De geloofsgetuigenis

Een beknopte uitleg van de geloofsgetuigenis.

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: De geloofsgetuigenis.

De geloofsgetuigenis is de eerste pilaar van de vijf pilaren van de Islam. Wanneer je de geloofsgetuigenis uitspreekt, treedt je de islam binnen en wordt je moslim. Door het uitspreken van de geloofsgetuigenis worden al jouw voorgaande zonden vergeven en krijg je als het ware een nieuwe start. De geloofsgetuigenis is jouw sleutel tot het paradijs. De geloofsgetuigenis spreek je in ’t Arabisch als volgt uit: “Esh-hedoe enla ilahe ill’Allah we esh-hedoe enne Moehammeden rasoel’oellah”. De Nederlandse betekenis ervan is: “Ik getuig dat er geen god is behalve Allah en ik getuig dat Mohammed de boodschapper van Allah is.” Ik zal nu een beknopte uitleg geven van de geloofsgetuigenis: De geloofsgetuigenis bestaat uit twee delen:

1. “Ik getuig dat er geen god is behalve Allah…”
2. “… en ik getuig dat Mohammed de boodschapper van Allah is.”

Het eerste deel van de geloofsgetuigenis is dus: “Ik getuig dat er geen god is behalve Allah…” dit betekent zoveel als: “Ik getuig dat niemand het waard is aanbeden te worden behalve Allah…”. Wie is dan Allah? Allah is de schepper van de hemelen en de aarde en alles wat zich daar tussenin bevindt. Dus ook jij bent een schepsel van Allah. Hij geeft jou leven. Hij onderhoudt jou. Hij geneest jou. Hij beschermt jou. Hij zorgt voor jou. Is jouw Schepper, jouw Heer het dan niet waard om aanbeden te worden? Allah zegt in de Koran in hoofdstuk 2:21:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ

“O mensheid, aanbidt jullie Heer, Die jullie en degenen die vóór jullie waren heeft geschapen…”

Dit aanbidden betekent dat je met zekerheid gelooft in Allah en dit geloof uit met je woorden en daden. Dat je alleen Allah aanbidt, betekent ook dat je ontkent dat iets of iemand anders aanbeden mag worden dan Hij. Het tweede deel van de geloofsgetuigenis: “… en ik getuig dat Mohammed de boodschapper van Allah is.”. Dit is het geloof in Mohammed als zijnde de boodschapper van Allah met overtuiging in het hart, waarna met zowel woorden als daden getuigenis wordt afgelegd van deze overtuiging. Belangrijk hierbij is dat met deze getuigenis wordt bedoeld dat de profeet Mohammed, vrede zij met hem, niet slechts een boodschapper is voor één volk maar een boodschapper voor de gehele mensheid.

Allah zegt in de Koran in hoofdstuk 7:158

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ

“Zeg: "O mensen, ik ben tot u allen een boodschapper van God... "

en in hoofdstuk 34:28:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً

“En Wij hebben jou (o Mohammed!) slechts gezonden als een brenger van blijde tijdingen en een waarschuwer voor het gehele mensheid…”

Het geloof in Mohammed als zijnde een boodschapper van Allah houdt in dat hij als voorbeeld genomen dient te worden. Moslims dienen de zaken die hij hen, in opdracht van Allah, heeft opgelegd, te verrichten en datgene wat hij verboden heeft te verlaten. Zijn voorbeeld dient gevolgd te worden, zowel in het openbaar als in het verborgene. Omdat hij het profetische voorbeeld is dat in zijn handelen door Allah geïnspireerd wordt, is het gehoorzamen aan de boodschapper gelijk aan het gehoorzamen aan Allah. Dit betekent ook dat het ongehoorzaam zijn aan hem, ongehoorzaamheid aan Allah inhoudt.

Een mens kan geen moslim worden behalve door in deze twee getuigenissen te geloven en deze uit te spreken en er vervolgens naar te handelen. Deze twee getuigenissen zijn dan ook onafscheidelijk, ze gaan altijd samen. Kortom; wil jij dat al jouw zonden vergeven worden? Wil jij het paradijs binnentreden? Zeg mij dan na: “Esh-hedoe enla ilahe ill’Allah we esh-hedoe enne Moehammeden rasoel’oellah” ... “Ik getuig dat er geen god is behalve Allah en ik getuig dat Mohammed de boodschapper van Allah is.” Als jij oprecht de geloofsgetuigenis hebt uitgesproken, ben jij nu een moslim geworden, zijn al jouw voorgaande zondes vergeven en behoor jij tot de mensen van het paradijs.

En alle lof zij Allah, de Heer der werelden