Broederschap

Het belang van broederschap en eensgezindheid.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: Broederschap.

Welkom beste kijker bij het zeventiende deel van deze serie over het leven van de profeet Mohammed. Er zijn nu al een aantal video’s geweest waarin duidelijk is geworden dat profeet Mohammed en degenen die in zijn boodschap geloven een enorme moeilijke tijd beleefden in Mekka. Voor dertien jaar lang was hun leven in Mekka een hel, waarin zij niet de vrijheid van het beoefenen van religie hadden. Vele werden gemarteld, fysiek en/of psychologisch en sommigen werden zelfs vermoord. Hoewel de moslimgemeenschap wel bleef groeien, lukte het Mohammed niet om stammen buiten Mekka op de religie van zijn Schepper te krijgen.

Maar daar komt nu verandering in. Zes mensen uit Jathrib (Medina) komen naar Mekka voor de pelgrimage naar de Ka’bah. Tijdens hun verblijf kwamen ze in contact met Mohammed en al vrij snel na deze ontmoeting werden zij moslims. Zij beloofden om de mensen in Jathrib ook op te roepen naar de islam. Kijk hoe bijzonder dit is! Deze mensen zagen de logica en de waarheid van Laa ilaaha illa Allah in en zouden misschien een paar tekstdelen uit de Koran (ayaat) kennen en gingen daarmee hun volk oproepen. Wat ook nog succes opleverde! Het jaar daarop kwam er weer een delegatie van moslims en ook niet moslims uit Jathrib naar Mekka. De groep moslims kreeg nu een wijze en geleerde metgezel van profeet Mohammed mee die hen en de Moslims in Jathrib zou moeten onderwijzen in de religie.

En dit had erg veel succes, want het jaar daarop (het dertiende jaar van het profeetschap) kwam een delegatie van meer dan 70 bekeerlingen uit Jathrib naar Mekka. En deze vertelden dat er in elk huishouden in Jathrib wel een moslim te vinden is. Maar de bekeerlingen uit Jathrib waren in Mekka voor de bedevaart en zouden spoedig weer terug gaan. En een probleem stak in hun harten. Hoe konden ze de profeet en zijn metgezellen achter laten in Mekka bij de onderdrukkende Qurayshieten, terwijl zij weer veilig terug gingen naar hun stad. Dus besloten ze de profeet en zijn metgezellen uit te nodigen om te komen wonen in Jathrib, waar zij dan de profeet en de metgezellen veiligheid bieden. In dit verhaal komt de liefde voor de profeet en zijn metgezellen sterk naar boven.

We zien de Ansaar (de helpers; zo noemen we de moslims uit Jathrib) zo veel liefde hebben voor hun moslim broeders dat ze bereidt zijn om hun stad, hun huizen hun strijdkrachten beschikbaar te stellen voor de moslims uit Mekka. De band tussen de Ansaar en de moslim uit Mekka was dus zelfs na een paar ontmoetingen zo sterk dat ze alles voor elkaar over hadden. Hoe lang ken jij je vriend al of een familielid en als hij in problemen verkeerd denk je: ‘ja, dat is vervelend en lastig voor hem!’ En je keert weer terug naar de orde van de dag. Zonder dat je hem van hulp voorziet of steun geeft.

En voor iemand die moeilijkheden ondergaat kan dit erg vervelend zijn. Daarom zegt men ook altijd in tijden van moeilijkheid leer je jouw echte vrienden kennen. Onze Schepper verkondigt in de Koran (49:10): ‘’Alleen de gelovigen zijn elkaars broeders’’. Hieruit leren wij dat we onze medemoslim moeten beschouwen alsof hij onze bloedeigen broer is. Of je hem nu kent of niet kent, behandel hem zo zoals je jouw eigen broer of familielid zal behandelen. Dit zorgt ervoor dat een moslim altijd klaar zal staan voor zijn medemoslim.

En voor veel bekeerlingen vandaag de dag is dit een fijn gevoel, want hoe groot hun eigen problemen ook zijn, ze weten dat ze geholpen en gesteund worden door andere moslims. Dit is iets wat vele hebben gemist in hun leven voor hun acceptatie van de islam en dit is een verrijking geworden in hun leven na hun acceptatie van de islam. Helaas voldoet niet iedere moslim aan deze eis die de profeet heeft gesteld. Maar degenen die van deze regel afweten zullen vaak deze ook toepassen in hun leven.

Zo weet ik uit de praktijk dat er bijvoorbeeld alleenstaande moslimmoeders zijn met kinderen die door problemen hun huur, zorg of boodschappen niet meer kunnen betalen. En vanuit alle hoeken komt geld richting haar gezin toe, van bekenden van haar maar ook van moslims die zij helemaal niet kennen. Dit is de broederschap in de islam die de profeet verkondigde, zodat we elkaars helpers zijn. En is het geen fijn gevoel om te weten dat er altijd iemand klaar staat om je te helpen en te steunen. Dit is wat de islam ons biedt.