Islam stelt vrouwen achter?

Of is hun waardigheid erdoor beschermd?

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: Islam stelt vrouwen achter?.

Vandaag de dag is de islam een van de meest besproken levenswijzen in Nederland, en zelfs internationaal. Media en politiek doen mee, echter zelden met kennis van zaken. Vooroordelen worden versterkt en het onbegrip wordt vergroot. Vooral de combinatie islam en de vrouw krijgt veel aandacht en de algemene conclusie lijkt al gevormd te zijn: de islam onderdrukt de vrouw. Dit terwijl we op de achtergrond zien dat meer en meer vrouwen zich tot de islam bekeren. Schattingen geven zelfs aan dat van de duizenden die zich bekeren tot de islam in het Westen, zo’n 2/3 tot 3/4 vrouw is. Dan rijzen er vragen: waarom verkiezen deze vrouwen de grenzen en regels van de islam boven de vrijheid van het Westen? Waarom kiezen zij ervoor om tegen de heersende mode in te gaan door zich te bedekken?

Klopt het idee dan wel dat de islam de vrouw achterstelt en haar onderdrukt? In dit stuk daarom een verhelderend tegengeluid over een van de aspecten binnen de islam waar veel vooroordelen en onbegrip over bestaan: de positie van de vrouw in de islam. Eerst zal het onderwerp behandeld worden waaraan onterecht deze positie van de vrouw wordt afgelezen: culturen en tradities. Vervolgens zal worden besproken dat het vergelijken van de islamitische sociale regels en de “westerse” sociale regels niet perse zinvol is, wanneer men dit doet vanuit het westerse wereldbeeld. Dit omdat het Islamitische en westerse wereldbeeld verschillen. In plaats daarvan is het zinvoller om het islamitische perspectief te begrijpen en daarin de Islamitische regels te plaatsen, omdat men dan daadwerkelijk de positie van de vrouw in de islam kan begrijpen aangezien dit voortkomt uit het islamitische perspectief.

Verder zullen als laatste nog enkele praktische implicaties behandeld worden van de huidige kijk in het westen op de vrouw en van de islam om te bevestigen dat het sociale stelsel van de islam de vrouw niet achterstelt, maar haar juist in staat stelt op een effectieve en veilige manier haar leven te leiden. Culturen en tradities zijn overal aanwezig waar mensen zijn. Ook in islamitische gemeenschappen zal men dus culturen en tradities terugvinden. Echter betekent dat niet dat de gebruiken die hieruit voortkomen ook islamitisch zijn. Het kan zelfs zijn dat deze tegenstrijdig zijn aan de islam en dat de islam deze gebruiken bevecht. Dat sommige moslims zich toch bezighouden met deze gewoonten die in strijd zijn met de islam is dan door onwetendheid over de islam, en niet door gehoorzaamheid aan de islam.

Enkele voorbeelden van dit soort zaken die dikwijls in een adem met de islam genoemd worden zijn het verminken van vrouwen met besnijdenis, vrouwen mishandeling en gedwongen huwelijken. Volgens de islamitische bronnen echter zijn verminking en mishandeling verboden en heeft de profeet Mohammed (vrede zij met hem) aangegeven dat geen enkele vrouw gehuwd dient te worden zonder haar toestemming. Ook heeft de profeet (vrede zij met hem) gezegd: “De meest perfecte mensen van de gelovigen zijn degenen wiens gedrag het meest perfect is, en het meest perfecte van hen zijn degenen die zich het beste tegenover hun vrouwen gedragen.”

Om een goed beeld te krijgen van de positie van de vrouw die haar in de Islam toekomt, is het dus belangrijk dat men de islam niet verwart met gebruiken onder sommige moslims. Zelfs zogenaamde islamitische regimes en landen dienen niet als islamitische voorbeelden, omdat alhoewel de meerderheid van de inwoners moslim kunnen zijn, de wetten en systemen die worden toegepast dikwijls verre van de islam zijn. Om de islam en de positie van de vrouw erin echt te leren kennen moet men zich dus wenden tot de islamitische bronnen.

De islamitische visie op het leven verschilt van “de westerse”. Het is lastig om te spreken van een algemene westerse visie, echter kan men wel stellen dat er een veelvoorkomende opvatting is in het westen dat men in het leven moet doen waar men zich goed bij voelt. Persoonlijke vrijheid is daarin een kernwaarde. In de islam is echter de maatstaf voor een handeling of men met deze handeling dichter bij zijn of haar Schepper komt (door te leven in overeenstemming met de openbaring) of juist verder weg raakt (door daartegenin te gaan). Om nu bepaalde aspecten uit de islamitische levenswijze (zoals de positie van de vrouw in de islam) vanuit het westers perspectief te beoordelen is weinig zinvol, omdat de islamitische levenswijze (en daarmee ook de positie van de vrouw) niet losstaat van het islamitisch perspectief.

Om de islamitische levenswijze en de positie van de vrouw te begrijpen en op waarde te kunnen schatten moet men daarom ook het islamitisch kader begrijpen. Anders beoordeelt men in feite slechts op wat anders is en wat niet: “Dat is anders en dat past niet in ons perspectief, dus is het slecht.” Echter dit laat een bekrompen visie zien. Zijn er geen andere levensvisies en perspectieven dan “de westerse”? In plaats daarvan kan men beter het islamitisch perspectief op zichzelf bekijken en de islamitische wetten als praktische uitwerking van dit perspectief zien, en kijken welke uitwerking dit in de praktijk heeft op de vrouw. In het islamitisch perspectief zijn man en vrouw gelijk in hun doel op aarde: allebei zijn zij wezens geschapen door God, om te leven in volkomen onderwerping en vrede aan Hem. Zo zegt Allah in de Koran, hoofdstuk 33:35:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً

“Voorwaar, de moslims en de moslima's en de gelovige mannen en vrouwen, de gehoorzame mannen en vrouwen, de waarachtige mannen en vrouwen, de standvastige mannen en vrouwen, de mannen en de vrouwen die nederig zijn, de mannen en de vrouwen die aalmoezen geven, de mannen en de vrouwen die vasten, de mannen en de vrouwen die hun kuisheid bewaren, de mannen en de vrouwen die Allah vaak gedenken - voor zulken heeft Allah vergiffenis en een grote beloning bereid.”