De reactie na de eerste openbaring

De reacties op de eerste openbaring.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: De reactie na de eerste openbaring.

Welkom bij een nieuw deel over het leven van  profeet Mohammed. In het vorige deel hebben we kunnen zien wat er gebeurde in de grot Hira, en hoe dus de eerste openbaring naar de profeet plaatsvond. Jibriel bracht dus in opdracht van Allah, de Schepper, de openbaring naar Mohammed. De reactie van Mohammed  was dat hij hevig beefde en trilde van de schrik. Dit laat zien dat Mohammed slechts een mens is. Elke persoon zou angst hebben als er op eens in de grot een wezen staat die je niet hebt zien aankomen en die jouw vervolgens stevig vasthoudt. Dus als gevolg van dit volgt een puur menselijke reactie van Mohammed.

Na de gebeurtenis rent hij naar zijn huis om bij te komen van hetgeen net gebeurd was. In staat van angst komt hij thuis aan en zegt hij tegen zijn vrouw Khadidjah: “زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي” Oftewel: “Bedek mij, bedek mij.” En Khadidjah bedekte hem totdat hij zich weer veilig voelde en bij was gekomen van de schrik.

Toen hij was bijgekomen vertelde hij zijn vrouw alles wat er gebeurd was. De profeet  zei : “قَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي” (Ik vrees voor mijzelf). Ik ben bang dat er wat met me gaat gebeuren. En toen sprak Khadidjah de volgende wijze woorden uit: “Bij Allah, Allah zal jou nooit vernederen! Jij verenigt de verbroken relaties, jij spreekt de waarheid, jij draagt de last van de zwakken, jij helpt de armen en de behoeftigen, jij onthaalt de gasten gastvrij en verdraagt de moeilijkheden op het pad van de waarheidsgetrouwheid.”

Dit laat het sterke geloof van Khadidjah in Allah zien. Ondanks de heftige tijd die de profeet  meemaakte, bleef zij sterk in Allah  geloven, en in het plan van Allah  dat alles goed zal komen met Mohammed. Ze keerde hem  haar rug niet toe. Ze bleef aan de zijde van haar man. Zelfs toen de mensen later haar man belachelijk maakten en hem wilden verdrijven, bleef zij aan zijn zijde en bleef ze steevast  geloven in Allah  en Mohammed  als Zijn boodschapper. En daarom maakt dit haar tot één van de vier vrouwen die het meest compleet was in het geloof.

Khadidjah besloot om Mohammed  mee te nemen naar haar neef Waraqa bin Naufal. Waraqa was een zeer oude man wiens leven tegen het einde liep. Hij had in zijn leven zowel het evangelie van Jezus als de Torah van Mozes bestudeerd. En Waraqa had in de pre-islamitische tijd het christendom omarmd. Toen Mohammed  en Khadidjah bij hem aankwamen vertelde Mohammed  wat hem was overkomen in de grot Hira. Hij vertelde hem over het wezen dat naar hem toe kwam en over de woorden die hij tot zich kreeg. Waraqa hoorde het aan en raakte zeer verblijd. Hij vertelde Mohammed  : “Degene die naar jou toe kwam was Namoes (de engel aan wie de goddelijke geheimen worden toevertrouwd), Allah  had hem ook naar Mozes toe gezonden.”

Toen zei Waraqa iets opmerkelijks: “Ik wilde dat ik jonger was, ik wilde dat ik kon leven tot aan de tijd dat jouw volk jou zal verdrijven.” Mohammed  was verbaasd wat Waraqa hem vertelde en hij vroeg: “أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ؟” (“Zullen ze mij verdrijven?”). Waraqa antwoordde bevestigend en zei: “Iedereen die met iets dat vergelijkbaar is als wat jij hebt gebracht, werd vijandig behandeld door zijn volk. En als ik tot die dag in leven blijf, zal ik je krachtig ondersteunen.”

Dit zien we terug bij alle voorgaande profeten. Toen zij de boodschap aan hun volk vertelden werden ze altijd vijandig behandeld. Kijk maar naar de profeten Noach, Mozes, Abraham, Jezus enz. Al die profeten hebben zware tegenstand ondervonden. Maar Waraqa mocht dat moment niet meer meemaken. Hij stierf een paar dagen na deze ontmoeting. Tussen de gebeurtenis in de grot Hira en de volgende openbaring zat een bepaalde periode. Dit maakte de profeet bedroefd.

Tijdens een ander moment na de gebeurtenis in de grot Hira, hoorde Mohammed  een geluid vanuit de lucht. Hij keek omhoog en zag de engel (die eerder naar hem toe kwam in de grot Hira), zittend op een stoel tussen de hemel en de aarde in. De engel zei: “O Mohammed! Jij bent de boodschapper van Allah en ik ben Jibriel.” Vervolgens ging Mohammed  weer angstig naar huis zeggende: “دَثَّرُونِي” (“Bedek mij.. bedek mij..”). Vervolgens openbaarde Allah  aan Mohammed  de volgende verzen (74:1-7):
يأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ - قُمْ فَأَنذِرْ - وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ - وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ - وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ - وَلاَ تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ - وَلِرَبِّكَ فَاصْبِ
O jij ommantelde, sta op en waarschuw, en vergroot jouw Heer (door hem boven alles te stellen), en reinig jouw kleding, en blijf weg van ar-rudjz (afgoden), en geef niets weg om het te vermeerderen, en wees geduldig omwille van jouw Heer.

Hierna begonnen de openbaringen veelvuldig te komen. Dit was dan de openbaring die hem tevens opriep om de mensen te waarschuwen over hun situatie en ze op te roepen naar de tawheed (de uniciteit van Allah). Tawheed houdt in dat je niets en niemand naast Allah neemt in de aanbidding, en Allah ziet als de enige Schepper en Voorziener met zijn unieke eigenschappen. Dit is hetgeen waar alle profeten naar opriepen van Noach tot Abraham, Mozes, Jozef, Jezus, Mohammed en alle andere profeten en boodschappers die daar tussen zitten. En dit is dus wat de profeet  ook deed. Hij begon bij zijn familie en mensen die dicht bij hem stonden. De eerste persoon, die de islam heeft omarmd is Khadidjah. Zij was dus de eerste moslim(a) die de islam omarmd had. Deze eer had Allah gegeven aan een vrouw.

Daarna omarmden Abu Bakr (de beste vriend van de profeet), Ali (het neefje van de profeet) en Zaid ibn Harithah (de bevrijde slaaf ) de Islam. Zij behoorden dus tot de vroege moslims, degenen die het eerst de Islam omarmd hebben. Zij omarmden direct en zonder twijfel de islam. Dit kwam omdat zij Mohammed  kenden  en zij wisten dat hij geen onzin of leugens zou vertellen. En als hij dit verkondigde, dan moest het wel zo zijn. Dit was het voor nu. Kijk naar het volgende deel om te zien hoe de mensen van de stam van profeet Mohammed  reageerden op de oproep tot de islam.