De eerste jaren in Mekka

De verspreiding van de boodschap gedurende de eerste jaren.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: De eerste jaren in Mekka.

Welkom beste kijker bij het 9de deel van deze serie over het leven van profeet Mohammed. We hebben kunnen zien hoe profeet Mohammed reageerde na de eerste openbaring die hij kreeg. Nu gaan we kijken naar wat er in Mekka de eerste jaren na de openbaring gebeurde. Het leven van Mohammed is onderverdeeld in fasen en stadia. De 63 jaar dat hij onder de mensen was kunnen we verdelen in 3 fasen.
1. De 40 jaar voor de eerste openbaring.
2. De 12/13 jaren in Mekka (vanaf de eerste openbaring tot de emigratie naar Medina).
3. En de 10 jaar in Medina (vanaf de emigratie tot zijn dood).

Wanneer wij kijken naar de 12/13 jaar voor de migratie naar Medinah, dan zien we dat deze periode ook in een aantal stadia kan worden verdeeld.

1. Het stadium van de geheime oproep (dit waren de eerste drie jaren).
2. Het stadium van de openlijke oproep in Mekka (dit was vanaf het begin van het vierde jaar tot het einde van het tiende jaar).
3. Het stadium van de openlijke oproep buiten Mekka (dit vanaf het tiende jaar tot de emigratie naar Medinah).

De eerste 3 jaren in Mekka kon Mohammad niet openlijk zijn boodschap verkondigen. In plaats daarvan begon hij stap voor stap mensen uit te nodigen tot de islam. Eerst riep hij zijn naasten op om de islam te omarmen om vervolgens de boodschap meer onder de mensen te verspreiden. Mekka was een economisch centrum vanwege de bedevaart die mensen uitvoerden naar de ka’bah om daar de afgodsbeelden te aanbidden. Hier verdienden de Qurayshieten veel geld en status mee. Naast het financiële en de status, waren de afgodsbeelden voor veel Qurayshieten hun cultuur, hier leefden ze van en voor. Dus met de boodschap ‘Laa ilaaha illa Allah’(Er is niets en niemand die het recht heeft om aanbeden te worden, behalve Allah ) wist de profeet wat dit zou gaan veroorzaken onder de Qurayshieten.

Deze boodschap hield in dat er geen plek meer was voor alle afgodsbeelden die om de Ka’bah stonden, en in de huizen van de mensen stonden. En wat later ook zal blijken, levert deze boodschap grote beproevingen op voor de profeet en zijn metgezellen in Mekka. Met de wil van Allah koos de profeet om eerst in het geheim op te roepen. En dit laat de wijsheid zien van de profeet. Zo kon hij rustig de religie van zijn Schepper onderwijzen aan de eerste mensen die uiteindelijk de Islam zouden omarmen. Had Mohammed meteen openlijk de islam verkondigd, dan zou hij wellicht door de bespottingen en vijandigheid van zijn volk niemand de Islam rustig kunnen onderwijzen.

De eerste drie jaren zorgde voor een soort kettingreactie. Mohammed vertelde zijn naaste over zijn profeetschap en de Islam , zijn familie en vrienden vertelden dit weer aan hun familie en vrienden, en zo werden steeds meer mensen moslim. Abu Bakr, de beste vriend van Mohammed speelde ook een belangrijke rol in het verspreiden van de boodschap. Veel mensen kwamen bij zijn huis om de boodschap van Mohammed aan te horen en vele van deze mensen omarmde de Islam volledig zonder te twijfelen. Naarmate de eerste drie jaren verstreken, begonnen steeds meer mensen de Islam te omarmen en werden de moslims een groep die serieus genomen moesten worden door de Qurayshieten.

Hier begon dan ook het moment dat de Qurayshieten weerstand begonnen te bieden tegen de boodschap van profeet Mohammed. De weerstand begon helemaal toen Allah de Verhevene Mohammed had bevolen om de oproep openbaar te maken. Allah  openbaarde aan Mohammed het volgende wat te vinden is in hoofdstuk 26:214: 
وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

“En waarschuw je naaste verwanten”

Na deze openbaring te hebben ontvangen, besloot de profeet naar de heuvel As-Safa te gaan om de boodschap te verkondigen aan zijn volk. Aangekomen bij de heuvel As-Safa  (een heuvel dat niet ver verwijderd is van de ka’bah) begon de profeet luid te roepen “يَا صَبَاحَاه”. Dit is een roep die gebruikt werd om de mensen bij elkaar te verzamelen als er serieus gevaar dreigde. Vervolgens begonnen mensen van vele stammen binnen de Quraysh zich te verzamelen bij As-Safa. Mohammed zei tegen de aanwezigen: “Stel je voor.. als ik jullie berichtte dat er ruiters zijn aan de voet van deze berg die jullie aan willen vallen.. geloven jullie mij dan?”

Dit zei hij, omdat hij voor jaren leefde tussen de Quraysh, en ze kenden hem als een oprechte, eerlijke en vrome man die nooit zou liegen of iemand zou bedonderen. Dus toen hij zijn vraag stelde reageerde iedereen dat ze hem zouden geloven, omdat ze nog nooit een leugen of iets geks uit zijn mond hadden horen komen. Mohammed zei toen: “Ik ben zeker een waarschuwer voor jullie.. Voor jullie ligt een enorme bestraffing (te wachten)!” Vervolgens begon hij zijn dochter Fatima, de stam van Ka’b, de stam van ‘Adi en nog enkele stammen op te roepen om de Islam te omarmen en zichzelf te redden van het vuur.

Een van de aanwezigen was Abu Lahab (een oom van de profeet). Hij begon onmiddellijk zeer geïrriteerd te roepen tegen Mohammad: “Moge je dagen verloren gaan.. Heb je ons geroepen voor dit!!” Abu Lahab was erg kwaad dat hij van zijn dagelijkse bezigheden werd gehouden om naar iets religieus te moeten luisteren, en maakte Mohammed belachelijk waar iedereen bij stond. Onmiddellijk werd de volgende soera (hoofdstuk) geopenbaard: 

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ {} مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ {} سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ {} وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ {} فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ

“Vergaan zijn de handen van Abu Lahab en vergaan is hij, Zijn bezit en wat hij voortbrengt baat hem niet, Hij zal een vuur van vlammen binnengaan, En ook zijn vrouw. Aandraagster van brandhout, Om haar nek is een touw van vezels.”

Ik vraag jullie om te kijken naar het volgende deel om te zien dat dit hoofdstuk een van de bewijzen voor de waarheidsgetrouwheid van de Koran is. En hoe zal de situatie in Mekka worden na deze openlijke oproep..? Tot het volgende deel.