Mohammed schreef de Koran?

Schreef Mohammed de Koran of is het Gods woord?

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: Mohammed schreef de Koran?.

Wie over de islam heeft gehoord, heeft ongetwijfeld over de profeet Mohammed (vrede zij met hem) gehoord. Natuurlijk zijn er bepaalde (mis)concepties omtrent praktische zaken in de islam, zoals bijvoorbeeld de positie van de vrouw, maar ook zeker over fundamentele geloofskwesties. Een voorbeeld hiervan is het idee dat de profeet Mohammed (vrede zij met hem) de Koran zelf geschreven zou hebben. U kunt zich terecht afvragen: Is dit iets wat moslims simpelweg niet accepteren omdat ze dat niet mogen van hun geloof, of zijn er daadwerkelijk argumenten die erop wijzen dat dit een misconceptie is?

Om deze vraag in de juiste context te plaatsen, moet je eerst iets weten over de profeet Mohammed (vrede zij met hem), namelijk dat hij zelf claimde de laatste boodschapper van God te zijn aan de gehele mensheid en tevens niet kon lezen noch schrijven. Zijn boodschap was erop gericht de mensen te leiden naar het pure monotheïsme, het enkel en alleen aanbidden van God en niets anders. Ook de Koran die, zoals moslims geloven, geopenbaard werd aan hem, geeft aan dat Mohammed daadwerkelijk een boodschapper van God was. In ieder geval brengt de islam dus een claim naar voren die intern consistent is: Namelijk dat de profeet Mohammed de Koran geopenbaard heeft gekregen van God en niet zelf bij elkaar heeft geschreven. Hoe kan men dit bevestigen?

Wat volgt is een argument dat geldt tegen alle beweringen dat de Koran van Mohammed zelf, of zelfs welke mens dan ook, afkomstig zou zijn. Dit argument is gebaseerd op de Arabische tekst van de Koran. De Koran zelf claimt namelijk dat het een tekst is die niet geëvenaard kan worden door welke persoon dan ook. Het daagt zelfs de gehele mensheid uit om met iets vergelijkbaars te komen zoals we lezen in hoofdstuk 2:25:

وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً قَالُواْ هَـذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

‘’En als jullie in twijfel verkeren over wat Wij hebben neergezonden aan Onze dienaar (Mohammed), brengt dan een gelijkwaardig hoofdstuk voort, en roept jullie getuigen buiten Allah op, als jullie waarachtigen zijn.’’

Om deze uitdaging beter te begrijpen, is het belangrijk te weten dat de Arabieren in de tijd van de profeet Mohammed op hun toppunt waren wat betreft welbespraaktheid in de Arabische taal, en zaken zoals poëzie en andere taalkunst waren een belangrijk onderdeel van de cultuur in die tijd. Dat de Koran een uitdaging (zie bovengenoemd vers) bevat aan de Arabieren, die toen op het toppunt waren van hun welbespraaktheid, om met een vergelijkbare tekst te komen, is dus niet zomaar een uitdaging. De Koran zegt in feite: Als jullie Arabieren, die zo goed zijn met taal, niet geloven dat deze openbaring van God afkomstig is, kom dan maar met iets vergelijkbaars als deze Koran om te bewijzen dat de Koran gewoon door een mens geschreven kan worden.

Is dit een lege uitdaging? Als je je, ook al ben je niet het Arabisch machtig, zult verdiepen in wat zowel niet vele moslim als moslim geleerden door de geschiedenis heen hebben gezegd over het taalgebruik van de Koran, zal het je opvallen dat deze geclassificeerd wordt als een literair meesterwerk. Niet alleen dat, ook wordt het aangemerkt als een tekst met een unieke stijl en uniek taalgebruik, dat niet voor of na de openbaring van de Koran te vinden is. Het feit dat zowel massaal niet moslim als moslim geleerden dit bevestigen, laat zien dat de uitdaging om met iets vergelijkbaars als de Koran te komen niet zomaar een lege uitdaging is. Sterker nog, er zijn pogingen ondernomen in de geschiedenis, maar nooit in de 1400 jaar na de openbaring is er een tekst gekomen die op onder andere taalkundig gebied vergelijkbaar is met de Koran.

