Waarom islam?

Waarom zou jij de islam als religie aan willen nemen?

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: Waarom islam?

Waar het in deze video om gaat is de vraag waarom je eigenlijk een moslim zou moeten zijn. Waarom niet een christen, een jood of een boeddhist? Oftewel: Waarom islam???

We weten dat er veel mensen zijn die een religie volgen en met volgen bedoel ik praktiseren. Anderen geloven in God zonder dat ze daadwerkelijk een religie volgen. Ook hebben vele mensen de gedachte verlaten dat er een ware religie is, een religie die de volledige waarheid bevat, omdat vrijwel alle religies claimen de volledige waarheid te zijn. Dan zijn er ook nog de mensen die claimen dat iedere religie een weg vormt naar God toe en dat ze allemaal acceptabel zijn voor God.

Het gaat ons dus, voor de duidelijkheid, niet om de discussie over het bestaan van God. Als we naar de geschiedenis kijken dan zien we door de eeuwen en eeuwen heen dat alle mensen een geloof in God hebben gehad. We hoeven hier niet veel voorbeelden van te noemen, maar kijk alleen al eens naar het godenrijk van de grieken aan de ene kant en de meer monotheistisch ingestelde christelijke religie. Om daarbij even de deur te sluiten naar de discussie over hoe monotheistisch deze religie eigenlijk is.

We kunnen stellen dat ieder volk in de geschiedenis geloofde in een hogere macht. Ieder geloofde op zijn eigen manier maar het geloof in de hogere macht was altijd aanwezig. Het ontkennen van een hogere macht is iets wat pas sterk in opkomst is gekomen gedurende de laatste paar eeuwen. Er is dus geen punt in het bediscussieren van het bestaan van God of het aanbidden van Hem. Wie daar toch meer over wilt horen, bekijk de video met als titel “Bestaat God echt” op www.waaromislam.nl. Er is voor ons in deze video alleen een punt in de discussie over welke religie we dienen te volgen. En daarmee zijn we weer terecht gekomen bij de vraag: waarom Islam?

Voordat we daarop ingaan eerst even dit: Wanneer we kijken naar de claim van de mensen dat het niet zoveel uitmaakt of je nu de islam of het christendom of het jodendom volgt dan klopt er iets niet. We zien namelijk dat deze religies allemaal prediken dat je die specifieke religie moet volgen om het paradijs binnen te kunnen gaan. Met andere woorden, als jij claimt dat de religie die je volgt niet uitmaakt, terwijl de religies claimen dat het wel uitmaakt klopt er iets niet in je redenatie.

De tweede zaak die we daaruit kunnen halen is dat er geen twee volledige waarheden kunnen bestaan in deze kwestie. Het kan niet zo zijn dat, om ze even als voorbeeld te nemen, het christendom en de islam allebei volledig waar zijn. En waarom dat niet kan is heel simpel uit te leggen al is veralgemenisering een vereiste. Christenen zien Jezus als zoon van god, onderdeel van de drie-eenheid en als profeet. Voor moslims is hij alleen een profeet, niets meer of minder. Christenen geloven dat Jezus is gestorven aan het kruis terwijl moslims niet geloven dat hij gestorven is. Voor meer uitleg daarover kun je de video’s over het leven van Jezus bekijken die je vindt in de categorie profeten op waaromislam.nl.

Daarnaast geloven moslims ook nog in de profeet Mohammed, een profeet die door christenen simpelweg verworpen wordt. Hoe zou men dan kunnen zeggen dat het niet uitmaakt of je nu christen bent of moslim terwijl er zulke grote verschillen aanwezig zijn?! Samenvattend: Het bestaan van God is geen discussiepunt, vindt je van wel, kijk in de islam-categorie op waaromislam.nl dan gerust de video met als titel “bestaat god echt?”. Het volgen van een religie om zo tot de juiste wijze te komen waarop we Hem aanbidden is ook geen discussiepunt, daarvoor verwijs ik naar het eerdere argument betreffende de geschiedenis van de mens en diens geloof in, en aanbidding van, de Schepper van de hemelen en de aarde.

De laatste stap die we nu dus nemen is logischerwijs het kijken naar de reden waarom je dan een moslim zou moeten zijn en niet christelijk of iets anders. Hoe kunnen we die vraag het beste benaderen? Dat kan op allerlei manieren maar het beste is om dat te doen door dit onderwerp vanuit twee hoeken te benaderen: De non-religieuze hoek en de religieuze invalshoek. Om te beginnen zullen we kijken naar de non-religieuze invalshoek. Waarom zou je een moslim willen zijn als we religie erbuiten zouden laten, en daarmee doel ik dan op daden als het gebed, het vasten, de bedevaart etc.

Het antwoord daarop is heel simpel: het volgen van de Islam zorgt ervoor dat de mens een leven zal leiden vol goedheid en geluk. Dit in een mate die hij niet zal ervaren in welke levenswijze dan ook. Het is namelijk niet zo dat de Islam een persoon veranderd, de Islam veranderd de gemeenschap, de samenleving, de wereld. En hoe dat dan gedaan wordt? Dat is een belangrijk onderwerp wat ik kort zal uitleggen:

De islam is religie en wetgeving. Het is daarmee een religie die doorvoert in elk aspect van het leven van een moslim. De islam gaat over direct religieuze zaken zoals we dat noemen als het gebed en het vasten. Daarnaast gaat de islam ook over de omgang met je familie, je buren, je collega’s etc. De islam leert je de bedevaart en leert je de behandeling van de natuur. De islam leert je de moskee te bezoeken en de zieken te bezoeken. De islam leert je vriendelijkheid en gehoorzaamheid net zoals het je leert je bezittingen te verdedigen. De islam leert je de Koran te lezen en leert je jezelf te ontwikkelen betreffende algemene studies, of deze nu theologisch zijn of niet. De islam leert je over kortweg alle zaken die je als mens kan tegenkomen in het leven.

