Marteling en moord

De vervolging van de profeet Mohammed en zijn volgelingen.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: Marteling en moord.

Welkom beste kijker bij het 11de deel van deze serie over het leven van profeet Mohammed. Vanaf het verleden tot vandaag de dag hebben we vaak in boeken kunnen lezen en op de tv kunnen zien hoe minderheden onderdrukt werden door de regerende macht. Vaak kon deze minderheid de onderdrukkingen en onrecht niet verdragen waardoor ze in opstand kwamen, in de vorm van protesten tot geweld. Helaas levert dit bijna altijd de vernietiging van een minderheid op. Zo een opstand resulteert bijna altijd in een bloedbad met alle gevolgen van dien. Hoe vaak is het wel niet gebeurd dat wanneer iemand die tot een minderheid behoort en probeert terug te vechten tegen het heersende regieme gedood werd.

Mohammed en zijn volgers waren ook een onderdrukte minderheid in de eerste jaren in Mekka. Nadat profeet Mohammed de mensen van zijn volk openlijk had opgeroepen om niemand anders te aanbidden naast de ware Schepper begonnen er vele mensen de logica hiervan in te zien en werden deze mensen moslim. Maar niet iedereen was hier blij mee, omdat het polytheistische geloof van het volk van Mekka nu bekritiseert werd. Hierdoor kwam er verzet en tegenstand tegen de boodschap van Mohammed en degenen die zijn boodschap accepteerden.

In het vorige deel hebben we al kunnen zien waar dat naar toe leidde. Maar het verzet werd erger en erger totdat Mekka een plek werd waar het voor een moslim ondragelijk was om te leven. Zo kreeg de profeet het zwaar te voorduren. Abu Jahl en Abu Lahab twee leiders binnen de stam Quraish, zaten Mohammed en zijn volgers het meest tegen. Zo liet Abu Jahl de ingewanden van een vrouwtjes kameel leggen op de rug van Mohammed toen hij in gebed was.. En zo werd er ook een poging getracht om de profeet te laten stikken toen hij in gebed stond. En nog vele acties werden er tegen profeet Mohammed uitgevoerd.

Desondanks hield hij zijn geduld en bleef hij standvastig in het geloven en aanbidden van zijn Schepper. Zijn metgezellen hadden het soms nog wel zwaarder, vooral degenen die geen sterke stam achter hen hadden staan, laat staan degenen onder de eerste moslims die slaaf waren! Bilal en Khabbab waren een van de eerste moslims en slaaf van hun meester. Toen hun bezitters erachter kwamen dat ze de boodschap van Mohammed hadden omarmd werden ze voortdurend onderheven aan martelingen.

Zo werd Bilal met een touw om zijn nek door de straten van Mekka gesleurd, werd hij geschopt en geslagen. Tot het moment dat ze hem op het zand in de woestijn legden, het zand wat de hele dag werd gebakken door de brandende zon. Als wij in Nederland op het strand lopen tijdens een hitte golf branden wij onze voeten al bijna.. Laat staan de woestijn waar de tempratuur kan oplopen tot 50 graden en misschien nog wel meer. Alsof dit nog niet genoeg was legde zijn bezitter ook nog zware stenen op zijn buik om zo alle lucht uit zijn longen te halen.

Ook is het verhaal van de familie van Yasir bekend, zijn vrouw werd vermoord door Abu Jahl en hij zelf overleed door de intensiteit van de martelingen. Ook zijn zoon Ammar werd onderheven aan martelingen. Waarom? Omdat ze niemand naast Allah, de Schepper van alles wilde aanbidden. Ondanks alle martelingen bleven de metgezellen standvastig en geduldig in de Schepper geloven. Als Mohammed met onzin was gekomen, had een slaaf die onderheven werd aan martelingen zichzelf dan nog zo standvastig gehouden aan de Islam?

De profeet spoorde al zijn metgezellen aan om rustig te blijven en niet over te gaan in agressie tegenover de agressor omdat de moslim gemeenschap toen nog zwak was. Door deze keus bleven er vele levens bespaard en werd er tijd gewonnen om strategieën en oplossingen te vinden. Hierdoor konden de moslims later een sterke gemeenschap opbouwen die van Spanje tot Indonesië uitstrekte. Dit is ons voorbeeld om te volgen.. De wijsheid van de profeet omvat alle aspecten in het leven. Volgen we dit voorbeeld, dan zullen we zien dat er op de wereld al minder bloed zal vloeien. En dat je door middel van jouw goede gedrag en houding meer voor elkaar krijgt dan met agressie.

Dan om af te sluiten met een uitspraak van de profeet: “Geen enkele beproeving overkomt een moslim, zelfs als het niet meer is dan een prik van een doorn, of Allah vergeeft hem zijn slechte daden vanwege deze beproeving.”(bukhari)