De boycot

De moslims werden geboycot vanwege hun religieuze overtuiging.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: De boycot.

Welkom beste lezer bij het 14de deel van deze serie over het leven van profeet Mohammed. In de tweede wereldoorlog beleefde Nederland een verschrikkelijke tijd van bezetting, vervolging, moord en onderdrukking. Tegen het einde van deze oorlog kwam daar de hongerwinter nog bij. Door een boycot van Duitsland om bezet Nederland af te sluiten van voedseltransporten ondervonden vele Nederlanders zware tijden door voedsel tekort en vele stierven hieraan. Deze mensen zijn onze ouders, grootouders of overgrootouders die bijna zes maanden dit hadden moeten doorstaan.

Sta eens stil bij de moeilijkheden, het ongemak en wanhoop die dit met zich mee bracht. Dan, beeld je de tijd in van Mohammed, waarin hij persoonlijk en zijn metgezellen het doelwit waren van vervolging moord en onderdrukking. En ook tegen hem en degenen die zijn boodschap aanhingen werd een boycot ingevoerd. 

Want nadat twee krachtige persoonlijkheden namelijk Hamza ibn Abi Taalib en Umar ibn al Khattaab de Islam hadden omarmd en de Islam steeds groter werd in Mekka en er zelfs een weggevluchte delegatie in Abbesinie zat, vonden de Qurayshieten dat het zo niet lang meer verder kon en vroegen ze aan de Banu Haashim en de Banu Muttalib om Mohammed uit te leveren zodat ze hem konden vermoorden.

Maar deze twee stammen die verbonden waren met Mohammed weigerde dit. Daardoor stelde de overige stammen een boycot op waardoor er geen handel mocht worden gedreven met Mohammed, zijn metgezellen, deze twee stammen en ook geen huwelijken met hen mochten worden gesloten. Hierdoor werden ze economisch totaal afgekapt van de maatschappij en konden ze op deze manier haast niet meer aan eten en drinken komen. 

Deze boycot duurde zo een twee a drie jaar. En het voedsel werd zo schaars dat mensen genoodzaakt waren om boombladeren te eten om in leven te blijven. Het gehuil van de baby’s en kinderen door de honger was goed hoorbaar en de situatie werd steeds zwaarder. Maar ondanks de situatie bleef Mohammed doorgaan met het verkondigen van de boodschap van zijn Schepper.

Er zijn vele mensen die beweren dat Mohammed een leugenaar zou zijn, geen profeet, geen boodschapper van onze Schepper. Hij zou het doen voor het geld, voor vrouwen, voor heerschappij etc. Maar waar is de rijkdom in deze situatie? Waar zijn de vrouwen voor hem in deze situatie? Waar is de heerschappij in deze toestand? Elk ander mens zou in deze situatie water bij de wijn doen om het dragelijk te maken voor zichzelf om wereldse winst te behalen. Maar dat is het punt juist. Voor Mohammed telde wereldse winst niet. Hij was een boodschapper met een missie. En die missie was niet mensen oproepen om hem te aanbidden of om hem te prijzen, integendeel, deze missie was een missie van zijn Schepper om de mensheid op te roepen naar het aanbidden van Allah en niets en niemand anders dan Allah, de Schepper van alles.

Wie zou dit allemaal willen ondergaan voor zo een lange tijd om mogelijk er ooit centjes aan te verdienen, status of vrouwen? Met de onzekerheid dat je de volgende dag misschien niet eens haalt? En dit laat juist de waarachtigheid van Mohammed zien. Dat hij doorgaat, waar mensen die werelds belang zoeken juist stoppen.

Hij had de bescherming van Allah en de opdracht van Allah. De boycot liep uiteindelijk af na zo een twee a drie jaar. Door toedoen van een aantal die niet moslim waren. Ze konden het niet aanzien hoe de moslims en de Banu Haashim en de Banu Muttalib leden onder deze boycot. Dus besloten vijf mensen de andere stammen over te halen om de boycot op te heffen.

En hier leren we dat een maatschappij slechte mensen heeft die er van houden om andere mensen kwaad te doen. Maar ook goede mensen heeft, die gewoon neutraal zijn en het goede willen en zelfs moslims willen helpen voor hun rechten. Zodat we niet al te zwart wit moeten kijken naar landen en bevolkingsgroepen. Mohammed accepteerde de hulp van deze mensen waardoor de situatie voor de moslims iets verlicht werd. Een belangrijk vers uit de Koran wat de moslims van toen en van vandaag de dag op het been houdt tijdens moeilijke tijden is (H94:6):

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً

’’Met ongemak komt zeker het gemak’’

Na moeilijke tijden komen altijd weer makkelijke tijden. Bedankt voor het kijken en tot het volgende deel.