Islam stelt moslimlanden achter?

Zijn moslimlanden achtergesteld?

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: Islam stelt moslimlanden achter?.

Vandaag de dag is de islam voor velen een controversieel onderwerp en er wordt over vele aspecten omtrent de islam gesproken. Dit terwijl velen vaak niet eens de basis kennen van de islam en een incompleet of vertekend beeld hebben. Wat niet meehelpt, is dat de islam door veel moslims niet als leidraad in het leven genomen wordt. Als moslims kunnen we nog zo goed uitleggen hoe geweldig de islam is, echter zal je vaak iets horen als: als de islam zo goed is, waarom is de situatie dan zo slecht in Islamitische landen? Op dit laatste zal in deze video kort ingegaan worden.

Als we de zin bekijken: “Waarom is de situatie dan zo slecht in islamitische landen?”, zien we dat daar staat: “islamitische landen”. De vraag is dan natuurlijk, of deze landen daadwerkelijk islamitisch zijn. Als ze namelijk islamitisch zijn, dan kunnen we ons inderdaad afvragen waarom de situatie daar slecht is als de islam goed is. Echter als die landen in de eerste plaats niet islamitisch zijn, dan hoeven we dit ons ook niet af te vragen. De realiteit is dat er in deze zogenaamde islamitische landen moslims wonen, echter dat de islam in de praktijk niet de basis is van de wetgeving in dat land, of maar voor een gedeelte. De islam bestaat niet alleen uit kennis, maar heeft hele praktische regels en richtlijnen voor alle aspecten van het leven van de mens.

Naast dat de islam de mens leert wat zijn doel is in het leven, laat de islam ook praktisch zien hoe men dit kan bereiken en hoe harmonie in de samenleving bewerkstelligd wordt. Hier zijn vele voorbeelden van te geven, waaronder de zakaat, ook wel vertaald als de armenbelasting. Dit is een percentage wat genomen wordt van de rijken in de samenleving en gegeven wordt aan zij die het nodig hebben. Dit is in feite geen keus van de rijke, maar een verplichting voor hem, en de regering hoort het te verzamelen van de rijken. Echter is dit helaas op de achtergrond geraakt in vele landen, wat een van de oorzaken van de oneerlijke verdeling van rijkdom is.

Dit lijkt misschien een zwak argument, wat slechts als excuus dient. Echter: zou iemand het accepteren als een moslim zou zeggen: “Kijk eens naar het morele verval in de Westerse landen met een Joods-Christelijke achtergrond. Dit moet wel aan de Bijbel en aan het Christendom liggen.” Het antwoord is, dat niemand dit argument zou accepteren. Een christen zou onmiddellijk zeggen: “Dat is niet het ware Christendom.” En hier heeft hij gelijk in. Het Christendom moedigt niet prostitutie aan, of overspel, of drugsverslaving, enzovoorts. Een ieder die de islam zou bestuderen, zou kunnen zien dat de islam ook niet corruptie aanmoedigt, maar zelfs bestrijdt. En dat de islam aan een ieder rechten en plichten heeft gegeven, en dat het bestrijdt dat mensen van hun rechten ontnomen worden. Sterker nog, de hoge moraal die velen vinden in de islam is een reden voor sommige mensen om moslim te worden!

De islam is er dan ook om in de praktijk gebracht te worden en niet om in de boekenkasten tot theorie te verworden. Echter dit vraagt om het bewustzijn van de moslims wereldwijd, om zich vast te houden aan de islam. Zouden zij dit doen, dan zou dit ten voordele zijn van niet alleen moslims, maar ook niet moslims! De islamitische samenlevingen in het verleden hebben laten zien zeer voortvarend te kunnen zijn, ook wat betreft intellectuele en wereldse vooruitgang en niet moslims hebben ook in deze landen kunnen wonen. We zien dat hoe meer de moslims zich verwijderen van de islam, hoe slechter de situatie voor hen wordt. Waarom denk je dat de situatie van veel moslim jongeren in Nederland vandaag de dag zo slecht is?

Het is zelfs zo, dat vaak als men naar problemen kijkt in zogenaamd islamitische landen, de islam de oplossing voor het probleem heeft in plaats van dat de islam de oorzaak is! En als je hier aan twijfelt, daag ik je uit om met één probleem te komen uit een zogenaamd islamitisch land, waarvan je denkt dat de islam de oorzaak is, en dit aan ons te sturen.