Het vasten

Een beknopte uitleg van het vasten in de maand ramadan.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: Het vasten in de maand ramadan.

Het vasten in de ramadan is de vierde van de vijf fundamentele praktische zaken in het leven van moslims. Het is een jaarlijkse verplichting die wordt verricht in navolging van de opdracht van Allah. In de Koran staat namelijk in hoofdstuk 2:183;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"O jullie die geloven, het vasten is een verplichting voor jullie, zoals het verplicht was voor de volkeren die jullie zijn voorgegaan, opdat jullie godsvrucht zullen verkrijgen."

In navolging van deze opdracht vasten moslims dan ook gedurende de negende maand van de Islamitische maankalender met als eerste doel hun godsvrucht te vergroten. Het vasten houdt in dat moslims zich van de dageraad tot zonsondergang onthouden van eten, drinken en geslachtsgemeenschap. Door het vasten worden de lust en het verlangen gedwongen om de primaire zaken die zij liefhebben te verlaten voor de tevredenheid van Allah. Toegestane zaken als eten en drinken worden tijdens de dag verlaten om de focus van het lichamelijke te verleggen naar het spirituele.

Naast deze vorm van onthouding wordt er gedurende de vastenmaand ook aandacht besteed aan andere vormen van onthouding. Het gaat daarbij om zaken die gedurende het gehele jaar niet gewenst zijn en waaraan in de vastenmaand extra aandacht wordt geschonken. Een bekende uitspraak van de profeet Mohammed, vrede zij met hem, die hierover gaat, luidt namelijk als volgt; "Allah heeft het niet nodig dat iemand, die zich niet onthoudt van leugenachtige praatjes en het daarbij behorende gedrag, zich onthoudt van voedsel en drinken."

Daarmee wordt de aandacht van het vasten dus niet slechts gericht op onthouding van eten, drinken en geslachtsgemeenschap, maar ook op het vermijden van slechte woorden en slecht gedrag. Doordat de moslim zich hiervan onthoudt worden zowel het lichaam als de geest gereinigd en versterkt. Dit alles brengt een positieve verandering teweeg die zich verder ontwikkeld naarmate de maand vordert. Het verrichten van dit alles word dus gedaan met als eerste doel; het verkrijgen van godsvrucht. Al deze verrichtingen hebben namelijk directe invloed op de moslim als persoon en daarmee ook op de ziel van de gelovige.

Moslims geloven dat wanneer een persoon komt te overlijden het lichaam vergaat in de aarde, maar dat de ziel terugkeert naar Allah. Door het reinigen van lichaam en geest door middel van bijvoorbeeld het vasten, wordt ook de ziel gereinigd en de godsvrucht ervan vergroot waardoor er beloning zal worden verkregen in deze wereld, maar ook na de dood, in het hiernamaals. Zojuist zijn een aantal voordelen genoemd die een moslim op individueel niveau kan verwerven door te vasten. Ook op gemeenschappelijk niveau kent het vasten vele voordelen zoals de versterking van de familiebanden en de gemeenschapsbanden door het gezamenlijk verrichten van dezelfde daad van aanbidding, de vergroting van de onderlinge verdraagzaamheid en het versterken van de eenheid van de gemeenschap.

Wanneer de maand is afgelopen en de dagen van het verplichte vasten voorbij zijn wordt de gelovige gestimuleerd de weg te blijven volgen die hij is ingeslagen tijdens de ramadan. Op deze manier is de maand ramadan een moment waarop de moslim zijn niveau van godsvrucht verhoogd en sterker wordt in zijn religie. Met deze, en vele andere voordelen vormt de maand ramadan een maand vol van gunsten en voordeel. Gunsten die zowel worden gekregen op persoonlijk als gemeenschappelijk vlak en zowel lichamelijk als spiritueel. Het is een maand van aanbidding en verbroedering, het is een maand van liefdadigheid en bezinning, het is een maand van goedheid en een gunst van Allah.