Het openingshoofdstuk

Een recitatie van het eerste hoofdstuk v/d Koran.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: Het openingshoofdstuk van de Koran.

Één van de meest waardevolle hoofdstukken in de Koran is het openingshoofdstuk, oftewel al-Faatiha. Al-Faatiha is het hoofdstuk waar de Koran mee begint. Dit hoofdstuk reciteren alle moslims over de hele wereld, Arabier of geen Arabier, in elk gebed. Het openingshoofdstuk kan verdeeld worden in twee delen. Een deel waarin Allah wordt geprezen en een deel waarin de reciteur Allah vraagt om hem te leiden naar het rechte pad.

De moslim blijft zo zijn hele leven lang om leiding vragen, aangezien dit in elk gebed gereciteerd wordt. De inhoud en betekenis van al-Faatiha is zo omvangrijk, dat het onmogelijk is om dat allemaal in een filmpje te bespreken. Ik zou zeggen: Luister in ieder geval naar de verzen en lees de vertaling, opdat je een indruk krijgt van deze mooie woorden. (Zie video).