Wie is Allah (1)

Een korte blik op de vraag "Wie is Allah?" op basis v/d Koran.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: Wie is Allah.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Met deze zin zijn we vele videos begonnen. Het is een gebruikelijke opening wanneer een moslim begint met spreken, met name wanneer het gaat om religieuze zaken. Wanneer we dat zo zeggen (in naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle) noemen we twee zeer belangrijke eigenschappen van Allah. We noemen Hem bij twee prachtige eigenschappen die ons iets leren over Hem.

We hebben al vaak gesproken over Allah, dat de oproep van alle profeten de oproep naar het aanbidden van Allah is en dat, om te slagen in deze wereld en in het hiernamaals, we enkel en alleen Allah dienen te aanbidden. In deze video gaan we kijken naar wie Allah is en dat gaan we doen op basis van wat Allah over Zichzelf aan ons verteld heeft. Hoe weten wij dan wat Allah aan ons heeft verteld? Dit weten we omdat Allah gedurende een periode van 23 jaar openbaringen neerzond aan de profeet Mohammed.

Deze openbaringen zijn de woorden van Allah, gericht aan Zijn schepselen. Deze woorden zijn opgeschreven en vervolgens samengebracht in één boekwerk dat we vandaag de dag kennen als zijnde de Koran. In deze Koran is het, dat Allah spreekt over wie Hij is en zodoende kunnen wij het weten door de Koran te lezen. Terug naar ons onderwerp; wie is Allah? In deze video gaan we in op deze vraag en zullen we drie vertaalde teksten uit de Koran aanhalen om dit onderwerp te bespreken. Daarbij geven wij bij elk vers een korte uitleg van de bewoordingen om zo een helder beeld te krijgen van het Godsbeeld in de islam.

Op naar ons eerste citaat; het eerste vers van het zesde hoofdstuk. In dat vers wijst Allah ons op het feit dat Hij de Schepper is. Er staat namelijk:

الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ

“Alle lof zij Allah, Die de hemelen en de aarde schiep en Die de duisternissen en het licht maakte[…].”

Het eerste wat opvalt na het vaststellen van het feit dat Allah enkele van zijn eigenschappen noemt is dat Allah spreekt over Zichzelf vanuit de derde persoon enkelvoud. Dit is een belangrijk gegeven waar ik graag wat meer over wil zeggen. In de Koran zijn er meerdere manieren vermeld waarop Allah over Zichzelf spreekt en dit is er dus één van. De tweede manier is dat Hij spreekt over Zichzelf in de eerste persoon en de derde manier is die van de derde persoon in de meervoudsvorm .

In dat geval maakt Hij gebruik van de “Wij-vorm” waarbij het gaat om de zogenoemde meervoud van verhevenheid in de vorm van gemarkeerdheid. Dat wil zeggen dat het een spreekvorm is waarmee de verhevenheid wordt aangegeven van degene op wie het toegepast wordt. Wie is er immers, om maar eens een retorische vraag te stellen, meer verheven dan de Schepper van de hemelen en de aarde? Allah zegt vervolgens in hoofdstuk 59:22 over Zichzelf:

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

“Hij is Allah, Degene naast Wie er geen God is, de Kenner van het onwaarneembare en het waarneembare, Hij is de Barmhartige, de Genadevolle.”

Wanneer we kijken naar de genoemde eigenschappen in dit citaat dan is het natuurlijk, zoals dat geldt voor alle andere eigenschappen waarmee Allah zichzelf omschrijft, belangrijk te beseffen dat het om Zijn Goddelijke eigenschappen gaat. Deze zijn in geen enkel opzicht te vergelijken met de eigenschappen van Zijn schepselen. Laat staan dat ze daaraan gelijk zouden kunnen zijn of dat de mens bepaalde eigenschappen überhaupt zou kunnen bezitten.

Laten we een voorbeeld noemen om dit te verduidelijken: Allah noemt Zichzelf in dit vers de Kenner van het waarneembare. Wij als mensen zijn allemaal kenners van het waarneembare. Maar het verschil tussen ons en Allah is zo enorm dat het simpelweg niet te vergelijken valt. Wij zijn immers slechts kenners van datgene wat wij zien, Allah ziet daarentegen alles en heeft kennis van alles wat gebeurt. Daarnaast noemt Hij Zichzelf de Kenner van het onwaarneembare, een eigenschap die wij mensen überhaupt niet bezitten. Het zijn dan ook de ultieme, absoluut volmaakte eigenschappen waarmee Hij wordt omschreven en waar geen mens zich aan kan meten, waar geen mens zich mee kan vergelijken.

Een ander voorbeeld uit het vers dat we ervoor noemden: de mens is niet in staat te scheppen, hij is slechts in staat om iets voort te brengen uit zaken die er al zijn. De mens kan niet iets doen ontstaan uit niets. Dit terwijl Allah Degene is Die iets uit niets kan voortbrengen, daarom heeft Hij het recht Zichzelf de Schepper te noemen. Hij hoeft immers slechts te zeggen “Wees!” en het is. En zo zijn er nog vele verzen te noemen over dit onderwerp, voor nu zullen we echter afsluiten met een viertal verzen die gezamenlijk hoofdstuk 112 van de koran vormen. Dit is een hoofdstuk dat samenvattend bevestigd wat we zojuist besproken hebben, we lezen er namelijk:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ {} اللَّهُ الصَّمَدُ {} لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ {} وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ

“Zeg (O Mohammed): Hij is Allah, de Enige. {} Allah is de Enige van wie al het geschapene afhankelijk is. {} Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. {} En niet één is aan Hem gelijkwaardig.”

In deze drie korte citaten leren we enorm veel over onze Schepper en Zijn eigenschappen. Wanneer we kijken naar de citaten dan zien we dat er twee zaken zijn die de basis vormen: Het feit dat Hij Allah, de Enige God en Schepper is en het feit dat Hij volledig Uniek is in al Zijn eigenschappen. Dit zonder dat iemand met Hem te vergelijken is, laat staan dat iets of iemand aan Hem gelijk zou kunnen zijn. Weet beste kijker dat er geen betere beschrijving van Allah te vinden is dan de beschrijving die we vinden in de Koran. Wanneer je de Koran zou lezen, zou zoeken naar de verzen waarin Hij spreekt over Zichzelf en naar de omschrijving zou kijken zou je dit beseffen.

En misschien zou je jezelf bij sommige beschrijvingen afvragen wat Hij ermee bedoelt, en wanneer je zou zoeken naar de uitleg ervan zou je erachter komen dat de beschrijving nog mooier is dan je in eerste instantie gedacht had. Niemand is in staat meer te weten over Allah dan Hijzelf, en niemand is in staat Hem beter te beschrijven dan Hijzelf, een omschrijving die te lezen is in de Koran. Hij is de Enige god, de enige Schepper en daarmee dan ook de enige die onze aanbidding dient te krijgen. Over dat laatste gaan we het hebben in de volgende video.