Eerlijkheid en betrouwbaarheid

Twee kenmerkende eigenschappen van een moslim.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is eerlijkheid en betrouwbaarheid.

Beste lezer, we gaan het in deze tekst hebben over een tweetal eigenschappen die horen bij een moslim. We weten uit andere video’s op www.waaromislam.nl dat een moslim gekenmerkt wordt door een bepaalde basis van geloofsovertuiging en daden van aanbidding. Welke dit zijn is natuurlijk terug te vinden in de subcategorie islam dus inhoudelijk laten we deze even voor wat ze zijn voor dit moment. Wat ik nu graag wil benadrukken is het feit dat het zijn van een moslim meer is dan bidden, vasten en geloven in Allah. Het is een overtuiging die ook invloed heeft op het gedrag en het karakter van een persoon.

Allah, Schepper van de hemelen en de aarde, draagt Zijn dienaren op om te streven naar een uitmuntend karakter en een uitmuntend gedrag. We lezen dit onder andere, terug in de Koran in hoofdstuk 33:70-71 waar staat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً {} يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً

“O jullie die geloven, vreest Allah en spreekt het ware woord. Hij zal voor jullie jullie goede daden aanvaarden en jullie je zonden vergeven[…]”

In het Arabisch wordt hiervoor het woord “sadieda” gebruikt. Een woord wat kan wijzen op een goed woord, een eerlijk woord, op een woord van waarheid etc. Hoe dan ook, een woord wat door en door goed is. En als we kijken naar een welbekende uitspraak van de profeet Mohammed dan zien we dat hij zei: “Wie in Allah en de laatste Dag gelooft, laat hem het goede spreken of zwijgen.”

Het spreken van goede woorden, het spreken van de waarheid, is een eigenschap die hoort bij het moslim zijn. Een moslim dient bekend te staan onder de mensen vanwege zijn goede gedrag. Een moslim dient bekend te staan als een persoon die, wanneer hij spreekt, de waarheid spreekt. Een moslim dient bekend te staan als een persoon wiens woorden gelijk staan aan de waarheid, aan oprechtheid en rechtvaardigheid. Een dergelijke karaktereigenschap maakt van een moslim immers een betrouwbaar persoon. Is het immers niet zo dat iemand die veel liegt niet meer vertrouwd zal worden door anderen?

Zou u bijvoorbeeld iemand zonder meer vertrouwen terwijl u weet dat hij of zij vele anderen heeft voorgelogen? Natuurlijk niet. Maar als u weet dat iemand eerlijk is, ook al kan dat betekenen dat hij/zij daardoor soms moeilijkheden moet verdragen, dan zult u deze persoon zeker uw zaken toe durven vertrouwen. En een dergelijk karakter, een dergelijk gedrag is daarmee van groot belang voor de versterking van onderlinge relaties, voor de onderlinge eenheid van een gemeenschap. Het is van groot belang voor de stabiliteit van een samenleving. Het is dan ook niet voor niets dat in de Koran een grote beloning gekoppeld is aan deze zaak. En het is niet voor niets dat de profeet Mohammed het spreken van het goede koppelde aan het geloof in Allah en het geloof in de Dag des oordeels, de laatste Dag.

Toen Mohammed een profeet werd en de openbaring begon te verspreiden onder de mensen hebben de vijanden van zijn oproep er van alles aan gedaan om hem zwart te maken. Zij hebben hem met de meest vreselijke zaken omschreven. Twee van die zaken zijn; onbetrouwbaar en leugenachtig. Maar hij was bekend onder de mensen als een persoon die altijd de waarheid sprak en die je al je zaken kon toevertrouwen. Daarom geloofden de mensen deze beschuldigingen niet en waren zij bereid naar zijn uitnodiging te luisteren.

Om aan te geven hoe groot zijn status was als het gaat om zijn betrouwbaarheid en eerlijkheid is het volgende voorbeeld erg geschikt: De profeet Mohammed deed vanaf de berg Safa een oproep naar de aanwezige mensen die zich om hem heen begonnen te verzamelen en zei: Als ik jullie zeg dat er zich in de vallei een vijandelijk leger bevind, klaar om jullie aan te vallen, zouden jullie mij dan geloven? De mensen antwoordden: "Jawel, wij zouden je geloven want het is ons bekend dat jij betrouwbaar bent". Toen zei hij tegen hen: Ik zeg jullie dat er geen God is buiten Allah, en dat ik Zijn profeet ben. Maar in plaats van dit te geloven begonnen de mensen hem uit te joelen en gingen weg.

Het feit dat zelfs zijn tegenstanders hem als betrouwbaar omschreven maakt duidelijk waarom de mensen het niet geloofden als ze hoorden dat Mohammed beticht werd van het vertellen van leugens. Hij was immers, zoals gezegd, alom bekend als waarheidsgetrouwe persoon. Ook zien we dat toen Mohammed na dertien jaar van verspreiding van de boodschap van de islam in de stad Mekka en haar omgeving migreerde naar de stad Medina. Toen hij vertrok liet hij echter zijn neef Ali achter om ervoor te zorgen dat de spullen die mensen aan hem (de profeet dus) in bewaring hadden gegeven terug werden gegeven. Opvallend: want het ging om goederen die toebehoorden aan de mensen die hem vervolgden.

Alleen een eerlijke en betrouwbare persoon zou zich zorgen maken om de rechten van zijn vijanden en dit was precies wat er gebeurde. En wat nog opvallender was: vele van de aan hem in bewaring gegeven goederen waren aan hem gegeven toen de mensen al vijandig tegenover hem stonden. Waarom zouden ze dat doen? Omdat hij in hun ogen dan wel een vijand was, maar wel een betrouwbare  en eerlijke vijand. Een vijand die ze meer vertrouwden dan hun eigen mensen.

En dit is hoe een moslim hoort te zijn, als een persoon die bekend staat om zijn betrouwbaarheid, om zijn afkeer van leugens en zijn liefde voor de waarheid. Waarom is het zo belangrijk dit onderwerp te bespreken? Ten eerste omdat het tegenwoordig opvallend is als iemand genoemd word om diens eerlijkheid en betrouwbaarheid.

Het is daarom belangrijk te onderstrepen dat goed gedrag en “het moslim zijn” hand in hand dienen te gaan. Het is van groot belang te weten dat de islam een religie is die het werken aan een goed gedrag en een goed karakter stimuleert. Op deze wijze wordt de moslim opgevoed niet alleen op religieus-spiritueel vlak een hoge positie na te streven, maar ook op het gebied van sociaal-maatschappelijke relaties en de manier waarop hieraan wordt vorm gegeven. Dit alles geeft ons nogmaals aan hoe alomvattend en mooi de islam daadwerkelijk is.