Islam is voor allochtonen?

Of is het de religie voor de gehele mensheid?

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: islam is voor allochtonen?.

In Nederland hebben we allemaal te maken met de multiculturele aspecten van de samenleving. In Nederland leven we met mensen van veel verschillende achtergronden en culturen. Ongetwijfeld zijn we ook bekend met de mensen van Marokkaanse en Turkse afkomst. Zij en hun voorouders zijn al sinds eeuwen moslim, en we gaan er ook vanuit dat de Marokkaanse of Turkse mannen en vrouwen die we zien moslim zijn. Vaak klopt dit ook wel. Echter het kan ook voorkomen dat het beeld over moslims op deze manier incompleet blijft: dat men denkt dat de islam iets is voor Turken, Marokkanen en Arabieren. Hoewel zij inderdaad een flink deel van de moslimgemeenschap uitmaken, is de islam niet alleen voor Arabieren, Turken en Marokkanen. Dit blijkt vanuit de islamitische bronnen zelf, maar ook uit de variatie die we kunnen vinden in de moslimgemeenschap. Beiden zullen hierna besproken worden.

Wie de islamitische boodschap bekijkt, zal kunnen zien dat deze gericht is aan de gehele mensheid en niet slechts aan mensen met een bepaalde afkomst. Dit kan vreemd lijken voor vele mensen, aangezien de islam begonnen is in de woestijn van wat nu Saoedi Arabië heet. Toch zien we echt dat niet alleen de Arabieren worden aangesproken in de Koran, maar de gehele mensheid zoals in hoofdstuk 2:21:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
“O gij mensheid, aanbidt uw Heer, die u en degenen, die voor u waren, schiep - opdat gij behouden zult worden.”
In hoofdstuk 21:107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"En Wij hebben jou (O Mohammed) slechts gezonden als een barmhartigheid voor de werelden."

En in hoofdstuk 34:28:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
"En Wij hebben jou niet anders gezonden dan aan de gehele mensheid en als een verkondiger van verheugende tijdingen en als een waarschuwer. Maar de meeste mensen weten het niet."

De boodschap van de islam, waarvan de essentie gericht is op de aanbidding van God alleen zonder deelgenoten, is dus gericht aan de gehele mensheid en niet slechts aan een bepaald ras of mensen met een bepaalde afkomst.

Dit universele karakter van de islam kunnen we ook zien in de verscheidenheid van de islamitische gemeenschap. Bijna 1/4 deel van de wereldbevolking is moslim en deze moslims zijn verspreid over de aarde. Maar 20% van deze moslims woont in Arabische landen; 62% woont in Azië, 15 % in Afrika, en nog enkele procenten in Europa. Het land waar de meeste moslims wonen is Indonesië: daar wonen meer dan 200 miljoen moslims. Bekeerde moslims en immigranten vindt je bijna in alle windstreken. Zo komen er in Nederland naar schatting honderden bekeerde moslims per jaar bij. Misschien kan men de verscheidenheid nog wel het beste zien ten tijde van de bedevaart, de hadj. Dit is tevens de vijfde zuil van de islam.

Deze bedevaart, de hadj, vindt elk jaar plaats in dezelfde maand van het Islamitische jaar. Mensen van over de gehele wereld komen dus in dezelfde tijd naar dezelfde plek voor hetzelfde doel: het volbrengen van de bedevaart uit gehoorzaamheid aan hun Heer. Het is dan ook de grootste bedevaart die men op aarde kan vinden. Malcolm X, een bekende Amerikaanse mensenrechtenactivist, vond dan ook tijdens de bedevaart iets waarvan hij door zijn ervaringen in Amerika dacht dat het niet mogelijk was: hij zag tijdens de hadj dat mensen van verschillende etniciteiten met elkaar omgingen als gelijken. Van blauwe ogen en blonde haren, tot zwart, allemaal namen ze deel aan hetzelfde ritueel en lieten ze eenheid en broederschap zien.

Nadat hij op hadj was geweest in 1964, was hij overtuigd geraakt dat de islam de oplossing kon zijn voor racisme en etnische problemen. De boodschap van de islam heeft dus mensen van over de gehele wereld weten te binden, en ook daarin kunnen we zien dat de islam voor de mensheid is, en niet voor een bepaald ras. Zo lezen we ook in de Koran, hoofdstuk 22:27:

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

“En verkondig de bedevaart aan de mensen. Zij zullen te voet of op magere kamelen van verre tot u komen.”

De islam kennen we in Nederland vooral van Marokkaanse en Turkse mensen. Echter we hebben kunnen zien dat de boodschap van de islam gericht is aan de gehele mensheid, en dat de moslimgemeenschap dan ook heel divers is. Van oost tot west, opgegroeid als moslim of later bekeerd, zoveel verschillende mensen van zoveel verschillende plaatsen hebben één doel in het leven: het aanbidden van God zonder iets anders naast hem te aanbidden. Dit is de essentie van de islam, gericht aan de gehele mensheid.