De waarde van de Koran

De waarde van de Koran in het leven van moslims.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: De waarde van de Koran.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is de waarde van de Koran in de islam.

Wanneer er wordt gesproken over de Islam dan zijn er een aantal zaken die vrij algemeen bekend zijn. Eén van de meest bekende zaken is natuurlijk dat de moslims vasten gedurende de maand ramadan. Een andere bekende zaak is dat het heilige boek van de moslims de Koran is. Natuurlijk is dit niet de enige openbaring waarin moslims geloven zoals uitgelegd in de video over het geloof in de boeken. Het is echter wel de openbaring waar we het in deze video over zullen hebben.

Wanneer we spreken over de waarde van de Koran in de islam dan is het eerste wat belangrijk is om te vermelden dat de Koran het woord van Allah is. De Koran is geopenbaard aan de profeet Mohammed en hij heeft de Koran vervolgens aan de mensen overgebracht. Dit deed hij niet alleen door hen de Koran te leren en hen te stimuleren de openbaringen uit het hoofd te leren. Hij deed dit ook door hen de leerstellingen die in de Koran te vinden zijn te onderwijzen.

Deze leerstellingen kennen zowel een theoretische als een praktische kant. Dit betekent dat sommige zaken geaccepteerd en geloofd dienen te worden en andere juist weer bedoeld zijn om in praktijk te brengen. Uiteindelijk zijn beide zaken natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit maakt duidelijk dat de Koran niet alleen een boek is wat gelezen hoort te worden en als waarheid dient te  worden geaccepteerd. Het is juist een boek dat geloof en praktijk omvat en het roept de gelovige op om zijn religie actief te belijden. Zo wordt er bijvoorbeeld gesproken over de praktische verplichting van het gebed en de zakaat, de armenbelasting in hoofdstuk 2:110:

وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ

"En onderhoud het gebed en geef de zakaat."

In hoofdstuk 59:22 wordt er gesproken over de theoretische kant: het geloof in Allah en Zijn Verhevenheid met de woorden:

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

"Hij is Allah, Degene naast wie er geen god is, de Kenner van het onwaarneembare en het waarneembare, Hij is de Barmhartige, de Genadevolle."

Deze beide kanten zijn zeer uitgebreid en er kunnen vele voorbeelden van genoemd worden. Wanneer een persoon de Koran leest dan ziet hij bijvoorbeeld dat er wordt gesproken over de levens van de profeten en boodschappers. Er wordt gesproken over de hemel en de hel, over beloning en bestraffing. Er wordt gesproken over de grootsheid van Allah en de tekenen van Zijn bestaan die we terugzien in Zijn schepping. Daarnaast zal de persoon die de Koran doorleest ook zien dat er gesproken wordt over alledaagse zaken en de bijbehorende voorschriften.

Zo zijn er voorschriften met betrekking tot handel, oftewel handelswet. Er zijn voorschriften als het gaat om oorlogsvoering, de krijgswet. Er zijn basisprincipes voor het sluiten van een huwelijk, de huwelijkswetgeving. Er zijn voorwaarden als het gaat om de verdeling van de erfenis, het erfrecht, en zo zijn er nog vele voorbeelden te noemen. Deze genoemde zaken maken duidelijk dat de Koran niet zomaar een boek is. Het kent namelijk naast zijn spirituele en historische kant ook een wetgevende kant waaraan moslims zich tot de dag van vandaag vasthouden.

Zo zien we bijvoorbeeld dat vijfmaal daags de moskeeën zich vullen om het voorgeschreven gebed te verrichten. Mensen die niet naar de moskee kunnen gaan verrichten hun gebeden thuis, op hun werk of buiten. Tijdens deze gebeden reciteren zij vervolgens gedeeltes van de Koran. We zien dat wanneer de ramadan aanbreekt de moslims het voorschrift om te vasten in praktijk brengen en ga zo maar door. Samenvattend kunnen we concluderen dat er vele redenen zijn om grote waarde toe te kennen aan de Koran.

Het is het Goddelijke woord zoals het geopenbaard is aan de laatste profeet, het zegel van het profeetschap, Mohammed. Hij vormde het perfecte voorbeeld van het praktiseren van de Koranische leerstellingen en onderwees zijn volgelingen deze dan ook op de beste wijze. Het volgen van de openbaring brengt de gelovige rust en veiligheid in zijn leven, zowel in deze wereld als in het hiernamaals.