De nachtreis

Ethiek en omgangsnormen in de Koran.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: omgangsvormen en ethiekn.

De onderwerpen van de Koran kunnen hoofdzakelijk in vijf categorieën worden verdeeld, waarvan één categorie gaat over ethiek en de omgangsnormen, oftewel de regeltjes. De verzen in hoofdstuk 17, die zo dadelijk worden gereciteerd, hebben betrekking op de levensmanieren waar de moslim zich aan dient te houden. Op een subtiele manier, maakt Allah een aantal geboden en verboden duidelijk in deze verzen. (Zie video).