Het woord van Allah - 1

Een introductie op de vraag wat de herkomst van de Koran is.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: Het woord van Allah.

Deze video zal een introductie vormen op een korte reeks van vier video’s over de claim dat de Koran Gods woord is. En het eerste wat we horen als reactie van degenen die dit niet geloven is dat de Koran door Mohammed is geschreven. En ik zeg expres niet “profeet Mohammed” omdat zij niet geloven dat hij een profeet was. Het bijzondere aan de bewering is dat, en ik geef er de voorkeur aan te zeggen “profeet”, het bijzondere aan deze bewering is dat de profeet Mohammed niet kon lezen of schrijven.

Velen proberen dit te weerleggen door te zeggen dat hij een handelaar was en dit is correct. Maar betekend het feit dat iemand een handelaar was dan ook dat hij kon lezen en schrijven? Heden ten dage is dat misschien logisch, toentertijd was dat totaal niet noodzakelijk, als je maar kon tellen. Het is dus op zijn zachts gezegd niet logisch om met een dergelijke opmerking aan een algemeen bekende zaak voorbij te willen gaan.

Maar de claim dat dat de profeet Mohammed de Koran zelf heeft geschreven is niet de enige bewering. Sommigen zeggen dat de kenmerken van openbaring die vermeld worden in de boeken van theologie wijzen op hallucinaties. Uit die hallucinaties zou de profeet Mohammed denkbeelden hebben gekregen die hij heeft overgebracht als zijnde openbaringen. Anderen beweren dat de profeet gek was en wel zo gek dat hij geloofde een profeet te zijn en daar tot zijn dood van overtuigd is gebleven. Waar het dus eigenlijk op neer komt is: of hij heeft iedereen bewust voor de gek gehouden (door zelf de Koran te verzinnen) of hij heeft dit onbewust gedaan (doordat hij gek of ziek was).

Interessante beweringen waar we uitgebreid op in kunnen gaan door te kijken of hij een leugenaar kon zijn, of gek, of wat dan ook. Maar dat is niet de kern van de zaak. De kern van de zaak is de Koran! Als er ook maar één van de zojuist genoemde beweringen waar is dan moeten we daarvan bewijs terugvinden in de Koran. Als de profeet loog en de Koran zelf verzon dan moeten er leugens te vinden zijn in de Koran. En als hij niet bij zijn volle verstand was dan zouden we incorrecte beweringen in de Koran moeten terugvinden.

Oftewel: als de profeet Mohammed geen profeet was en bewust óf onbewust loog over de inhoud van de Koran? Dan zouden er in de Koran zaken voorkomen die niet kloppen. In deze korte videoserie bestaande uit vier video's waarvan deze de eerste is gaan we kort kijken naar de Koran om u vervolgens zelf een conclusie te laten trekken. Of beter nog: om u te stimuleren zelf de Koran te gaan lezen en te kijken wat er klopt van deze en vele andere beweringen. Want het zelf onderzoeken van een zaak en het zelf trekken van een conclusie is beter dan met de (vaak populistische) wind meewaaien. Iedereen kan iets zeggen, iets roepen over de Koran, maar weinigen doen dit op basis van onderzoek.

Hierbij aan u de uitnodiging daarin een uitzondering te vormen en vanaf de volgende video te gaan kijken naar wat de Koran u zoal te vertellen heeft.