Om dit iets verder uit te leggen: alle wetgeving van de Islam valt onder te verdelen onder de vijf basiswaarden die belangrijk zijn voor de mens. Deze vijf zijn het onderhouden, versterken en beschermen van de religie, het leven, het verstand, het nageslacht en het bezit. Als deze vijf, dus nogmaals: de religie, het leven, het verstand, het nageslacht en het bezit, veilig worden gesteld dan zul je rust vinden in jouw leven. Laten we gewoon eens 3 korte voorbeelden hiervan geven om dit te tonen, verder onderzoek is dan aan uzelf.

De islam geeft aan dat het gebruik van alcohol, drugs en tabak niet is toegestaan. Nu kun je roepen, waarom moet de islam dat verbieden? Maar jaarlijks sterven er honderdduizenden mensen aan de gevolgen van alcohol, drugs en tabak. Jaarlijks worden er miljarden uitgegeven aan de opvang van gebruikers, aan de onkosten die hun wangedrag veroorzaakt en ga zo maar verder. Feit is: het is dweilen met de kraan open. De nadelen overstijgen in absurde mate de voordelen. Het is daarom dat dit in de islam verboden is. Het is immers noodzakelijk voor het onderhouden, versterken en beschermen van het leven, het verstand en zelfs nageslacht en bezit om iets dergelijks niet toe te staan. Een grote wijsheid.

Een ander voorbeeld is de positie van de islam tegenover het contact tussen mannen en vrouwen. Door dit contact te reguleren tot het noodzakelijke wordt voorkomen wat we tegenwoordig kennen als een grenzeloze samenleving waarin iedereen het met iedereen doet. Een samenleving waarin de emancipatie van de vrouw is doorgeslagen naar het smakeloos reclames maken voor producten van een auto tot snoepgoed met een boodschap gekoppeld aan halfnaakte vrouwen of seks. Een samenleving waar seks te koop is en abortus steeds meer geaccepteerd is als middel om ongewenste kinderen ten gevolge van die grenzeloosheid plat gezegd door het toilet te spoelen. Het is de bescherming van het nageslacht en het leven waar we het hier over hebben waar heden ten dage vreemd genoeg erg makkelijk mee wordt omgesprongen.

Eigenlijk hoeven we geen derde voorbeeld te noemen. We zien dat de wetten van de samenleving steeds weer iets verder opschuiven. Hoe ver we ook zijn op wetenschappelijk gebied, hoe ver we ook zijn op het gebied van economie en ga zo maar verder, dat zou niet ten koste moeten gaan van de menselijkheid, van normen en daaraan gekoppelde waarden. Het zijn juist deze zaken, de normen en waarden, die binnen de Islam gewaarborgd worden en die de basis vormen voor alles wat een individu of een gemeenschap al dan niet hoort te doen.

Dus wil jij een religie die jou als individu een persoon van topniveau zal maken? Dan is er geen andere keuze dan de islam aan te nemen. En natuurlijk kun je zeggen, ja maar ik kan ook wel goed leven zonder religie, dan verwijs ik je graag door naar het eerder gemaakte punt betreffende het bestaan van God en religie. Daarom zullen we nu kijken wat de reden is vanuit direct religieus perspectief om een moslim te zijn.

Laten wij hiervoor kijken naar datgene wat de islam anders maakt dan twee andere wereldreligies: het jodendom en het christendom. Moslims geloven allemaal in het profeetschap van profeten als Mozes, Abraham, Noach, Josef en ga zo maar door. Christenen en Joden doen dat ook. Er is natuurlijk verschil in de visie op de positie van de profeet Jezus maar het grote verschil zit hem in de profeet die door de christenen en joden niet geaccepteerd wordt maar wel door moslims: de profeet Mohammed. En met hem natuurlijk de openbaring waarmee hij kwam: de Koran.

Vanuit die wetenschap terug naar onze vraag “waarom islam?”. Waar het dus feitelijk om draait is: is het te bewijzen dat Mohammed een profeet was en dat de Koran Goddelijk van oorsprong is? Als het antwoord op die vraag nee is dan kun je voor jezelf wegstrepen dat je de islam als religie aan zou moeten nemen. Is het antwoord ja dan betekend dit dat je zijn profeetschap dient te accepteren en ernaar dient te handelen door moslim te worden en de islam te praktiseren.

Dat brengt dan ook de volgende vraag en de kern waar het in dit onderwerp om gaat: wat is het bewijs van het profeetschap van Mohammed en de goddelijkheid van de Koran? Hier bewijst de ene het andere eigenlijk. Wanneer de profeet geen profeet was dan is de Koran niet afkomstig van God. Als de Koran niet afkomstig is van God dan is de profeet geen profeet. We kunnen de waarheid van beiden dus vaststellen door de waarheid van 1 van beiden vast te stellen. Ook dit hebben we al gedaan in de vierdelige serie over de Koran in de gelijknamige videocategorie genaamd “het woord van Allah”.

Waarom bespreken we dan deze video? Om even tot jou, de kijker, door te laten dringen hoe makkelijk het eigenlijk is voor jezelf de afweging te maken of de islam de waarheid is of niet. Kom je tot de conclusie dat de islam de waarheid is, dan is er geen reden meer om er niets mee te gaan doen. Neem dus eens de tijd om de videos door te nemen waarnaar verwezen is. Neem de tijd om erover na te denken, en mocht je nog vragen hebben, mail ons dan gerust via de contactpagina, we staan je graag te woord.