Allah is een andere god?

Of is Hij de Schepper van alle zaken?

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: Allah is een andere god?.

Op de aarde zijn veel verschillende religies te vinden. Je hebt mensen die bijvoorbeeld beeldjes aanbidden, mensen aanbidden, meerdere goden aanbidden of één God aanbidden. Er zijn dus duidelijke verschillen tussen geloven. Natuurlijk kunnen we zeggen dat het alleen zin heeft iets te aanbidden als datgeen wat we aanbidden ons uiteindelijk van nut kan zijn. Stel dat iemand bijvoorbeeld een standbeeld aanbidt, of een persoon die ooit rondliep op aarde (maar nu niet meer), dan kunnen we ons terecht afvragen welk nut dat heeft. Als datgeen wat aanbeden wordt niet van nut kan zijn, heeft het ook geen nut het te aanbidden. Zo kan het ook lijken voor sommigen, die het woord “Allah” horen, dat Moslims zomaar iets aanbidden, of dat ze een “eigen” God hebben.

In deze lezing zal daarom kort verduidelijkt worden aan Wie moslims zich nou onderwerpen. Om te beginnen, moslims zijn monotheïsten. Een monotheïst is iemand die gelooft dat God het alleen verdient om aanbeden te worden en dat het nutteloos en zelfs zondig is om iets naast hem te aanbidden, aangezien er maar Eén is Die uiteindelijk van nut kan zijn, Die de mens leven geeft, en die hem verantwoording zal laten afleggen voor dit leven: God. In de Koran kunnen we op heel veel plekken lezen wie deze God is. We lezen bijvoorbeeld in hoofdstuk 2:21:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“O mensen, aanbidt jullie Heer, Degene Die jullie en degenen vóór jullie heeft geschapen. Hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen”

We lezen hier dus dat de God die zichzelf openbaart in de Koran aan Mohammed (vrede zij met hem), dezelfde God is als de God die de mensen gemaakt heeft. Een beschrijving dus van God waar eenieder die in God gelooft zich in kan vinden. Of in hetzelfde hoofdstuk, vers 136:

قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

“Zegt: "Wij geloven in Allah en in hetgeen ons is geopenbaard en in hetgeen tot Abraham, Ismaël, Izaak, Jacob en de stammen werd nedergezonden en in hetgeen aan Mozes en Jezus werd gegeven en in hetgeen aan alle andere profeten werd gegeven door hun Heer. Wij maken geen onderscheid tussen hen en aan Hem onderwerpen wij ons.”

Het moet opvallen voor wie dit leest dat de manier waarop God Zich in deze verzen beschrijft universeel is. Want we lezen dat de God die moslims aanbidden de God is die de mens heeft geschapen, maar ook de God die alle profeten heeft gestuurd, zoals bijvoorbeeld Abraham, Mozes en Jezus. We lezen ook dat de God die Mohammed (vrede zij met hem) de Koran openbaarde, dezelfde God is als de God die aan Mozes en Jezus en alle andere profeten openbaarde. Deze God noemen moslims Allah. “Allah” betekent taalkundig gezien in het Arabisch: De Enige die het waard is om aanbeden te worden. De naam “Allah” kent geen afgeleiden, in tegenstelling tot het woord God, wat godin en goden kent als afgeleiden. Het woord “Allah” is dus perfect om het monotheïstische concept van God tot uiting te brengen.

Maar niet alleen moslims gebruiken de naam Allah: In een Arabische Bijbel vinden we zelfs dat Arabische Christenen ook het woord “Allah” lezen als het om God gaat. Dit is duidelijk voor iemand die Arabisch kan lezen en een Arabische Bijbel openslaat. We kunnen zelfs op meerdere plekken in de Arabische Bijbel lezen dat Jezus tot Allah bad, en dat vinden we zelfs letterlijk terug. Zo lezen we bijvoorbeeld in het boek van Lukas: “Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om te bidden. De hele nacht bleef hij tot God bidden”(Lucas 6:12). In de Arabische Bijbel staat hier:

وقضىا لليل كل هفيا لصلاة لله

Hier is het woord “Allah” gebruikt om God aan te duiden, en tevens wordt er uit het vers begrepen dat Jezus de nacht doorbracht in gebed tot Allah. Die God tot wie Jezus bad, dat is dezelfde God die moslims aanbidden: Dat is Allah. Degene Die alle boodschappers stuurde, en de mens zal opwekken waarna hij verantwoording zal afleggen over of hij gehoor gaf aan die boodschap. De Enige dus, Die het verdient om aanbeden te worden, en de Enige Die Moslims aanbidden. Samengevat kunnen we dus stellen dat moslims niet iets nieuws aanbidden of een aparte godheid: Moslims aanbidden simpelweg Degene die de mens en alles schiep, Degene die de mens zal opwekken en aan Wie hij verantwoording zal afleggen, en Degene die de profeten stuurde. De God van Noah, Abraham, Mozes, Jezus tot Mohammed (de laatste profeet), vrede zij met hen allen. Diegene is Allah. Moslims aanbidden Allah zoals Jezus en Mohammed (vrede zij met hen) dat ook deden. Hiermee treden ze in hun voetsporen.