De eerste openbaring

De eerste openbaring van de Koran.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: De eerste openbaring.

Welkom beste kijker bij weer een nieuw deel van deze serie over het leven van de profeet Mohammed .Iets meer dan 1400 jaar geleden vond er een gebeurtenis plaats wat veel zou veranderen. Deze gebeurtenis vond plaats in een grot en begon met het woordje Iqra (reciteer/lees). Hiervoor waren de Arabieren een volk dat veel bezig was met vermaak, amusement en handel. Niet veel mensen konden lezen en schrijven en de kennis lag vaak bij de elite. Zo werden de geschriften van voorgaande profeten bijna alleen gelezen door monniken en priesters of rabbijnen. Voor de gewone mens waren deze bijna onbereikbaar. Kennis opdoen, vooral kennis over specifieke vakken, was onmogelijk voor de arme mensen en zeker slaven.

Het woordje Iqra was de eerste stap naar verandering hierin. Het is het begin van de Islamitische religie. Een religie toegankelijk voor iedereen; rijk of  arm, slaaf of vrij mens. Toen profeet Mohammed zich terug trok, in de grot Hira in de maand ramadan en daar zijn Schepper aanbad, hoorde hij ineens een stem, zeggende: ‘Iqra’. Het was de engel Jibriel (Gabriel) die ook de openbaringen bracht naar o.a. Mozes (Musa), Hij was nu aangesteld om de eerste openbaring te brengen naar profeet Mohammed. Maar Mohammed kon niet lezen en schrijven, zoals vele mensen in die tijd. Wat niets wegneemt van de intelligentie van een persoon. Hij reageerde met: ‘Ik ben niet iemand die kan lezen.’

Vervolgens pakte de engel hem vast en oefende een enorme druk op hem uit tot het moment dat de profeet geen energie meer over had om zich te verzetten. En op dat moment liet de engel los. Vervolgens zei hij weer ‘Iqra’ (reciteer/lees). En de profeet zei weer: ‘Ik ben niet iemand die kan lezen.’ Vervolgens pakte hij hem weer vast en oefende een enorme druk op hem uit tot het moment dat hij geen energie meer overhad om zich te kunnen verzetten. En hij liet hem weer los.

Toen zei de engel voor de derde keer: ‘Iqra’. En de profeet Mohammed reageerde weer met de woorden: ‘Ik ben niet iemand die kan lezen.’ Toen pakte de engel hem voor de derde keer vast, oefende weer een enorme druk op hem uit tot de profeet al zijn energie verloor. Hij liet hem weer los en zei: ‘Lees voor! In naam van jouw Heer, Die heeft geschapen. Hij heeft de mens geschapen van een bloedklomp. Lees voor! En jouw Heer is de Meest Edele. Degene Die onderwezen heeft met de pen. Hij heeft de mens onderwezen wat hij niet wist.’ (Koran H96:1-5).

Dit zijn dus de eerste verzen die geopenbaard zijn. En kijken we goed, dan zien we dat deze vol staan met het woord Iqra en woorden afgetakt van Alama wat leren betekent. Deze eerste openbaring laat zien wat belangrijk is over wat er zal komen, namelijk leren. Vanaf dit moment begonnen mensen te leren, de mensen die moslim werden wilde graag de verzen leren, ze wilden het kunnen memoriseren, kunnen begrijpen en het ook taalkundig kunnen begrijpen. Hierdoor wilden velen ook leren lezen en schrijven en zo ontwikkelde de Islamitische wereld als een wereld waarin kennis voorop stond. En deze kennis was voor iedereen, jong of oud, arm of rijk, leider of bediende; er was geen verschil.

En kennis bestond niet alleen uit religieuze kennis (wat wel het belangrijkste is) maar ook kennis in vakgebieden als natuurkunde, wiskunde, biologie, medische wetenschap enz. werden door vele verworven. Dus een doorbraak in die tijd was dat kennis niet alleen maar voor de ‘speciale mensen’ was, maar nu voor iedereen beschikbaar. De profeet zei de volgende smeekbede en leerde deze ook aan de mensen: O Allah, laat mij profiteren van hetgeen U me onderwezen hebt. En leer mij wat mij zal baten. En voorzie mij van kennis die mij zal baten).

Een moslim wordt aangespoord om alles te leren wat voor hem en natuurlijk voor de gemeenschap van nut zal zijn. Door deze eerste openbaring (wat het begin was van de Islam), zijn ook vele wetenschappen ontstaan, waar we vandaag de dag nog steeds baat bij hebben. De bewering dat de Islam de mensen dom houdt gaat niet op, omdat het opdoen van kennis juist essentieel is om je te ontwikkelen als moslim. Dit was het voor nu, bedankt voor het kijken en tot de volgende video.