Leuke dingen zijn verboden?

Of zijn leuke dingen in de islam juist verantwoord?

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: Leuke dingen zijn verboden?.

Een vrome moslim, mag die eigenlijk wel plezier hebben? Als veel mensen het woord “vroom” horen, denken ze aan iemand die geen plezier heeft en een sober bestaan leidt. Echter, elk mens heeft behoefte aan ontspanning, een beetje plezier, en iets waar hij rust in kan vinden. Maar wat is nu echt plezier? Ligt de nadruk bij plezier op uitgaan, drinken en vriendjes en vriendinnetjes? In wat komen gaat zal kort ingegaan worden op wat de islam nu eigenlijk hierover zegt.

Allereerst wordt kort besproken in welk licht we de islamitische richtlijnen moeten zien. De islam, zoals sommigen zullen weten, is een alomvattende levenswijze. De essentie ervan is dat iemand zich onderwerpt aan Allah, en alleen aan Hem. Het leven van de moslim staat dus in het teken van onderwerping aan God, van zijn jonge jaren tot aan zijn dood. Maar dat de moslim hier zich gedurende zijn leven aan weidt, en dat de islam voor zijn gehele leven richtlijnen heeft, betekent niet dat er geen ruimte is voor plezier en ontspanning. De islam is niet gekomen om de mensen alle genietingen van het leven te ontzeggen, of om de mensen ongelukkig te maken. De islam is gekomen om de mens te leiden naar geluk, in dit leven en in het leven wat komen gaat.

Om dit geluk te bewerkstelligen wordt de mens niet aan zijn lot over gelaten. In tegendeel: Zoals moslims geloven heeft Allah boodschappers en profeten gestuurd aan de mensheid, zoals Mozes, Jezus en de laatste boodschapper Mohammed (vrede zij met hen), om de mens hun doel duidelijk te maken in het leven en hen te leren hoe zij hiernaar kunnen leven. Dit om uiteindelijk het echte geluk te behalen, wat zoals moslims geloven alleen bereikt kan worden door onderwerping aan God. Dat betekent dat alle richtlijnen waarmee de islam komt voor de bestwil van de mens zelf is. Deze richtlijnen zijn dus niet om de mens het plezier te ontnemen; het plezier van de mens wordt slechts in goede banen geleid. De mens zal hierdoor gelukkiger worden en niet geschaad worden door zijn drang om plezier te hebben.

In dat licht bezien kunnen we nu beter begrijpen waarom de islam bepaalde zaken afkeurt. Zo mag een moslim bijvoorbeeld geen alcohol drinken. Echter, kunnen we nu zeggen dat hem veel plezier ontzegd wordt? Een moslim zal het hier niet mee eens zijn. Als we namelijk alle dranken bekijken die er bestaan, en de enkele dranken wegstrepen die de islam niet goedkeurt, zullen we zien dat er nog ontzettend veel lekkers over blijft. Weliswaar zijn deze dranken niet bedwelmend, maar dat is zeker niet nodig om plezier te beleven. Sterker nog, een blik in de samenleving (en wetenschappelijke studies) leert dat alcohol en bedwelmende middelen erg veel ellende kunnen veroorzaken en hebben veroorzaakt. Schattingen verschillen onderling, maar wijzen in ieder geval op honderdduizenden mensen die kampen met alcohol misbruik en ten minste tienduizenden die kampen met alcoholverslaving. Uit dit voorbeeld blijkt duidelijk dat de islam de mens vrijheid geeft om te kiezen, maar wel binnen bepaalde grenzen om zichzelf niet te schaden.

Zo ook met bijvoorbeeld ontspanning. In principe is de moslim vrij om te ontspannen hoe hij wil, zolang hij zich aan bepaalde voorwaarden houdt, zoals dat hij genoeg tijd overhoudt om zijn verplichtingen na te komen. Een ander voorbeeld is de omgang tussen man en vrouw: De islam verbiedt niet het plezier tussen man en vrouw, maar verbindt deze aan het huwelijk. Dit kent tal van voordelen, waarvan slechts een voorbeeld het tegengaan van verspreiding van geslachtsziekten is, of een stabiele omgeving voor kinderen om in op te groeien. Deze voorbeelden laten dus zien dat de islam de moslim de vrijheid geeft om te proeven van de genietingen van dit leven, maar wel binnen grenzen zodat hij zichzelf of anderen geen schade berokkent.

De islam staat plezier dus toe, maar vraagt van de moslim om zijn aandacht er niet teveel door te laten afleiden van zijn uiteindelijke doel en zichzelf of anderen geen schade toe te brengen. Om die reden zijn er dus bepaalde richtlijnen in de Islam die we niet kennen in de Westerse samenleving. Ook in het leven van het voorbeeld voor alle moslims, de profeet Mohammed, kunnen we dit terugzien. Ondanks dat hij de opdracht had gekregen de boodschap van de islam uit te dragen aan de mensheid, en zich hier dag en nacht voor inspande, had hij toch tijd voor wedstrijdjes hardlopen met zijn vrouw Aisha. De profeet (vrede zij met hem) vond het dus, ondanks zijn zware taak, ook belangrijk om aan ontspanning te doen met zijn familie. Verder maakte hij ook grapjes, lachte hij en bracht hij tijd door met zijn metgezellen.

Zijn leven stond dus in het teken van het overbrengen van de boodschap van God, echter vergat hij niet zijn deel in deze wereld en was hij gematigd in zijn daden van aanbidding. De profeet (vrede zij met hem) keurde het bijvoorbeeld af dat een man elke dag zou vasten en de hele nacht zou bidden: In plaats daarvan leerde de profeet (vrede zij met hem) dat een persoon zich niet te zwaar moet belasten, zijn lichaam de aandacht moet geven die het verdient en aandacht moet besteden aan zijn familie.

Samenvattend kunnen we dus stellen dat de islam niet gekomen is om de mensen de leuke dingen in het leven te ontzeggen. De islam is een levenswijze waarvan moslims geloven dat deze door God geopenbaard is, Die het beste voor heeft met de mens en hem niet onnodig regels oplegt. De mens heeft dus de vrijheid in zijn leven om te doen wat hem gelukkig maakt, zolang  dit binnen bepaalde grenzen blijft zodat de mens zichzelf of anderen geen schade berokkent. In het leven van de profeet zien we ook dat hij tijd had voor ontspanning en vermaak, ondanks zijn zware taak. Als de profeet (vrede zij met hem) niet extreem was in zijn aanbidding en tijd had voor vermaak, dan is dus het slechts aan de moslim om hem hierin te volgen.