Mohammed

Het leven van de profeet Mohammed.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: Het leven van de profeet Mohammed.

Welkom beste kijker bij deze introductie van dit onderwerp op de website van waaromislam.nl Dit is het eerste deel van een serie video’s over het leven van de profeet Mohammed.

In deze serie probeer ik duidelijk te maken wie Mohammed daadwerkelijk was. Vandaag dag de dag horen we helaas vele negatieve geluiden over hem. Vele mensen staan op om de meest vreemde beweringen te uiten over profeet Mohammed. Beweringen die nergens op slaan en juist een tegenovergesteld beeld geven van wie hij daadwerkelijk was. Mensen hebben het over de barbaarse Mohammed die de islam verspreidde met het zwaard en die als een of andere tiran in Arabië heerste. Maar dit zijn zulke grote leugens en onwaarheden. En ik ben blij dat ik in deze serie mag proberen om te laten zien wie hij daadwerkelijk was.

Met behulp van de koran en sunnah (de overleveringen) wordt duidelijk wat voor een man hij was. Hoe weten we dat wat gezegd is door en over Mohammed daadwerkelijk zo is? Simpel… om hier kort over te zijn.. Alles wat maar met Mohammed te maken had werd gedocumenteerd, zowel met memorisatie als met het vastleggen met de pen. En iedereen die een overlevering had van Mohammed werd als het ware gescreend. Zoals we vandaag de dag ook gescreend worden voor werk o.i.d.

Maar de screening van deze personen is van een nog hoger standaard, ze werden niet alleen gescreend op bewijs van goed gedrag.. dus hebben ze een leugen begaan? Hoe nobel waren ze? Begingen ze grote zonden? Ze werden ook gescreend op zaken zoals.. hoe goed was hun geheugen. En er werd gekeken hoeveel mensen hetzelfde verhaal over brachten.. beginnend vanaf de profeet die het doorgaf aan zijn metgezellen, deze gaven het door aan de volgende generatie en deze weer aan de volgende generatie enz enz.

En al deze mensen zijn gedocumenteerd in boeken die vandaag de dag nog steeds te verkrijgen zijn. Daarom als een overlevering de classificatie ‘Sahieh’ authentiek (dus de hoogste graad van betrouwbaarheid) krijgt, weten we met zekerheid te vertellen dat dit exact zich heeft afgespeeld.  Dit is een vrij uniek systeem om de verhalen over het leven van Mohammed te beschermen. Zodat we zeker weten dat wat we horen daadwerkelijk gebeurd is.

Met gebruik van ‘Sahieh’ overleveringen zal ik de seerah ‘biografie’ behandelen. Ik zal chronologisch te werk gaan, dus ik begin bij zijn geboorte en eindig bij zijn dood. Van elk moment in deze tijdsbalk haal ik een gebeurtenis eruit om vervolgens de ware Mohammed te laten zien.. dit zal laten zien hoe vooruitstrevend zijn lessen wel niet zijn. En hoe belangrijk deze lessen wel niet zijn voor ons vandaag de dag. Als deze video’s u niet aanzetten om de religie van de boodschapper van Allah te accepteren, hoop ik in ieder geval dat ‘indien u een negatief beeld over hem had’ dit zal veranderen in een positief beeld. Ik nodig u uit om deze serie te bekijken en ik wens u veel kijkplezier en hoop dat u er veel van leert.