islam ons oplegt. Als iemand moslim wordt vergeeft Allah al zijn zonden die hij heeft verricht in de tijd dat hij geen moslim was. Hoe erg deze ook geweest waren. Een eigenschap van onze Schepper is dat Hij er van houdt om te vergeven en Hij houdt ook van degenen die andere vergeven.

Wat ik nog niet verteld heb is dat voordat Umar moslim werd. De profeet een smeekbede verrichtte voor Abu Jahl en Umar ibn al Khattaab om een van de twee naar de islam te leiden. Dit is dus Umar geworden. Zo kunnen de moslims ook smeekbede verrichten voor mensen die de islam met woord of daden bestrijden. Misschien worden zij op een dag moslim en kunnen zij hun kwaliteiten inzetten voor de islam. Dan wat betreft Umar: hij werd van onschatbare waarde voor de Islam. Hij gebruikte zijn kracht nu om eerlijkheid, rechtvaardigheid en de waarheid te verspreiden. En werd na de dood van de profeet de tweede leider van de moslimgemeenschap (na Abu Bakr).

Een metgezel zei over hem: “De onderwerping van Umar aan de islam was een verovering. Zijn migratie was een overwinning. En zijn kaliefschap was een barmhartigheid. Wij konden niet bij de Ka’bah bidden totdat Umar moslim werd. Toen vocht hij met de Qurayshieten totdat hij daar kon bidden en wij gingen samen met hem bidden. Bedankt voor het kijken en tot het volgende deel.