Het gebed

Een beknopte uitleg van het gebed.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: Het gebed.

Het gebed is de tweede van de vijf fundamentele praktische zaken in het leven van moslims. Het is een vijfmaal daagse verplichting die word verricht in navolging van de opdracht van Allah. In de Koran staat namelijk in hoofdstuk 29:45;

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ

"Draag voor wat aan jou in het boek (de Koran) is geopenbaard en onderhoud het gebed…"

In navolging van deze opdracht richten moslims zich dan ook ieder etmaal vijf keer naar de Schepper van de hemelen en de aarde. Moslims verrichten het gebed in de vroege ochtend, het begin van de middag, de namiddag, de avond en aan het begin van de nacht. Doordat deze momenten niet door een vastgestelde tijd worden bepaald maar door de stand van de zon betekent dit dat de gebedstijden verschillen. Naarmate het aantal zonne-uren per dag toeneemt, word ook de ruimte tussen de gebeden groter en andersom. In de winter is de tijdsafstand tussen twee gebeden dus kleiner dan in de zomer.

Tijdens de momenten van gebed laten moslims de zaken waarmee zij bezig zijn even achterwege en wenden zich in aanbidding tot Allah. Al het vergankelijke wordt daarmee voor enkele momenten verlaten omwille van Degene die onvergankelijk is. Zij staan met hun gezicht in de richting van Mekka en buigen zich en knielen zich neer terwijl zij Allah loven en prijzen. Als we zeggen dat moslims zich richting Mekka richten, dan doelen we hiermee specifiek op het feit dat zij zich richten naar een zwart kubusvormig gebouw wat zich daar bevindt, de ka’bah genaamd. Moslims geloven dat dit gebouw het eerste gebedshuis is dat ooit gebouwd is op aarde.

De ka’bah dient als gebedsrichting die de gelovigen verenigd en als eenheid samenbrengt in het gebed. Deze vastgestelde gebedsrichting die door iedere moslim gevolgd wordt geeft tevens de universaliteit aan van de Islam. Wat betreft de houdingen die worden aangenomen in het gebed zoals het staan, buigen en knielen; hiervan is de meest kenmerkende houding toch wel de knielende houding die wordt aangenomen. Deze houding, waarbij het hoofd op de grond wordt geplaatst symboliseert de nederigheid en overgave die de gelovige kenbaar maakt aan zijn Schepper. Dit zoals de profeet Mohammed het onderwees en zoals voorgaande profeten dit ook deden.

Het gebed dat de moslims verrichten is, mede door de zojuist genoemde zaken, uniek in al haar aspecten; Het bevat diverse houdingen zoals het staan, buigen en knielen in één vastgestelde richting. Ook bevat het diverse uitspraken zoals de recitatie van de Koran en het loven en prijzen van Allah. Het is een daad van gehoorzaamheid, aanbidding en overgave.Het hart, de tong en de ledematen onderwerpen zich vol overgave en nederigheid. Hart en ziel worden gereinigd en vinden toenadering tot Allah.

Deze dagelijkse cyclus van gebeden versterkt de band die de moslim heeft met Allah en de bewustwording betreffende deze band wordt vergroot. Het gebed bevat zowel persoonlijk als gemeenschappelijk voordeel waarbij de mate van voordeel afhankelijk is van de wijze waarop het gebed wordt verricht, individueel of gezamenlijk. Het persoonlijke voordeel is onder andere het contact met Allah en de innerlijke rust die wordt ervaren. Daarnaast herinnert het gebed de gelovige aan zijn positie ten opzichte van zijn Schepper.

Het doet hem herinneren dat het gebed wat hij verricht door zijn Schepper gezien wordt en dat zijn Schepper hem ook ziet in alle andere zaken die hij doet. Deze stimulans van het bewustzijn zorgt ervoor dat de gelovige afstand houdt van zaken die verkeerd zijn en zich richt op goede dingen. Het gemeenschappelijke voordeel is onder andere de eenheid en saamhorigheid die voortvloeien uit het gezamenlijk verrichten van het gebed. Uiteraard heeft de vergroting van het persoonlijke bewustzijn ook een positief effect op de gemeenschap zelf en zo kunnen er nog vele voorbeelden genoemd worden.

Het gebed is dan ook niet zomaar een verplichting maar behoort tot de belangrijkste zaken in het leven van de moslim. Als uitnodiging naar dit gebed klinkt in vele landen, van China tot Marokko, van Engeland tot Amerika en van Nederland tot aan het eerste gebedshuis dat er op aarde gebouwd is, in Mekka, vijfmaal daags een oproep. Een oproep die de moslims erop wijst dat de tijd voor het gebed is aangebroken. Vanuit huizen en moskeeën, vanaf torens en daken klinkt een oproep die herinnerd aan het werkelijke doel van het leven; een oproep, uitnodigend naar het aanbidden van Allah.