De Arabieren net voor de tijd van Mohammed (vrede zij met hem) waren polytheïsten en velen hadden een hekel aan zijn monotheïstische boodschap. Zij probeerden zijn boodschap dan ook tot het uiterste te bestrijden, door middel van vervolgingen, oorlog, laster, etc. Echter hadden zij slechts de uitdaging aan hoeven te nemen en iets vergelijkbaars met de Koran hoeven te maken. Dan was de boodschap van de Koran “ontmaskerd” geweest. Echter zijn ze hier niet toe in staat geweest, terwijl zij de besten waren op het gebied van taal. Tellen we daar nog bij op dat de Koran ook een boek is waarin onder andere theologie, wetten, gedragscodes, geschiedenis (om daaruit lering te trekken) en natuurlijke fenomenen te vinden zijn, dan is het zeker verbazingwekkend te noemen dat de Koran dit allemaal bevat en tegelijkertijd het hoogste niveau op het gebied van de Arabische taal gedefinieerd heeft. Het is dan ook gedocumenteerd dat velen in de tijd van de profeet Mohammed bij het horen van de recitatie van de Koran zeiden dat dit tovenarij was, en anderen kwamen tot de conclusie dat dit niet de woorden van een mens konden zijn. De uitdaging van de Koran staat vandaag de dag nog steeds, na meer dan 1400 jaar. Waar alle Arabische teksten in te delen zijn in een bepaalde stijl, heeft de Koran een unieke stijl die het met recht tot een wonder maken.

Een compleet ander argument tegen de stelling dat Mohammed (vrede zij met hem) de Koran zelf geschreven zou hebben is dat de Koran op meerdere plekken Mohammed berispt op een bepaalde zaak, zoals in de eerste verzen van hoofdstuk 80:

‘’Hij (Mohammed) fronste en wendde zich af. Omdat de blinde tot hem kwam. En wat doet jou het weten, misschien wilde hij zich reinigen (van zonden)…..Aan hem schenk je geen aandacht. Nee! Voorwaar het is een vermaning.’’

Dit ondersteunt natuurlijk het argument dat Mohammed niet de Koran verzonnen heeft; men had dan mogen verwachten dat hij zijn eigen onschendbaarheid had willen bewaken en geen adviezen voor verbetering van zichzelf publiekelijk verkondigt door middel van de Koran. Ook is er een hoofdstuk (Soerah) in de Koran over de moeder van Jezus, Maria. Als de Koran door hem zelf geschreven was geschreven dan zou hij de naam van zijn eigen moeder of vrouwen geven aan een hoofdstuk.

Over dit onderwerp zijn nog veel meer dingen te zeggen en dit was geenszins een complete behandeling van de misconceptie. Echter kwam naar voren dat de Koran niet zomaar een tekst is, maar een unieke tekst die de mensen, vriend en vijand, uitdaagt om met iets vergelijkbaars te komen. Deze uitdaging staat vandaag de dag nog steeds en Westerse en islamitische geleerden zijn het erover eens dat de Koran nog altijd het hoogste niveau van Arabische taal heeft gedefinieerd in een unieke zin. Samen met de inhoudelijke boodschap van de Koran, is de Koran daarom met recht een wonder te noemen. Als de Arabieren, die het best in de positie waren om het na te maken, niet in staat waren iets vergelijkbaars te maken, kan de bron van de Koran niet een Arabier zijn. Ook kan Mohammed het niet zijn geweest, aangezien hij zelf een Arabier was. Ook kan het geen niet-Arabier zijn, omdat deze vanzelfsprekend niet in staat is om zo een hoog niveau van Arabische taal te bereiken als de Arabieren. De enige conclusie die overblijft, is dat de Koran een wonder is en van de Schepper komt. Dit wordt verder bevestigt door bijvoorbeeld het argument dat Koran Mohammed soms berispt. Geen wonder dus, dat de Koran ook na 1400 jaar geen gelijke kent en de oplossingen biedt voor de problemen van de mensheid.

Ook jij wordt door de Koran uitgedaagt! Lees het, al is het een vertaling. En kijk of je met iets vergelijkbaars of iets beter kan komen!