Moslim zijn betekent...

Het zijn van een moslim is meer dan slechts een naam.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is wat het betekend om moslim te zijn.

Op de website www.waaromislam.nl is er veel informatie te vinden over de basis van de islam. Zo wordt er gesproken over de fundamenten waarin iedere moslim dient te geloven, namelijk: in Allah, in de engelen, in de openbaringen, in de profeten, in de Dag der Opstanding en in het lot. Allemaal zaken waarover op de website informatie te vinden is en waarbij elk onderwerp in een aparte tekst wordt besproken. Daarnaast is er in diverse video’s gesproken over de basis van praktische daden van aanbidding zoals het vijfmaal daagse gebed, het afdragen van de armenbelasting, de vasten in de maand ramadan en het verrichten van de bedevaart.

Al deze zaken horen bij het zijn van een moslim en laten zien dat de islam zowel gevestigd is op zaken waarin geloofd dient te worden als op zaken waarnaar gehandeld dient te worden. Er is het geloof in het hart en het handelen naar dit geloof met de ledematen als een praktisch getuigenis ervan. Deze zaken waarnaar gehandeld dient te worden om het geloof praktisch toe te passen zijn niet vastgesteld door zomaar iemand, deze zaken zijn vastgesteld door Allah, de Schepper van de hemelen en de aarde.

Hij weet als zijnde de Schepper het beste wat goed is voor zijn schepping en heeft daarom aan hen een leidraad, een regelgeving, duidelijk gemaakt betreffende wat van hen verwacht wordt in deze wereld. Deze leidraad komt simpelweg neer op twee vlakken: de oproep aan hen die niet in Hem geloven om in Hem te geloven. En de opdracht aan hen die in Hem geloven Zijn wetgeving te volgen. Het volgen van de wetgeving betekent dat de moslim zich verre houdt van datgene wat hem door zijn Schepper is verboden en verricht wat zijn Schepper hem heeft opgedragen voor zover dat in zijn vermogen ligt.

En dit is een kenmerk van de moslim. Het woord moslim betekent dan ook zoveel als een persoon die zich overgeeft, die zich onderwerpt, aan zijn Schepper. Aan de Heer van de hemelen en de aarde. De moslim is een persoon die volledig accepteert wat van zijn Schepper komt aan richtlijnen voor zijn leven. Dit omdat hij weet dat, ook al strookt het misschien niet altijd met zijn eigen directe wensen, gedachten en verlangens, de Wijsheid van zijn Schepper volledig is en acceptatie van Zijn voorschriften ervoor zal zorgen dat hij een goed gereguleerd leven zal kunnen leiden. Laten we eens kort een paar concrete voorbeelden hiervan noemen:

Het eerste voorbeeld is een voorbeeld van een verplichting: het is de moslim opgedragen om vijfmaal-daags te bidden. Dit helpt hem onder andere zijn Schepper te herinneren en weg te blijven van het kwade. Natuurlijk kan iemand zeggen, waarom vijf keer? Waarom niet twee of drie keer? In dat geval zegt de moslim: mijn Heer draagt mij op vijfmaal te bidden, zoals mijn Heer het mij opdraagt doe ik het. We lezen immers dat het gebed op vaste tijden is voorgeschreven en daarop dient het onderhouden te worden, zo staat in hoofdstuk 4: 103 van de Koran:

إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً

“Voorwaar, het gebed is de gelovigen op vaste tijden voorgeschreven.”

En als tweede voorbeeld kunnen we noemen dat als het gaat om een verbod betreffende aanbidding dat dan duidelijk mag zijn dat het grootste verbod is om iets of iemand anders te aanbidden dan Allah. Allah is de Enige Ware God, Hij dient aanbeden te worden met onze gehele kracht, macht, ziel en verstand. Zo lezen we in hoofdstuk 4: 116:

إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيداً

"Voorwaar, Allah vergeeft niet dat aan Hem deelgenoten worden toegekend, maar Hij vergeeft daarbuiten aan wie Hij wil. En wie deelgenoten aan Allah toekent, waarlijk, hij heeft ver gedwaald"

Het derde voorbeeld is een voorbeeld van een verbod in maatschappelijke zaken: het is de moslims verboden door hun Schepper om seksuele gemeenschap te hebben voor het huwelijk. Heden ten dage is dit echter een vrij algemeen geaccepteerde zaak en word het soms zelfs als vreemd beschouwd om jezelf hiervan afzijdig te houden. Wanneer we echter kijken naar de positieve en negatieve kanten van deze zaak dan word al snel duidelijk waarom het voor de moslim niet toegestaan is.

Neem alleen al de abortussen die worden gedaan na het bewust hebben van gemeenschap, kinderen die hun vader niet kennen of door hun moeder ergens worden achtergelaten met alle gevolgen voor de geestestoestand van het kind. Ondanks dat, wordt het als een vrij algemeen geaccepteerde zaak gezien, maar de moslim gehoorzaamt zijn Schepper en blijft er dus van weg, net als dat hij wegblijft van de zaken die hiernaar kunnen leiden. Zo lezen we in hoofdstuk 17:32 van de Koran:

وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى

“En nadert niet de ontucht”

Als vierde en laatste voorbeeld kunnen we noemen dat het voor de moslim verplicht is om zich actief op te stellen, een moslim werkt of studeert en is geen nietsnut. Hij is een persoon met een toegevoegde waarde voor zijn omgeving, dit zoals de Islam het voorschrijft. Zo heeft de profeet Mohammed gezegd: Een gelovige die zich mengt onder de mensen en geduldig is met hun kwaad wordt meer beloond dan de gelovige die zich niet mengt onder de mensen en niet geduldig is met hun kwaad.

In deze voorbeelden zien we dus zowel een plicht als een verbod in zowel de religieuze als maatschappelijke situatie. De wetgeving bestaat echter niet slechts uit geboden en verboden, zo zijn er ook zaken die worden aangemoedigd en zaken die worden afgeraden. Er zijn zaken die zijn benoemd en er zijn zaken die onbenoemd zijn gebleven. Het is niet slechts een kwestie van zwart of wit. Het is echter wel een kwestie waarvan we zeggen: het navolgen ervan levert de persoon groot voordeel op terwijl het hem beschermd tegen vele nadelige zaken. Hoe meer men zich eraan vasthoudt, en anderen dit navolgen, hoe beter dit zal zijn voor de samenleving.

Het mag duidelijk zijn, deze regelgeving maakt duidelijk wat van een moslim wordt verwacht en waar hij of zij naar dient te streven met zijn beste kunnen. Een moslim is de persoon die dit ook daadwerkelijk doet. Is dat makkelijk? Niet in alle zaken, eenieder kent iets wat lastig kan zijn voor hem of haar. Eenieder maakt daarnaast fouten of begaat zonden. Het streven is dan ook om te blijven werken aan verbetering in de persoonlijke overgave aan Allah. Een moslim, nogmaals, is een persoon die zich overgeeft, zich onderwerpt, aan wat Allah hem heeft opgedragen. Met het accepteren van de Islam accepteert een persoon deze kwestie in alle zaken van zijn leven.

En wanneer hij iets moeilijk vindt, dan kiest hij ervoor de wil van zijn Schepper voor te laten gaan op zijn eigen wensen en verlangens. Denkend aan het feit dat zijn Schepper, de Heer van de hemelen en de aarde, de Alwetende is, en het beste weet wat goed is voor Zijn dienaren.