Het geloof in de engelen

Het geloof in de engelen nader toegelicht.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: Het geloof in de engelen.

Het geloof in de engelen is de tweede van de zes fundamentele zaken met betrekking tot de islamitische geloofsleer. Het geloof hierin sluit naadloos aan op datgene wat in de voorgaande video, over het geloof in Allah, is besproken. Moslims geloven, zoals in deze video is vermeld, in het bestaan van één God; Allah, Die de mensheid heeft geschapen en van levensonderhoud heeft voorzien. Allah heeft de mensheid echter niet voor niets geschapen, Hij heeft dit gedaan opdat de mensheid Hem zou aanbidden. De wijze waarop deze aanbidding hoort plaats te vinden heeft Hij aan de mensen duidelijk gemaakt door openbaringen naar hen te zenden. Openbaringen die in vele gevallen door de engel Gabriël werden overgebracht naar de profeten.

Moslims geloven dat de engelen door Allah zijn geschapen uit licht en een aspect van het onzichtbare vormen, dit betekent dat wij de engelen niet kunnen zien. Dat wij hen niet kunnen zien betekent echter niet dat zij er niet zijn. De engelen zijn de meest perfecte wezens van de schepping en zij aanbidden Allah dag en nacht, gehoorzamen Hem in dat wat Hij hen opdraagt te doen en doen dit vol overgave. Dit kunnen we ook terug vinden in hoofdstuk 21 van de Koran waar in vers 19-20 staat;

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ

"Aan Allah behoort wat in de hemelen en op de aarde is. En degenen die met Hem zijn (de Engelen), zijn niet te hoogmoedig om Hem te dienen en zij worden er niet moe van. Zij prijzen Zijn Glorie tijdens de nacht en de dag en versagen niet."

Dit geeft de bijzondere positie van de engelen aan en het verschil tussen hen en de mensen. Dat zij Allah voortdurend aanbidden is niet het enige verschil tussen hen en de mensen. Andere voorbeelden van verschillen zijn dat terwijl mensen slaap nodig hebben, engelen dit niet nodig hebben. Dat er onder de mensen mannen en vrouwen zijn terwijl engelen geen geslacht hebben en dat engelen dus ook niet kunnen trouwen. Ook is het zo dat, terwijl mensen wel kunnen eten en drinken, engelen dit juist niet kunnen.

Het aantal engelen dat Allah heeft geschapen is niet bekend, maar wel weten we dat hun aantal ontzettend groot is. In een overlevering zegt de profeet Mohammed: “Er is geen plek (in de hemel) ter breedte van vier vingers en daar is zeker een engel die zijn voorhoofd heeft gebogen voor Allah.” De engelen hebben allemaal een specifieke taak. Een voorbeeld hiervan is de taak van de aartsengel Gabriël die van Allah de taak had gekregen openbaringen aan de profeten over te brengen.

Ook zijn er engelen die de troon van Allah dragen en zijn er engelen die alle woorden en daden van de mensen opschrijven. Op de dag des oordeels zullen deze opgeschreven daden gewogen worden op de weegschaal van goede en slechte daden en zo mede bepalend zijn voor de eindbestemming van een persoon. Hierover echter meer in de video die specifiek gaat over de dag des oordeels. Het geloof in de engelen en in de taken die zij hebben gekregen geeft de organisatie aan die achter de schepping zit. Niets is zomaar geschapen, alles is geschapen met een reden, met een plaats en met een eindbestemming. De perfectie van de schepping wordt door het geloof in de engelen nogmaals bevestigd en geeft bij de gelovigen een groter ontzag voor de schepper van dit alles; Allah, de Verhevene.