Broederschap stimuleren

Hoe de vroege moslims vrienden voor het leven werden.

Welkom beste kijker bij het 22ste deel van deze serie over het leven van de profeet Mohammed. In deze video wil ik verder ingaan op het verbinden van de harten aan elkaar. Hierin komt het belang van saamhorigheid, eensgezindheid en liefde voor elkaar naar voren, wat een medicijn is tegen alle haat, verdeeldheid en onrecht op de wereld.

In de tijd dat profeet Mohammed in Medinah gevestigd was kreeg hij ook te maken met moslims vanuit verschillende achtergronden. Zo had je te maken met de Muhaadjiroen (de mensen die voor de migratie in Mekka moslim zijn geworden) en de Ansaar (de mensen die in Madinah moslim zijn geworden). Voor de profeet was het dan ook de taak om beide groepen tot één groep te vormen, zodat er geen al te grote onenigheid tussen beide ontstaat, of wat voor problemen dan ook.

We zien het al te vaak dat het voor groepen op religieus gebied of in de sport of politiek, het moeilijk is om eensgezind te blijven. Vaak ontstaat er door onenigheid splitsingen in een groep. En splitsingen zorgen er voor dat groepen tegen elkaar worden opgezet en dat zorgt weer voor een hele hoop ellende.

Het is apart om te zien, want je hebt allen één doel, één liefde voor iets, je wilt hetzelfde bereiken, maar toch heb je mensen die elkaar haten, dingen misgunnen of elkaar niet helpen. Dit zorgt voor instabiliteit van een groep waardoor er een splitsing kan ontstaan, maar boven alles zorgt dit voor onrust, ongemak en haat onderling. En dit kan een erg onaangename situatie zijn. Nogmaals, je hebt één doel, één liefde en je wilt allemaal hetzelfde bereiken als groep. Waarom zou je de kracht van een groep verloren doen gaan door onderlinge onenigheid en problemen.

De profeet attendeerde de moslims erop dat ze één groep zijn met allemaal hetzelfde doel. En hij deed dan ook zijn best om van alle fracties één geheel te maken. Hierdoor ontstaat er rust, liefde en saamhorigheid in een groep. En dat is dan het voordeel van verbintenis; dat je achter elkaar staat, elkaar steunt en de groep in zijn geheel sterk houdt.

De twee Medinese stammen Al-aws en Al-khazradj zijn hier een mooi voorbeeld van. Op de dag dat de profeet naar Medinah kwam, leefden er een aantal stammen in deze stad. Twee van deze stammen waren Al-aws en al-khazradj. Deze twee stammen konden elkaar niet uitstaan, hadden het slechtste met elkaar voor en waren daarom ook erg vaak in oorlog met elkaar. De openbaringen en dus de profeet Mohammed, die deze bracht, waren het middel dat mensen vanuit deze twee stammen liefde en respect voor elkaar kregen en ze verbonden raakten met elkaar.

Allah zegt het volgende in de Koran over deze twee stammen in hoofdstuk 3:103 van de Koran:

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً

En houdt jullie allen vast aan het touw (de godsdienst) van Allah en weest niet verdeeld. Gedenkt de gunst die Allah jullie schonk toen jullie vijanden waren en Hij jullie harten tot elkaar bracht en jullie door Zijn gunst broeders werden…

De profeet bracht deze boodschap over en vertelde de moslims dat ze zich vast moeten houden aan het touw van Allah. Hiermee wordt bedoeld dat we hoe dan ook de Koran moeten blijven naleven, in welke situatie dan ook. Al hebben we meningsverschillen, dan laten we de Koran dit oplossen, zodat we eensgezind blijven. De profeet verkondigde vervolgens: Wees niet verdeeld. Want verdeeldheid leidt naar onderlinge haat, en dit komt de maatschappij niet ten goede.

Dan openbaart Allah aan de profeet de situatie in Medinah van de twee groepen al aws en al-khazradj. Die vijanden van elkaar waren, elkaar niet konden luchten, die elkaars bloed wel konden drinken. Maar dit veranderde dankzij de komst van de openbaringen en de opvolging hiervan. Ze werden broeders en konden door één deur met elkaar, ze hadden liefde voor elkaar en ze stonden klaar voor elkaar.

Uiteindelijk heeft de profeet de harten van alle Arabische stammen aan elkaar gekoppeld, waar ze vroeger altijd onderlinge haat en nijd hadden, waren ze nu broeders zij aan zij. En voor het eerst in de hele geschiedenis van het Arabisch schiereiland waren de Arabieren nu eensgezind door de komst van de islam.

Islam verbroedert daarom. Het zorgt er voor dat vijanden veranderen in broeders van elkaar. Bedenk een wereld waar iedereen moslim is en de Koran volgt als leidraad, zal de mensheid dan verbonden zijn met elkaar?

Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.