Het woord van Allah - 3

Een voorbeeld uit de Koran dat altijd blijft verbazen...

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: Het woord van Allah.

In de vorige tekst hebben we gesproken over de mening van dr. Keith Moore over de Koran. Hij zei dat hij niets anders kon zeggen dan dat de Koran een Goddelijk boek is wat van Mohammed vervolgens natuurlijk een boodschapper van God maakt. Natuurlijk is niet iedereen het met hem eens, dat is niets nieuws. Ook de tijdsgenoten van de profeet Mohammed waren het niet met zijn oproep eens en probeerden zijn boodschap onderuit te halen. We zullen in de lijn van deze korte serie een prachtig voorbeeld aanhalen van deze tegenwerking.

Eén van de grootste tegenstanders van de Islam tijdens het leven van de profeet Mohammed was een man die bekend stond onder de naam Abu Lahab. Hij deed er werkelijk alles aan om de boodschap van de profeet te ontkennen. En laten we wel wezen: als hij zou bewijzen dat de Koran niet het woord van God zou zijn dan zou dit enorme gevolgen hebben. Toch is hem dit nooit gelukt terwijl hij de beste kans heeft gekregen van wie dan ook op aarde. Waarom?

Omdat er een klein hoofdstuk van de Koran over hem gaat. Het gaat hierbij om hoofdstuk nummer 111 waarin Allah te kennen geeft dat Abu Lahab het hellevuur zal binnengaan vanwege zijn ongeloof. Hoe makkelijk kun je het hebben als je de boodschap van de profeet wilt ontkennen? Het enige wat hij had hoeven doen was als reactie daarop zijn geloof in de profeet bekend te maken!

Wanneer hij dat gedaan zou hebben, of hij dit nu oprecht meende vanuit het hart of niet, dan zouden de mensen zeker hierop gereageerd hebben. Ze zouden zeker zeggen: de Koran zei dat dit niet zou gebeuren, maar het is toch gebeurd, hoe kan dat nou? Veel makkelijker kon deze man, Abu Lahab, het dus niet krijgen. Toch heeft hij deze kans niet gegrepen. Het hoofdstuk werd daarbij ook nog eens tien jaar voor zijn dood geopenbaard. Dus hij heeft eigenlijk tien jaar de tijd gehad om te zeggen dat hij de islam aannam. Het was immers precies het gedrag wat je van hem zou verwachten, hij deinsde namelijk nergens voor terug in het bestrijden van de boodschap.

Maar hij accepteerde de islam niet. Sterker nog: hij heeft de moslims nooit geholpen op welke wijze dan ook. Als de Koran daadwerkelijk een boek zou zijn dat door de profeet Mohammed was geschreven zou dit dan een verstandig risico zijn geweest? Hoe kan de profeet Mohammed ooit zeker geweten hebben dat deze man genaamd Abu Lahab de Koranische openbaring zou vervullen door als ongelovige te sterven? Nu kan u als lezer natuurlijk zeggen: hij heeft gerekend op de haat van Abu Lahab tegenover de Islam. Maar is dit nu niet juist een reden om vanuit die haat te zeggen: ik bekeer me tot de islam en daarmee kan ik zeggen dat de Koran ongelijk heeft? En hoe gaat u dan het onderwerp uit de vorige tekst verklaren?

Nu hebben we in deze en in de vorige tekst dus twee totaal verschillende zaken genoemd. Een derde zaak gaan we benoemen in de volgende tekst. Daarin zullen we het gaan hebben over wat de Koran zegt over bijen, dieren waar wij als mensen groot profijt van hebben. Wat dat te maken heeft met de claim dat de Koran het woord van Allah is? Bekijk daarvoor de volgende tekst!